Ørneblikket

Ørneblikket

Ørneblikkets Vision

Ørneblikkets Vision

Ørneblikkets vision er at være en røst i denne forvirrede og kaotiske verden, som gennem Bibelens Ord vil vise vejen til et meningsfyldt, sejrende og trygt liv – og vi arbejder hele tiden på at være en røst, som når stadig længere ud.

Gud siger nogle forbavsende ord i Esajas 46:10

“Jeg har fra begyndelsen af sagt jer, hvordan det vil gå. Jeg har for længst fortalt jer, hvad der vil ske. Det vil gå, som jeg har planlagt – for jeg gør, hvad jeg har besluttet.”

Ingen anden end Gud kan sige, at Han kender alle verdens begivenheder, før de kommer. Men det gør Han, som har skrevet det i Ordet – og det er Ørneblikkets opgave at give det videre – på skrift og i tale.

Fremtiden er en blanding af godt og ondt – lys og mørke. Det gode og lyse skal mennesker nok klare; men hvad med det onde og mørke?

Ørneblikkets slogan er:

NOT TO SCARE – BUT TO PREPARE!

IKKE FOR AT SKRÆMME – MEN FOR AT BEREDE!

 

Ørneblikkets Vision

 


Læs også om baggrunden for foreningens opståen, hvordan tanker og bøn satte det hele igang. Læs mere om Merete Breimoen og hendes bevæggrunde for indgangen til projektet.

%d bloggers like this: