Andagter

0 Kommentarer


Andagter

Andagter er en serie af de seneste andagter der er udgivet på Ørneblikkets Facebook side. For at nå de der ikke er tilhængere af Facebook, viser vi også andagterne her på den ordinære hjemmeside. Dagens andagt vil altid være den øverste her, men ses særskilt i fuld længde under Dagens Andagt.


 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

22 hours ago

Ørneblikket

SIG TAK UNDER ALLE FORHOLD!

I forrige andagt lød det:
“ALT FORMÅR JEG I HAM, SOM GIVER MIG KRAFT!” (Fil. 4:3)

Her er endnu et Guds Ord indeholdende ALT:
“SIG TAK UNDER ALLE FORHOLD!” (1. Tess. 5:18)

Når jeg formår ALT I HAM, som giver mig kraft, så formår jeg også at sige TAK UNDER ALLE FORHOLD!

At kunne sige TAK UNDER ALLE FORHOLD er vigtigt,
da sætningen fortsætter:
“For dette er GUDS VILJE med jer i Kristus Jesus!”

Det giver ingen mening for det IKKE GENFØDTE menneske at sige tak under ALLE forhold. Det vil i stedet sige AK! -
for det kan IKKE SE NOGEN MENING med trængsler.

Det GENFØDTE menneske derimod vil under vanskelige forhold sige TAK! - og SE EN MENING MED TRÆNGSLER.

Hvad er det, vi ser - eller bør se, som verden ikke ser?
VERDEN ANSER DET FOR VIGTIGST AT ÆNDRE FORHOLDENE!
GUD ANSER DET FOR VIGTIGST AT ÆNDRE MENNESKER!

Verdens mennesker har KUN DENNE VERDEN at se frem til.
Så de ønsker at fjerne alle vanskelige forhold,
så de får det så nemt som muligt.

Vi genfødte ser frem til DEN KOMMENDE VERDEN, hvor vi ikke skal sidde på en lyserød sky og spille harpe. Vi får ansvar og opgaver at løse i Tusindårsriget - og senere i Evigheden. Gud former vores karakter, mens vi er her - ofte gennem vanskelige tider - for at gøre os rede til DEN KOMMENDE VERDEN.

Derfor står der i Rom.5:1-4,
“Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus.
Ved Ham har vi i troen fået adgang til den Nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed.
Og ikke alene det; vi er også stolte af vore trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden fasthed, og fastheden håb.”

Det er et af de mange steder, der fortæller os, at Gud bruger trængsler til at forme vores karakter.
Derfor siger vi “TAK UNDER ALLE FORHOLD!”
“For dette er GUDS VILJE med os i Kristus Jesus!”
... Se mereSe mindre

SIG TAK UNDER ALLE FORHOLD!

I forrige andagt lød det: 
“ALT FORMÅR JEG I HAM, SOM GIVER MIG KRAFT!” (Fil. 4:3)

Her er endnu et Guds Ord indeholdende ALT: 
“SIG TAK UNDER ALLE FORHOLD!” (1. Tess. 5:18)

Når jeg formår ALT I HAM, som giver mig kraft, så formår jeg også at sige TAK UNDER ALLE FORHOLD!

At kunne sige TAK UNDER ALLE FORHOLD er vigtigt, 
da sætningen fortsætter:
“For dette er GUDS VILJE med jer i Kristus Jesus!”

Det giver ingen mening for det IKKE GENFØDTE menneske at sige tak under ALLE forhold. Det vil i stedet sige AK! - 
for det kan IKKE SE NOGEN MENING med trængsler. 

Det GENFØDTE menneske derimod vil under vanskelige forhold sige TAK! - og SE EN MENING MED TRÆNGSLER.

Hvad er det, vi ser - eller bør se, som verden ikke ser?
VERDEN ANSER DET FOR VIGTIGST AT ÆNDRE FORHOLDENE!
GUD ANSER DET FOR VIGTIGST AT ÆNDRE MENNESKER!

Verdens mennesker har KUN DENNE VERDEN at se frem til. 
Så de ønsker at fjerne alle vanskelige forhold, 
så de får det så nemt som muligt.

Vi genfødte ser frem til DEN KOMMENDE VERDEN, hvor vi ikke skal sidde på en lyserød sky og spille harpe. Vi får ansvar og opgaver at løse i Tusindårsriget - og senere i Evigheden. Gud former vores karakter, mens vi er her - ofte gennem vanskelige tider - for at gøre os rede til DEN KOMMENDE VERDEN.

Derfor står der i Rom.5:1-4,
“Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. 
Ved Ham har vi i troen fået adgang til den Nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. 
Og ikke alene det; vi er også stolte af vore trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden fasthed, og fastheden håb.”

Det er et af de mange steder, der fortæller os, at Gud bruger trængsler til at forme vores karakter.
Derfor siger vi “TAK UNDER ALLE FORHOLD!”
“For dette er GUDS VILJE med os i Kristus Jesus!”

2 days ago

Ørneblikket

ALT FORMÅR JEG I HAM!

Jeg besøgte mennesker i dag, som i deres legemer er skrøbelige. Når man f.eks. er 97, og gigt og svimmelhed huserer,
så er livet besværligt.

Jeg kørte flere timer i bilen og havde god tid til at meditere over Guds Ord, hvor især Fil. 4:13 blev ved med at komme tilbage:
“ALT FORMÅR JEG I HAM, SOM GIVER MIG KRAFT!”

“ALT!” - står der. Det er jo meget. Det er faktisk ALT.
Jeg har ofte hørt dette løfte blive brugt således:
“Jeg formår ALT i Ham, som giver mig kraft.
Jeg formår at helbrede, at kaste dæmoner ud,
at gøre mirakler og oprejse de døde.”

Når der står ALT, så inkluderer det naturligvis at helbrede og gøre mirakler m.m. Så tag fat - til Guds ære og menneskers gavn.

Men Paulus tænkte på noget andet:
Jeg formår at have overflod og være mæt - uden at glemme Gud.
Jeg formår at opleve ringe kår og sult - uden at beklage mig over for Gud.
For: “ALT FORMÅR JEG I HAM, SOM GIVER MIG KRAFT!”

Jeg var sammen med mennesker i dag, som formår at bevare glæden, freden og troen på Gud - midt i smerter og svaghed.

Jeg var sammen med mennesker, der ikke ser døden som
en afslutning, men som en herlig begyndelse på et nyt liv
i et nyt legeme.
HVILKET DE FORMÅR I HAM, SOM GIVER DEM KRAFT!

Inden for visse teologiske kredse er det vantro tale at sige følgende:
“JEG HAR LÆRT AT NØJES MED, HVAD JEG HAR!
JEG HAR LÆRT HEMMELIGHEDEN VED AT VÆRE TILFREDS I ENHVER SITUATION!”

Det er absolut IKKE VANTRO TALE - men TROENS TALE i
Fil. 4:11 i to forskellige oversættelser.

Det er TROENS TALE - og TROENS ERFARING - udtrykt ved Paulus og mennesker, der har erfaret dybden og mangfoldigheden i løftet:
“ALT FORMÅR JEG I HAM, SOM GIVER MIG KRAFT!”

Jeg havde det privilegium at besøge sådanne disciple af Jesus Kristus i dag - og min tro blev styrket - og min glæde forøget. <3
... Se mereSe mindre

ALT FORMÅR JEG I HAM!

Jeg besøgte mennesker i dag, som i deres legemer er skrøbelige. Når man f.eks. er 97, og gigt og svimmelhed huserer, 
så er livet besværligt. 

Jeg kørte flere timer i bilen og havde god tid til at meditere over Guds Ord, hvor især Fil. 4:13 blev ved med at komme tilbage: 
“ALT FORMÅR JEG I HAM, SOM GIVER MIG KRAFT!”

“ALT!” - står der. Det er jo meget. Det er faktisk ALT.
Jeg har ofte hørt dette løfte blive brugt således:
“Jeg formår ALT i Ham, som giver mig kraft. 
Jeg formår at helbrede, at kaste dæmoner ud, 
at gøre mirakler og oprejse de døde.”

Når der står ALT, så inkluderer det naturligvis at helbrede og gøre mirakler m.m. Så tag fat - til Guds ære og menneskers gavn. 

Men Paulus tænkte på noget andet:
Jeg formår at have overflod og være mæt - uden at glemme Gud. 
Jeg formår at opleve ringe kår og sult - uden at beklage mig over for Gud.
For: “ALT FORMÅR JEG I HAM, SOM GIVER MIG KRAFT!”

Jeg var sammen med mennesker i dag, som formår at bevare glæden, freden og troen på Gud - midt i smerter og svaghed. 

Jeg var sammen med mennesker, der ikke ser døden som 
en afslutning, men som en herlig begyndelse på et nyt liv 
i et nyt legeme.
HVILKET DE FORMÅR I HAM, SOM GIVER DEM KRAFT!

Inden for visse teologiske kredse er det vantro tale at sige følgende: 
“JEG HAR LÆRT AT NØJES MED, HVAD JEG HAR!
JEG HAR LÆRT HEMMELIGHEDEN VED AT VÆRE TILFREDS I ENHVER SITUATION!”

Det er absolut IKKE VANTRO TALE - men TROENS TALE i 
Fil. 4:11 i to forskellige oversættelser. 

Det er TROENS TALE - og TROENS ERFARING - udtrykt ved Paulus og mennesker, der har erfaret dybden og mangfoldigheden i løftet:
“ALT FORMÅR JEG I HAM, SOM GIVER MIG KRAFT!”

Jeg havde det privilegium at besøge sådanne disciple af Jesus Kristus i dag - og min tro blev styrket - og min glæde forøget.

3 days ago

Ørneblikket

HAR DU EN LYGTE?

Der er faktisk ikke mange, der ejer en af de lygter,
Gud har tilbudt os - endog gratis.

Det er ikke politisk korrekt at sige det, men det skal siges alligevel: Eksperter, Vismænd og Spindoktorer fylder medierne hver eneste dag. Men de er IKKE lysende lygter.

Ministrenes spindoktorer skal spinde, dreje og snurre en historie i en bestemt retning, så ministeren fremstår troværdig.

De sidste tal jeg har set er, at regeringen har 26 spindoktorer til en samlet løn på over 25 millioner kroner. Mette Frederiksen har tre af slagsen. Men de er overvejende lygter med lidt eller intet lys - eller forførende lys, fordi Satan giver sig jo ud for at være en lysets engel. (2. Kor. 11:14)

Nu vil jeg præsentere dig for en HIMMELSK LYGTE, der
LYSER i mørket - AFSLØRER mørket - og mørket kan IKKE slukke den LYGTE.

Der står i 2. Peter 1:19,
“Vi er nu mere end nogensinde overbeviste om SANDHEDEN I PROFETERNES ORD, og I gør klogt i at VÆRDSÆTTE dem som en LYGTE, der VISER VEJ gennem mørket, indtil JESUS KOMMER, og Hans strålende lys oplyser jeres hjerter.”

Når Herren kommer, skal der ikke være nat mere, og vi vil ikke have brug for nogen lygte eller for solens lys.
For Gud Herren vil lyse for os. (Åb. 22:5)

Men indtil da er det PROFETERNES ORD, der er som en LYGTE, der VISER VEJ gennem mørket. Eksperternes og Spindoktorernes forudsigelser kan du ikke regne med. De er som tynd is, der ikke kan bære - og du drukner.

Men her er den Himmelske Lygte - det PROFETISKE ORD:
”Jeg har fra begyndelsen af sagt jer, HVORDAN det vil gå. Jeg har for længst fortalt jer, HVAD der vil ske. Det VIL GÅ, som JEG har planlagt, for jeg GØR, hvad JEG har besluttet.” (Esajas 46.10)

Salme 119:105,
“DIT ORD ER EN LYGTE FOR MIN FOD -
ET LYS PÅ VEJEN FORAN MIG!”

PAS GODT PÅ DIN HIMMELSKE LYGTE -
OG VÆRDSÆT DEN.

Fotos: Vindstille dage på Aarø.
... Se mereSe mindre

HAR DU EN LYGTE?

Der er faktisk ikke mange, der ejer en af de lygter, 
Gud har tilbudt os - endog gratis. 

Det er ikke politisk korrekt at sige det, men det skal siges alligevel: Eksperter, Vismænd og Spindoktorer fylder medierne hver eneste dag. Men de er IKKE lysende lygter. 

Ministrenes spindoktorer skal spinde, dreje og snurre en historie i en bestemt retning, så ministeren fremstår troværdig. 

De sidste tal jeg har set er, at regeringen har 26 spindoktorer til en samlet løn på over 25 millioner kroner. Mette Frederiksen har tre af slagsen. Men de er overvejende lygter med lidt eller intet lys - eller forførende lys, fordi Satan giver sig jo ud for at være en lysets engel. (2. Kor. 11:14)

Nu vil jeg præsentere dig for en HIMMELSK LYGTE, der 
LYSER i mørket - AFSLØRER mørket - og mørket kan IKKE slukke den LYGTE. 

Der står i 2. Peter 1:19,
“Vi er nu mere end nogensinde overbeviste om SANDHEDEN I PROFETERNES ORD, og I gør klogt i at VÆRDSÆTTE dem som en LYGTE, der VISER VEJ gennem mørket, indtil JESUS KOMMER, og Hans strålende lys oplyser jeres hjerter.”

Når Herren kommer, skal der ikke være nat mere, og vi vil ikke have brug for nogen lygte eller for solens lys. 
For Gud Herren vil lyse for os. (Åb. 22:5)

Men indtil da er det PROFETERNES ORD, der er som en LYGTE, der VISER VEJ gennem mørket. Eksperternes og Spindoktorernes forudsigelser kan du ikke regne med. De er som tynd is, der ikke kan bære - og du drukner. 

Men her er den Himmelske Lygte - det PROFETISKE ORD: 
”Jeg har fra begyndelsen af sagt jer, HVORDAN det vil gå. Jeg har for længst fortalt jer, HVAD der vil ske. Det VIL GÅ, som JEG har planlagt, for jeg GØR, hvad JEG har besluttet.” (Esajas 46.10)

Salme 119:105,
“DIT ORD ER EN LYGTE FOR MIN FOD - 
ET LYS PÅ VEJEN FORAN MIG!”

PAS GODT PÅ DIN HIMMELSKE LYGTE - 
OG VÆRDSÆT DEN. 

Fotos: Vindstille dage på Aarø.Image attachment

4 days ago

Ørneblikket

ER NOGEN SYND UNDTAGET OMVENDELSE?

Det vækker stærke følelser, når homoseksualitet omtales som unaturlig og skamløs.
Dette til trods for at det er GUDS BESKRIVELSE.

Hvordan er vi så kommet hertil, at der er over hundrede seksualitets- og kønsbetegnelser, som vi mennesker kan definere os selv - og andre - ud fra?
Hvordan har ægteskabet ændret sig fra mand og kvinde til alle mulige og umulige former?

Det er sket, fordi forførelsen, lovløsheden og løgnen vokser og vokser og fører til Salme 2:3,
“Lad os bryde de snærende bånd.
Lad os sprænge de tunge lænker.”

En lovløs menneskehed betragter Guds grænser og normer som snærende bånd, der skal sprænges - når de i virkeligheden er givet os for at beskytte.
Tidsånden har erklæret Gud for uden betydning -
og mennesket er blevet gud - dog med lille g.

Men hør, hvad Paulus skriver til Korinterne i 1. Kor. 6:9-11,
“Ved I ikke, at de, der lever i oprør mod Gud, ikke får del i Guds rige? Pas på, at I ikke bedrager jer selv! Mennesker, der lever i seksuel synd, utroskab eller afgudsdyrkelse, vil ikke få del i Guds rige. Det samme gælder mænd, som praktiserer homoseksualitet, og det gælder tyveknægte, griske mennesker, drankere, svindlere og dem, der nedgør andre. DEN FORM FOR LEVEVIS HAR NOGLE AF JER HAFT, MEN NU ER I BLEVET RENSET FRA JERES SYNDER. I er frikendte på grund af det, som Herren Jesus Kristus og Guds Ånd har gjort for jer, og I er nu indviet til
at tjene Gud.”

Her er et helt register af det ikke genfødte menneskes liv. Homoseksualitet er bare én af dem. Ikke bedre eller værre - men på lige fod med alt andet, der er nævnt.

De gode nyheder er, at Korinterne oplevede frelse,
forvandling, renselse og tilgivelse for det hele.
Ingen synd var undtaget omvendelse -
ingen synd var for vanskelig for Gud at tilgive.

Den Sandhed har ikke forandret sig.
Men erkendelse og omvendelse er nødvendig -
også i dag - for os alle - for hele pakken - uanset mærkaten.
... Se mereSe mindre

ER NOGEN SYND UNDTAGET OMVENDELSE?

Det vækker stærke følelser, når homoseksualitet omtales som unaturlig og skamløs. 
Dette til trods for at det er GUDS BESKRIVELSE.

Hvordan er vi så kommet hertil, at der er over hundrede seksualitets- og kønsbetegnelser, som vi mennesker kan definere os selv - og andre - ud fra?
Hvordan har ægteskabet ændret sig fra mand og kvinde til alle mulige og umulige former?

Det er sket, fordi forførelsen, lovløsheden og løgnen vokser og vokser og fører til Salme 2:3, 
“Lad os bryde de snærende bånd. 
Lad os sprænge de tunge lænker.”

En lovløs menneskehed betragter Guds grænser og normer som snærende bånd, der skal sprænges - når de i virkeligheden er givet os for at beskytte. 
Tidsånden har erklæret Gud for uden betydning - 
og mennesket er blevet gud - dog med lille g. 

Men hør, hvad Paulus skriver til Korinterne i 1. Kor. 6:9-11,
“Ved I ikke, at de, der lever i oprør mod Gud, ikke får del i Guds rige? Pas på, at I ikke bedrager jer selv! Mennesker, der lever i seksuel synd, utroskab eller afgudsdyrkelse, vil ikke få del i Guds rige. Det samme gælder mænd, som praktiserer homoseksualitet, og det gælder tyveknægte, griske mennesker, drankere, svindlere og dem, der nedgør andre. DEN FORM FOR LEVEVIS HAR NOGLE AF JER HAFT, MEN NU ER I BLEVET RENSET FRA JERES SYNDER. I er frikendte på grund af det, som Herren Jesus Kristus og Guds Ånd har gjort for jer, og I er nu indviet til 
at tjene Gud.”

Her er et helt register af det ikke genfødte menneskes liv. Homoseksualitet er bare én af dem. Ikke bedre eller værre - men på lige fod med alt andet, der er nævnt. 

De gode nyheder er, at Korinterne oplevede frelse, 
forvandling, renselse og tilgivelse for det hele. 
Ingen synd var undtaget omvendelse - 
ingen synd var for vanskelig for Gud at tilgive. 

Den Sandhed har ikke forandret sig.
Men erkendelse og omvendelse er nødvendig - 
også i dag - for os alle - for hele pakken - uanset mærkaten.

5 days ago

Ørneblikket

AT “SPRINGE UD” ER HISTORISK!

Tirsdag aftens udsendelse, som ses her på siden, handler om Lots valg til at leve i Sodoma, hvor homoseksualitet
var det normale.

Lyt til udsendelsen og hør, hvordan det gik ham - og om den indflydelse en forbeder fik for Lot. Du vil høre om sider af Lot,
du måske ikke har hørt før.

Uanset hvad tidsånden og kulturen 2022 fortæller os, så fortæller Bibelen os, at homoseksualitet er unaturligt og skamløst - men også at Gud er nådig og mægtig til både at tilgive og helbrede denne livsstil.

Men da vi lever i en voldsom forførende tid, hvor lys kaldes for mørke - og mørke for lys, går det kun i én retning:
DET UNATURLIGE OPHØJES SOM NATURLIGT!

En 17-årig professionel fodboldspiller i England er lige sprunget ud. Det er en frisk anledning for de kendte til at offentliggøre, hvor naturligt og smukt det er.

En tidligere landsholdsstjerne skriver, at denne unge mand
“har vist en vej, som mange andre vil følge.
Ja, jeg tror, fodbolden bliver bedre stillet af denne beslutning.”

Landsholdets anfører skriver, at “han fortjener stor ros”.
Og en anden legende skriver, at “hans udmelding er historisk”.

Premierminister Boris Johnson skriver på Twitter:
“Jeg takker dette fodboldtalent for sit mod!” -
og Johnson fortsætter: “Han bliver en stor inspiration for mange - både på og uden for banen”.

Hvis du vil have en større forståelse af, hvor FORFÆRDELIG TRAGISK denne situation er, så læs Romerne kapitel 1, som rummer nogle af Bibelens mest uhyggelige ord:
“GUD GIVER DEM HEN TIL VANÆRENDE LIDENSKABER!”

Jeg kan ikke tænke på noget mere forfærdeligt, end at
BLIVE GIVET HEN af GUD til at gøre det, som Gud kalder unaturligt og skamløst. Og kapitlet slutter med at sige, at andre BIFALDER dem, der handler således.

Politikere går forrest i homoparaderne -
Kronprinsesse Mary er protektor for homoparaderne -
Boris Johnson kalder denne livsstil for en inspiration.
KAN DET VARE LÆNGE, FØR JESUS SIGER:
NOK ER NOK?
... Se mereSe mindre

AT “SPRINGE UD” ER HISTORISK!

Tirsdag aftens udsendelse, som ses her på siden, handler om Lots valg til at leve i Sodoma, hvor homoseksualitet 
var det normale. 

Lyt til udsendelsen og hør, hvordan det gik ham - og om den indflydelse en forbeder fik for Lot. Du vil høre om sider af Lot, 
du måske ikke har hørt før. 

Uanset hvad tidsånden og kulturen 2022 fortæller os, så fortæller Bibelen os, at homoseksualitet er unaturligt og skamløst - men også at Gud er nådig og mægtig til både at tilgive og helbrede denne livsstil. 

Men da vi lever i en voldsom forførende tid, hvor lys kaldes for mørke - og mørke for lys, går det kun i én retning: 
DET UNATURLIGE OPHØJES SOM NATURLIGT!

En 17-årig professionel fodboldspiller i England er lige sprunget ud. Det er en frisk anledning for de kendte til at offentliggøre, hvor naturligt og smukt det er. 

En tidligere landsholdsstjerne skriver, at denne unge mand 
“har vist en vej, som mange andre vil følge. 
Ja, jeg tror, fodbolden bliver bedre stillet af denne beslutning.”

Landsholdets anfører skriver, at “han fortjener stor ros”. 
Og en anden legende skriver, at “hans udmelding er historisk”.

Premierminister Boris Johnson skriver på Twitter: 
“Jeg takker dette fodboldtalent for sit mod!” - 
og Johnson fortsætter: “Han bliver en stor inspiration for mange - både på og uden for banen”. 

Hvis du vil have en større forståelse af, hvor FORFÆRDELIG TRAGISK denne situation er, så læs Romerne kapitel 1, som rummer nogle af Bibelens mest uhyggelige ord: 
“GUD GIVER DEM HEN TIL VANÆRENDE LIDENSKABER!” 

Jeg kan ikke tænke på noget mere forfærdeligt, end at 
BLIVE GIVET HEN af GUD til at gøre det, som Gud kalder unaturligt og skamløst. Og kapitlet slutter med at sige, at andre BIFALDER dem, der handler således. 

Politikere går forrest i homoparaderne - 
Kronprinsesse Mary er protektor for homoparaderne - 
Boris Johnson kalder denne livsstil for en inspiration.
KAN DET VARE LÆNGE, FØR JESUS SIGER:
NOK ER NOK?

6 days ago

Ørneblikket

DIREKTE UDSENDELSE I AFTEN TIRSDAG KL. 20 -
på min facebook: Moses Hansen.

Emnet bliver dette spørgsmål:
VIL VI MØDE LOT I HIMLEN?
Lot finder du omtalt i 1. Mosebog kapitlerne 11-14 og 18-19, Lukas kap. 16 - og et alt afgørende sted mere i Ny Testamente, som jeg overlader til dig at finde.

Lad spørgsmålet: VIL VI MØDE LOT I HIMLEN? ………
føre til overvejelser inden udsendelsen i morgen.
For dybest set ligger der også i det spørgsmål:
Vil du møde mig i Himlen?
Vil jeg møde dig?
Kan vi overhovedet finde et troværdigt svar på et så alvorligt, vigtigt og vidt rækkende spørgsmål?

Eller skal vi slå os til ro dér, hvor de fleste er, når det gælder Himlen og livet efter døden:
“Nu får vi se! Det kan ingen sige noget om!” - eller …
“Jeg håber, jeg er god nok!” - eller …
“Jeg er ikke værre end andre mennesker, så det går nok!”

VIL VI MØDE LOT I HIMLEN?
ER DU PÅ VEJ TIL HIMLEN?
ER JEG PÅ VEJ TIL HIMLEN?
Lyt med i aften kl. 20 på min facebook.

Min kone og jeg fejrede vores 52 års bryllupsdag i dag.
Vi havde ét ønske på gavelisten, og det var,
at vi indtil det sidste lever i ........
GUDS VILJE: DET GODE, VELBEHAGELIGE OG FULDKOMNE! (Romerne 12:29)

Vi kan ikke tænke på nogen større gave end denne.
Villa, Vovse og Volvo forgår -
men Guds Rige består.
Derfor vil vi vandre med HAM!

Om vi dør i troen på Kristus - eller vi er med i Bortrykkelsen,
er ikke afgørende. Det afgørende er at vandre i Guds vilje og leve i Lukas19:13. Gud har givet hver af os nogle talenter.
Antallet er ikke afgørende.

Det afgørende er at bruge det talent, eller de talenter, de øjeblikke, de muligheder, osv. - som gives mig - og dig.
Jesus siger i Lukas 19:13,
“ARBEJD MED DEM, INDTIL JEG KOMMER TILBAGE!”

Bed gerne:
“Herre, det vil jeg bestræbe mig på at gøre hver dag!
Amen!”
... Se mereSe mindre

DIREKTE UDSENDELSE I AFTEN TIRSDAG KL. 20 - 
på min facebook: Moses Hansen.

Emnet bliver dette spørgsmål:
VIL VI MØDE LOT I HIMLEN?
Lot finder du omtalt i 1. Mosebog kapitlerne 11-14 og 18-19, Lukas kap. 16 - og et alt afgørende sted mere i Ny Testamente, som jeg overlader til dig at finde. 

Lad spørgsmålet: VIL VI MØDE LOT I HIMLEN? ………
føre til overvejelser inden udsendelsen i morgen. 
For dybest set ligger der også i det spørgsmål: 
Vil du møde mig i Himlen?
Vil jeg møde dig?
Kan vi overhovedet finde et troværdigt svar på et så alvorligt, vigtigt og vidt rækkende spørgsmål?

Eller skal vi slå os til ro dér, hvor de fleste er, når det gælder Himlen og livet efter døden:
“Nu får vi se! Det kan ingen sige noget om!” - eller …
“Jeg håber, jeg er god nok!” - eller …
“Jeg er ikke værre end andre mennesker, så det går nok!”

VIL VI MØDE LOT I HIMLEN?
ER DU PÅ VEJ TIL HIMLEN?
ER JEG PÅ VEJ TIL HIMLEN?
Lyt med i aften kl. 20 på min facebook.

Min kone og jeg fejrede vores 52 års bryllupsdag i dag. 
Vi havde ét ønske på gavelisten, og det var, 
at vi indtil det sidste lever i ........
GUDS VILJE: DET GODE, VELBEHAGELIGE OG FULDKOMNE! (Romerne 12:29)

Vi kan ikke tænke på nogen større gave end denne. 
Villa, Vovse og Volvo forgår - 
men Guds Rige består. 
Derfor vil vi vandre med HAM! 

Om vi dør i troen på Kristus - eller vi er med i Bortrykkelsen, 
er ikke afgørende. Det afgørende er at vandre i Guds vilje og leve i Lukas19:13. Gud har givet hver af os nogle talenter. 
Antallet er ikke afgørende. 

Det afgørende er at bruge det talent, eller de talenter, de øjeblikke, de muligheder, osv. - som gives mig - og dig. 
Jesus siger i Lukas 19:13,
“ARBEJD MED DEM, INDTIL JEG KOMMER TILBAGE!”

Bed gerne:
“Herre, det vil jeg bestræbe mig på at gøre hver dag!
Amen!”

7 days ago

Ørneblikket

MELLEMØSTEN BLIVER VARMERE OG VARMERE!

Nej, her er ikke tale om klimapolitik - men om at brikkerne
i det Profetiske Ord falder på plads i en mængde og fart,
som er overvældende.

Ezekiel 38 og 39 er måske de mest aktuelle kapitler lige nu.
Læs dem gerne - og ligeledes 36 og 37. De styrker din tro.
For det er kapitler, der demonstrerer Guds Almagt.

De tre vigtigste lande i angrebet på Israel er Rusland, Iran og Tyrkiet. Lederen hedder i Ordet Gog og kommer fra landet i det yderste nord - målt fra Jerusalem.

Der kan kun være tale om ét land, Rusland. Hvis angrebet kommer i morgen, er Gog lig med Putin.

Men han er jo dødelig og som græsset på marken - og kan blive udskiftet, inden angrebet kommer.

Putin udvider målbevidst sit område. Han invaderede Georgien i 2008. Han invaderede og annekterede Krim i 2014.
Hans styrker gik ind i Syrien i 2015, hvor ødelæggelserne var ligeså frygtelige, som de er i Ukraine.

Syrien, som grænser op til Israel, er Putins base, sammen med Iran. Han, Gog, har sendt de berygtede lejesoldater,
“Wagner Group”, til Libyen, Mali, Centralafrika og andre lande, inkl. Ukraine.

I begyndelsen af 2022 gik Putins styrker ind i Kasakhstan for at undertrykke den folkelige opstand og indsatte den afsatte præsident, der var flygtet til Moskva.

Undskyld jeg siger det så lige ud: Men man skal være åndelig både blind og døv, hvis man ikke indser, at verden bevæger sig et skræmmende sted hen, hvor den aldrig har været før.

Ezekiel levede for ca. 2.600 år siden og profeterede Judas og Jerusalems ødelæggelse, hvilket skete i år 597 f.Kr.,
da Nebukadnezar overtog magten og sendte tusindvis af judæiske ledere til Babylonien, her i blandt Ezekiel, hvor han levede resten af sit liv - og profeterede.

Kapitlerne 38 og 39 er ikke sket endnu - men kan være tæt på. Hvornår sker det? I DE SIDSTE DAGE. (Ez. 38:16)
2.600 år har passeret!
ER VI MON I DE SIDSTE DAGE?

PS. Israels militær kommer ikke i kamp.
ISRAELS GUD BESEJRER GOG OG HANS ALLIEREDE.
... Se mereSe mindre

MELLEMØSTEN BLIVER VARMERE OG VARMERE!

Nej, her er ikke tale om klimapolitik - men om at brikkerne 
i det Profetiske Ord falder på plads i en mængde og fart, 
som er overvældende. 

Ezekiel 38 og 39 er måske de mest aktuelle kapitler lige nu. 
Læs dem gerne - og ligeledes 36 og 37. De styrker din tro. 
For det er kapitler, der demonstrerer Guds Almagt. 

De tre vigtigste lande i angrebet på Israel er Rusland, Iran og Tyrkiet. Lederen hedder i Ordet Gog og kommer fra landet i det yderste nord - målt fra Jerusalem. 

Der kan kun være tale om ét land, Rusland. Hvis angrebet kommer i morgen, er Gog lig med Putin. 

Men han er jo dødelig og som græsset på marken - og kan blive udskiftet, inden angrebet kommer. 

Putin udvider målbevidst sit område. Han invaderede Georgien i 2008. Han invaderede og annekterede Krim i 2014. 
Hans styrker gik ind i Syrien i 2015, hvor ødelæggelserne var ligeså frygtelige, som de er i Ukraine. 

Syrien, som grænser op til Israel, er Putins base, sammen med Iran. Han, Gog, har sendt de berygtede lejesoldater, 
“Wagner Group”, til Libyen, Mali, Centralafrika og andre lande, inkl. Ukraine. 

I begyndelsen af 2022 gik Putins styrker ind i Kasakhstan for at undertrykke den folkelige opstand og indsatte den afsatte præsident, der var flygtet til Moskva. 

Undskyld jeg siger det så lige ud: Men man skal være åndelig både blind og døv, hvis man ikke indser, at verden bevæger sig et skræmmende sted hen, hvor den aldrig har været før. 

Ezekiel levede for ca. 2.600 år siden og profeterede Judas og Jerusalems ødelæggelse, hvilket skete i år 597 f.Kr., 
da Nebukadnezar overtog magten og sendte tusindvis af judæiske ledere til Babylonien, her i blandt Ezekiel, hvor han levede resten af sit liv - og profeterede. 

Kapitlerne 38 og 39 er ikke sket endnu - men kan være tæt på. Hvornår sker det? I DE SIDSTE DAGE. (Ez. 38:16)
2.600 år har passeret!
ER VI MON I DE SIDSTE DAGE?

PS. Israels militær kommer ikke i kamp.
ISRAELS GUD BESEJRER GOG OG HANS ALLIEREDE.

1 week ago

Ørneblikket

HUSK PÅ LOTS HUSTRU!

Abrahams nevø, Lot, havde valgt at bo i Sodoma.

Synden i byen nåede et så uhyggeligt klimaks, at Gud besluttede at udslette Sodoma. Men Abraham havde bedt for hans familie i byen. Derfor sendte Gud to engle til byen for at redde Lots familie - hvilket ikke var nemt.
Du kan læse om denne dramatiske rednings aktion i
1. Mosebog kap. 19.

Lots to kommende svigersønner troede, han holdt dem for nar. Så de ville ikke forlade Sodoma. Der er utrolig mange, der tror,
vi holder dem for nar, når vi fortæller om Bortrykkelsen,
den kommende dom og Jesu Andet Komme.

Lot selv var tøvende. Englene måtte bogstavelig talt FØRE dem, Lot, hans hustru samt to døtre, ud af byen. For englene kunne IKKE EKSEKVERE DOMMEN over Sodoma,
FØR LOT VAR UDE AF BYEN.

De fik at vide, at de ikke måtte se sig tilbage; men i
1. Mos. 19:26 står der: “LOTS KONE SÅ SIG TILBAGE,
og hun blev til en saltstøtte.”

Da Jesus underviste om Bortrykkelsen, sagde Han:
“Det bliver som i Lots dage: De spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede; men den dag, da Lot forlod Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og udslettede dem alle. På samme måde skal det være den dag, da Menneskesønnen åbenbares.” (Lukas 17:28-30)

Men så føjer Jesus denne passage til i vers 32:
“HUSK PÅ LOTS HUSTRU!

Hvilken advarsel finder vi i disse ord?
Jeg tror, det var mere end et tilfældigt kig over skulderen.

Der har været noget i byen, hun ikke havde lyst til at forlade. Måske lå der i blikket en lyst til at vende tilbage til Sodoma.

Paulus skriver flg. om det, der ligger bag:
“Kære venner, jeg mener som sagt ikke, at jeg har nået målet endnu, men jeg bestræber mig på IKKE AT SE TILBAGE på det, der ligger bag mig, og kæmper i stedet FREM MOD DET, DER LIGGER FORAN.”
(Fil. 3:13).

HUSK PÅ LOTS HUSTRU!
... Se mereSe mindre

HUSK PÅ LOTS HUSTRU!

Abrahams nevø, Lot, havde valgt at bo i Sodoma. 

Synden i byen nåede et så uhyggeligt klimaks, at Gud besluttede at udslette Sodoma. Men Abraham havde bedt for hans familie i byen. Derfor sendte Gud to engle til byen for at redde Lots familie - hvilket ikke var nemt. 
Du kan læse om denne dramatiske rednings aktion i 
1. Mosebog kap. 19.

Lots to kommende svigersønner troede, han holdt dem for nar. Så de ville ikke forlade Sodoma. Der er utrolig mange, der tror, 
vi holder dem for nar, når vi fortæller om Bortrykkelsen, 
den kommende dom og Jesu Andet Komme. 

Lot selv var tøvende. Englene måtte bogstavelig talt FØRE dem, Lot, hans hustru samt to døtre, ud af byen. For englene kunne IKKE EKSEKVERE DOMMEN over Sodoma, 
FØR LOT VAR UDE AF BYEN. 

De fik at vide, at de ikke måtte se sig tilbage; men i 
1. Mos. 19:26 står der: “LOTS KONE SÅ SIG TILBAGE, 
og hun blev til en saltstøtte.”

Da Jesus underviste om Bortrykkelsen, sagde Han:
“Det bliver som i Lots dage: De spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede; men den dag, da Lot forlod Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og udslettede dem alle. På samme måde skal det være den dag, da Menneskesønnen åbenbares.” (Lukas 17:28-30)

Men så føjer Jesus denne passage til i vers 32:
“HUSK PÅ LOTS HUSTRU!

Hvilken advarsel finder vi i disse ord?
Jeg tror, det var mere end et tilfældigt kig over skulderen.

Der har været noget i byen, hun ikke havde lyst til at forlade. Måske lå der i blikket en lyst til at vende tilbage til Sodoma. 

Paulus skriver flg. om det, der ligger bag:
“Kære venner, jeg mener som sagt ikke, at jeg har nået målet endnu, men jeg bestræber mig på IKKE AT SE TILBAGE på det, der ligger bag mig, og kæmper i stedet FREM MOD DET, DER LIGGER FORAN.” 
(Fil. 3:13).

HUSK PÅ LOTS HUSTRU!

1 week ago

Ørneblikket

HOLD ST. BEDEDAG HVER DAG!

Med det mener jeg ikke, du skal præstere så og så mange timer i bøn og flere timer i Bibellæsning.

Præstation hører RELIGION til - og vi er ikke religiøse. Men gennem Jesus har vi fået en RELATION til Gud vor Far, og den relation holdes levende gennem BØN - båret frem af HELLIGÅNDEN.

BØN bliver som ÅNDEDRÆTTET. Vi bestræber os ikke på at ånde. Vi ÅNDER bare. Det sker automatisk og naturligt.

HELLIGÅNDEN vil hjælpe os til at gøre det naturligt, at når vi sidder, går, løber, ligger, cykler, kører bil, arbejder, svømmer, slår græs, vander blomster, støvsuger, sover m.m., så er vi
BEVIDST OM GUDS NÆRHED.

Følelserne kan være vidt forskellige. De kan være som en stille skovsø - eller de kan være som en orkan.
Men de rører ikke ved vores POSITION I KRISTUS.

Fra den position ser vi denne verden bevæge sig mod KAOS.
Men I KRISTUS har vi fred - og forståelse for, hvad der sker.

Er du klar over, at både Rusland, Nordkorea og Iran rasler med ATOM-sabelen?
Er du klar over, at en bølge af myrderier har ramt Israel? Arabere slagter jøder med økser og knive.
Er du klar over, at denne bølge af drab og vold er forårsaget af,
at en fortolker af Koranen har erklæret den 9. juli 2022 for afslutningen på Israel?

Er du klar over, at i et stille europæisk land som Finland, opfordres borgerne til at have forsyninger nok til hele husstanden - også dyrene - til mindst 72 timer?
De bør også have lommelygter og batteridrevne radioer klar - samt kontanter i tilfælde af nettets sammenbrud.

Denne info er IKKE KONSPIRATON -
men KENDSGERNINGER - I 2022.

For at holde hovedet koldt og hjertet varmt i denne sindsyge verden er det nødvendigt med det bønneliv beskrevet i begyndelsen af andagten. Læs det gerne igen.

Bekræftet af 1. Peter 4:7,
“ALLE TINGS ENDE ER NÆR!
VÆR DERFOR BESINDIGE OG ÅRVÅGNE, SÅ I KAN BEDE!”
“BED UOPHØRLIGT!” (1. Tess. 5:17)
... Se mereSe mindre

HOLD ST. BEDEDAG HVER DAG!

Med det mener jeg ikke, du skal præstere så og så mange timer i bøn og flere timer i Bibellæsning. 

Præstation hører RELIGION til - og vi er ikke religiøse. Men gennem Jesus har vi fået en RELATION til Gud vor Far, og den relation holdes levende gennem BØN - båret frem af HELLIGÅNDEN. 

BØN bliver som ÅNDEDRÆTTET. Vi bestræber os ikke på at ånde. Vi ÅNDER bare. Det sker automatisk og naturligt. 

HELLIGÅNDEN vil hjælpe os til at gøre det naturligt, at når vi sidder, går, løber, ligger, cykler, kører bil, arbejder, svømmer, slår græs, vander blomster, støvsuger, sover m.m., så er vi 
BEVIDST OM GUDS NÆRHED. 

Følelserne kan være vidt forskellige. De kan være som en stille skovsø - eller de kan være som en orkan. 
Men de rører ikke ved vores POSITION I KRISTUS.

Fra den position ser vi denne verden bevæge sig mod KAOS. 
Men I KRISTUS har vi fred - og forståelse for, hvad der sker. 

Er du klar over, at både Rusland, Nordkorea og Iran rasler med ATOM-sabelen?
Er du klar over, at en bølge af myrderier har ramt Israel? Arabere slagter jøder med økser og knive.
Er du klar over, at denne bølge af drab og vold er forårsaget af, 
at en fortolker af Koranen har erklæret den 9. juli 2022 for afslutningen på Israel?

Er du klar over, at i et stille europæisk land som Finland, opfordres borgerne til at have forsyninger nok til hele husstanden - også dyrene - til mindst 72 timer?
De bør også have lommelygter og batteridrevne radioer klar - samt kontanter i tilfælde af nettets sammenbrud. 

Denne info er IKKE KONSPIRATON - 
men KENDSGERNINGER - I 2022.

For at holde hovedet koldt og hjertet varmt i denne sindsyge verden er det nødvendigt med det bønneliv beskrevet i begyndelsen af andagten. Læs det gerne igen.

Bekræftet af 1. Peter 4:7,
“ALLE TINGS ENDE ER NÆR! 
VÆR DERFOR BESINDIGE OG ÅRVÅGNE, SÅ I KAN BEDE!” 
“BED UOPHØRLIGT!” (1. Tess. 5:17)

1 week ago

Ørneblikket

VELSIGNET STORE BEDEDAG TIL JER ALLE!
Bed, så SKAL I få.
Søg, så SKAL I finde.
Bank på, så VIL døren blive lukket op for jer.
For den, som beder, får.
Den, der søger, finder -
og døren lukkes op for den, som banker på.
Hvis et barn beder sine forældre om et stykke brød,
så får det vel ikke en sten?
Eller hvis barnet beder om en fisk, så får det vel ikke en slange? Når I, som er onde, forstår at give jeres børn gode gaver, skulle så ikke jeres Himmelske Far give gode gaver til dem, der beder Ham om det? (Mattæus 7:7-11)
🙏🙏🙏
... Se mereSe mindre

VELSIGNET STORE BEDEDAG TIL JER ALLE!
Bed, så SKAL I få. 
Søg, så SKAL I finde. 
Bank på, så VIL døren blive lukket op for jer. 
For den, som beder, får. 
Den, der søger, finder - 
og døren lukkes op for den, som banker på. 
Hvis et barn beder sine forældre om et stykke brød, 
så får det vel ikke en sten?
Eller hvis barnet beder om en fisk, så får det vel ikke en slange? Når I, som er onde, forstår at give jeres børn gode gaver, skulle så ikke jeres Himmelske Far give gode gaver til dem, der beder Ham om det? (Mattæus 7:7-11)
🙏🙏🙏

1 week ago

Ørneblikket

STORE BEDEDAG!

Dagen er særlig, da den ikke findes andre steder end i Danmark.

St. Bededag blev indført i 1686 af biskoppen over Sjælland,
Hans Bagger. Dagen var tiltænkt bod, bøn og faste.
Når Bededagen blev indvarslet med kirkeklokkeringning kl. 18 aftenen før, skulle al handel og beværtning lukke.

For de fleste danskere er St. Bededag en kærkommen forårsfridag.

For os, der er kommet til tro på Jesus, bør HVER DAG VÆRE EN STOR BEDEDAG med alle de vinkler, bøn, taksigelse, lovsang, tilbedelse og stilhed indeholder.

Jeg hører ofte denne sætning: “Nu er der kun bøn tilbage!”
Det er en trist sætning, selv om det kan blive begyndelsen til et møde med den levende Gud. For de har forsøgt at løse et problem i egen kraft og visdom. Og til sidst er der for nogle kun bønnen tilbage - som kan være begyndelsen til nyt liv.

Men BØNNEN SKULLE GERNE VÆRE VORES ÅNDEDRÆT.
Ikke det sidste, vi gør, men det første.

Forrige andagt handlede om Lot og hans familie, der blev “Bortrykket” fra Sodoma, inden Gud dømte et samfund,
der var så formørket, at Gud sagde:
“Alt, hvad de gør, er ondt!” (1. Mos. 18:20)

Abrahams nevø, Lot, boede i den by med sin familie. Da Abraham hørte, hvad Gud havde i sinde, gik han straks i gang med at bede for byen. Ikke som det sidste, men som det første.

Abraham bad den klassiske bøn: “Vil du virkelig udrydde de gode mennesker sammen med de onde?” Der er ingen tvivl om, at han havde sine slægtninge i Sodoma i tanke.

Vi kan spørge det samme om Den Store Trængsel, når Gud dømmer verden: “Vil du virkelig udrydde de gode mennesker sammen med de onde?”

BORTRYKKELSEN ER SVARET PÅ DET SPØRGSMÅL!
SOM DET GIK i Lots dage, VIL DET GÅ ved MENNESKESØNNENS KOMME.
ENGLENE HENTEDE LOT MED FAMILE FØR DOMMEN OVER SODOMA!
HERREN HENTER SIN MENIGHED FØR DOMMEN OVER DENNE VERDEN!
HAVE EN VELSIGNET STORE BEDEDAG - HVER DAG!
Fotos: Fra en vandretur gennem smuk natur i dag - som også blev til en St. Bededag.
... Se mereSe mindre

2 weeks ago

Ørneblikket

SOM DET GIK - VIL DET GÅ!

Guds Ord rummer en vejviser for endetiden,
som er svær at misforstå.

Vi finder vejviseren i Jesu Ord i Lukas 17:26-30,
”SOM DET GIK i Noas dage, VIL DET GÅ ved MENNESKESØNNENS KOMME. Dengang fortsatte de med deres fester og bryllupper, lige til Noa gik ind i arken, og vandmasserne PLUDSELIG kom og udslettede dem alle.
Eller SOM DET GIK i Lots dage: Folk holdt deres fester, købte og solgte, plantede og byggede, lige til den dag, da Lot gik ud af Sodoma, og det PLUDSELIG regnede med ild og svovl fra himlen, så alle blev udslettet. MENNESKESØNNENS KOMME vil ske lige så PLUDSELIGT og uventet.”
Ikke nemt at omtale så stort et emne i en kort andagt.
Men …..

1. Jesus taler om den yderste endetid: Hans Komme.
Det kan være Bortrykkelsen - det kan være Hans Andet komme til Jerusalem. Jeg hælder mest til, at her er tale om Bortrykkelsen.

2. Folket er totalt fokuseret på det jordiske liv. Der nævnes intet om, at nogen søger Gud bortset fra den lille rest, der bestod af henholdsvis Lot og Noa og deres familier.

3. INDEN Guds dom ramte Sodoma - og hele jorden på Noas tid, sørgede Gud for, at Hans lille rest var “bortrykket”.
Der står endog i 1. Mos. 19:22, at englene sagde til Lot:
“Skynd dig! Jeg kan nemlig IKKE GÅ I GANG, FØR I ER I SIKKERHED i landsbyen.”
Englene kunne ikke eksekvere dommen over Sodoma,
før Lot og hans familie var i sikkerhed.

4. Da tiden var inde, skete det hurtigt - PLUDSELIGT!

5. SOM DET GIK - VIL DET GÅ!
Det store flertal i dag lægger vægt på de jordiske værdier, ikke de himmelske. Men der er en rest, der gør det modsatte. (Kol. 3:1-4)

JESUS VIL BORTRYKKE DEN REST, FØR HAN I DEN STORE TRÆNGSEL EKSEKVERER DOMMEN OVER DET
21. ÅRHUNDREDES SODOMA OG BABYLON.

For …… SOM DET GIK - VIL DET GÅ - SIGER ORDET.
... Se mereSe mindre

SOM DET GIK - VIL DET GÅ!

Guds Ord rummer en vejviser for endetiden, 
som er svær at misforstå. 

Vi finder vejviseren i Jesu Ord i Lukas 17:26-30,
”SOM DET GIK i Noas dage, VIL DET GÅ ved MENNESKESØNNENS KOMME. Dengang fortsatte de med deres fester og bryllupper, lige til Noa gik ind i arken, og vandmasserne PLUDSELIG kom og udslettede dem alle. 
Eller SOM DET GIK i Lots dage: Folk holdt deres fester, købte og solgte, plantede og byggede, lige til den dag, da Lot gik ud af Sodoma, og det PLUDSELIG regnede med ild og svovl fra himlen, så alle blev udslettet. MENNESKESØNNENS KOMME vil ske lige så PLUDSELIGT og uventet.”
Ikke nemt at omtale så stort et emne i en kort andagt. 
Men …..

1. Jesus taler om den yderste endetid: Hans Komme. 
Det kan være Bortrykkelsen - det kan være Hans Andet komme til Jerusalem. Jeg hælder mest til, at her er tale om Bortrykkelsen.

2. Folket er totalt fokuseret på det jordiske liv. Der nævnes intet om, at nogen søger Gud bortset fra den lille rest, der bestod af henholdsvis Lot og Noa og deres familier. 

3. INDEN Guds dom ramte Sodoma - og hele jorden på Noas tid, sørgede Gud for, at Hans lille rest var “bortrykket”. 
Der står endog i 1. Mos. 19:22, at englene sagde til Lot: 
“Skynd dig! Jeg kan nemlig IKKE GÅ I GANG, FØR I ER I SIKKERHED i landsbyen.”
Englene kunne ikke eksekvere dommen over Sodoma, 
før Lot og hans familie var i sikkerhed. 

4. Da tiden var inde, skete det hurtigt - PLUDSELIGT!

5. SOM DET GIK - VIL DET GÅ!
Det store flertal i dag lægger vægt på de jordiske værdier, ikke de himmelske. Men der er en rest, der gør det modsatte. (Kol. 3:1-4)

JESUS VIL BORTRYKKE DEN REST, FØR HAN I DEN STORE TRÆNGSEL EKSEKVERER DOMMEN OVER DET 
21. ÅRHUNDREDES SODOMA OG BABYLON. 

For …… SOM DET GIK - VIL DET GÅ - SIGER ORDET.

Comment on Facebook SOM DET GIK - VIL ...

Åhhh hvor er det bare GUDs omsorg, at HAN på forhånd fortæller hvad der kommer til at ske, så intet kommer som en overraskelse. Men der ligger jo et stort ansvar på os kristne, at formidle GUDs ord og ALT hvad HAN er, så alle får budskabet at vide. Om folk så vil lytte og tage imod er en helt anden sag. Så har vi da været vores talenter tro og gjort vores Himmelske Fars vilje. Hvis ikke vi skal sprede GUDs budskab, hvem skal så ? Som jeg forstår det, er det vores opgave, at være vores betroede talenter og GUDs givede opgaver tro og formidle det til mennesker. Men det er stadig GUDs HELLIGE ÅND til at overbevise folk. Vi kan jo tale og gøre til hudløshed uden at folk fatter en brik, men GUDs ÅND gør det levende. Vi kan jo reelt intet i os selv, men i HAM formår vi ALT. At bede og søge Jesus og være HANS vægtere, er en både skøn og ansvarsfuld opgave. Lad os vise i Handling hvem Jesus er og ikke kun tale om HAM. ORD KRÆVER HANDLING HVIS DET SKAL HAVE VÆRDI. Man plejer jo også sige, at ord uden handling intet er værd. Har også hørt en sige, prædik ordet, brug ord om nødvendigt. Det fortæller da mig meget om at handling har den største værdi. Tak for alle dine skønne opslag, perspektiver, ord, handlinger og bare at du er dig Moses Hansen. Ha en skøn velsignet dag alle sammen.

2 weeks ago

Ørneblikket

HVORDAN FRELSES VI FRA GUDS VREDE?

Det er yderst ubehageligt at udsættes for menneskers vrede. Den har raseret og ødelagt hjem, familier, slægter og menigheder - ja, hele nationer.

Det er uhyggeligt at møde Satans vrede.
For den har kun følgende formål: At anklage, fordømme, stjæle, slagte og ødelægge.

Men hvad med GUDS VREDE?
Kan Gud overhovedet blive VRED?
Det vil mange benægte, da vi mest tænker på
Gud som KÆRLIGHED.

Og JA, GUD ER KÆRLIGHED.
Netop derfor VREDES Han over det og dem, der forfører og lokker mennesker bort fra et KÆRLIGHEDS FORHOLD TIL GUD VORES FAR - GENNEM TROEN PÅ HANS SØN, JESUS KRISTUS.

Endnu er det NÅDENS TID. Men denne verden har en ENDE, som slutter med en 7 års periode, hvor GUD DØMMER DEN ANTIKRISTNE VERDEN, SOM ER BLEVET MERE OG MERE ANTIKRISTEN SIDEN NOAS DAGE.

GUDS DOM BLIVER HELLIG OG RETFÆRDIG - MEN VOLDSOM. Så voldsom, at verden aldrig har oplevet noget lignende - og heller aldrig vil se det ske igen. For derefter kommer Jesus til Jerusalem, sammen med dem, Han hentede i Bortrykkelsen,
og opretter TUSINDÅRSRIGET.

Her kommer de gode nyheder i Romerne 5:8-9 om, hvordan vi undgår de 7 års store trængsel med Guds Vrede:

“Gud viser sin kærlighed til os, ved at KRISTUS DØDE FOR OS, MENS VI ENDNU VAR SYNDERE.
Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af HANS BLOD, VED HAM FRELSES FRA VREDEN.”

Hvordan? Ganske enkelt ved, at Jesus kommer i skyerne og BORTRYKKER os, der tror på Ham, så vi møder Ham i luften -
og så skal vi altid være med Ham.
TRØST HINANDEN MED DISSE ORD. (1. Tess. 4:13-18)

Og også med disse ord fra 1. Tess. 5:9,
“GUD HAR IKKE BESTEMT OS TIL AT RAMMES AF HANS VREDE, men til at opnå Frelsen ved vor Herre Jesus Kristus.”

Og ved du hvad? BORTRYKKELSEN ER IMMINENT!
Dvs., den kan ske når som helst - også inden jeg skriver AMEN
i denne andagt. AMEN! (Jeg nåede det).
... Se mereSe mindre

HVORDAN FRELSES VI FRA GUDS VREDE?

Det er yderst ubehageligt at udsættes for menneskers vrede. Den har raseret og ødelagt hjem, familier, slægter og menigheder - ja, hele nationer. 

Det er uhyggeligt at møde Satans vrede. 
For den har kun følgende formål: At anklage, fordømme, stjæle, slagte og ødelægge. 

Men hvad med GUDS VREDE?
Kan Gud overhovedet blive VRED?
Det vil mange benægte, da vi mest tænker på 
Gud som KÆRLIGHED. 

Og JA, GUD ER KÆRLIGHED. 
Netop derfor VREDES Han over det og dem, der forfører og lokker mennesker bort fra et KÆRLIGHEDS FORHOLD TIL GUD VORES FAR - GENNEM TROEN PÅ HANS SØN, JESUS KRISTUS.

Endnu er det NÅDENS TID. Men denne verden har en ENDE, som slutter med en 7 års periode, hvor GUD DØMMER DEN ANTIKRISTNE VERDEN, SOM ER BLEVET MERE OG MERE ANTIKRISTEN SIDEN NOAS DAGE.
 
GUDS DOM BLIVER HELLIG OG RETFÆRDIG - MEN VOLDSOM. Så voldsom, at verden aldrig har oplevet noget lignende - og heller aldrig vil se det ske igen. For derefter kommer Jesus til Jerusalem, sammen med dem, Han hentede i Bortrykkelsen, 
og opretter TUSINDÅRSRIGET.

Her kommer de gode nyheder i Romerne 5:8-9 om, hvordan vi undgår de 7 års store trængsel med Guds Vrede:

“Gud viser sin kærlighed til os, ved at KRISTUS DØDE FOR OS, MENS VI ENDNU VAR SYNDERE.
Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af HANS BLOD, VED HAM FRELSES FRA VREDEN.”

Hvordan? Ganske enkelt ved, at Jesus kommer i skyerne og BORTRYKKER os, der tror på Ham, så vi møder Ham i luften - 
og så skal vi altid være med Ham.
TRØST HINANDEN MED DISSE ORD. (1. Tess. 4:13-18)

Og også med disse ord fra 1. Tess. 5:9, 
“GUD HAR IKKE BESTEMT OS TIL AT RAMMES AF HANS VREDE, men til at opnå Frelsen ved vor Herre Jesus Kristus.”

Og ved du hvad? BORTRYKKELSEN ER IMMINENT!
Dvs., den kan ske når som helst - også inden jeg skriver AMEN 
i denne andagt. AMEN! (Jeg nåede det).

Comment on Facebook HVORDAN FRELSES VI ...

Åhhhh hvor jeg så ubeskriveligt meget glæder mig til den dag Jesus henter os hjem. 🥰😍🥰😍💖

2 weeks ago

Ørneblikket

DIREKTE UDSENDELSE I AFTEN TIRSDAG KL. 20 -
på min facebook: Moses Hansen.

Emnet er: Menneskers, Satans og Guds vrede.

Min overskrift for denne andagt er:
NEJ, JEG HAR IKKE SAGT DET!

Og nej, det er ikke et emne for mange prædikener i Kirken;
men det er et Ordets emne.

Volodymyr Zelenskyj blev født i Ukraine den 25. januar 1978 af jødiske forældre. Han blev uddannet jurist. Men i stedet for at forfølge en karriere inden for jura drev han i en årrække
en medievirksomhed, hvor hans selv medvirkede
som komiker og skuespiller.

Han spillede gymnasielærer i en tv-serie, “Folkets Tjener”, med politisk satire, hvor han ender med at blive præsident.
Og det skete i det virkelige liv, da han stillede op, vandt valget og blev indsat som Ukraines præsident den 20. maj 2019.

Grundet krigen mod Rusland er Zelenskyj på få måneder blevet en mand, hele verden lytter til. Han har via nettet talt til regeringer verden over, og statsledere, politikere og filmstjerner har valfartet til Ukraine for at møde Zelenskyj.

I dag, den 9. maj, har Rusland fejret sejren over nazismen ved en stor anlagt militærparade i Moskva, hvor Putin talte.

Samtidig udsendtes en video fra Ukraine, hvor Zelenskyj i ensom majestæt går gennem Kievs tomme gader. Iført hans grønne skjorte, uden manuskript og med fuld fokus på kameraet erklærer han sejr over Rusland.
En tale der ses og lyttes til af hele klodens ledere.

Jeg gentager:
NEJ, JEG HAR IKKE SAGT DET - at Zelenskyj er Antikrist.
Jeg minder blot om, at en dag stiger iflg. Åb. kap. 13 et menneske op af menneskehavet, som vil have en så stærk karisma, at alle på jorden vil bøje sig for det menneske og hylde ham.

Zelenskyj er en anskueligheds undervisning om, at på under tre måneder har et menneske, der var næsten ukendt, opnået en platform, hvis røst hele kloden lytter til.

Hvad Johannes så og nedskrev på øen Patmos har set umuligt ud for ham. Men TEKNOLOGIEN i det 2.100 århundrede gør det ligeså nemt som 2 + 2 =4.

“Når disse ting begynder at ske, så RET JER op og LØFT jeres hoved, for jeres FORLØSNING NÆRMER SIG.” (Lukas 21:28)
... Se mereSe mindre

DIREKTE UDSENDELSE I AFTEN TIRSDAG KL. 20 - 
på min facebook: Moses Hansen.

Emnet er: Menneskers, Satans og Guds vrede. 

Min overskrift for denne andagt er:
NEJ, JEG HAR IKKE SAGT DET!

Og nej, det er ikke et emne for mange prædikener i Kirken; 
men det er et Ordets emne.

Volodymyr Zelenskyj blev født i Ukraine den 25. januar 1978 af jødiske forældre. Han blev uddannet jurist. Men i stedet for at forfølge en karriere inden for jura drev han i en årrække 
en medievirksomhed, hvor hans selv medvirkede 
som komiker og skuespiller. 

Han spillede gymnasielærer i en tv-serie, “Folkets Tjener”, med politisk satire, hvor han ender med at blive præsident. 
Og det skete i det virkelige liv, da han stillede op, vandt valget og blev indsat som Ukraines præsident den 20. maj 2019.

Grundet krigen mod Rusland er Zelenskyj på få måneder blevet en mand, hele verden lytter til. Han har via nettet talt til regeringer verden over, og statsledere, politikere og filmstjerner har valfartet til Ukraine for at møde Zelenskyj.

I dag, den 9. maj, har Rusland fejret sejren over nazismen ved en stor anlagt militærparade i Moskva, hvor Putin talte. 

Samtidig udsendtes en video fra Ukraine, hvor Zelenskyj i ensom majestæt går gennem Kievs tomme gader. Iført hans grønne skjorte, uden manuskript og med fuld fokus på kameraet erklærer han sejr over Rusland. 
En tale der ses og lyttes til af hele klodens ledere. 

Jeg gentager: 
NEJ, JEG HAR IKKE SAGT DET - at Zelenskyj er Antikrist. 
Jeg minder blot om, at en dag stiger iflg. Åb. kap. 13 et menneske op af menneskehavet, som vil have en så stærk karisma, at alle på jorden vil bøje sig for det menneske og hylde ham. 

Zelenskyj er en anskueligheds undervisning om, at på under tre måneder har et menneske, der var næsten ukendt, opnået en platform, hvis røst hele kloden lytter til. 

Hvad Johannes så og nedskrev på øen Patmos har set umuligt ud for ham. Men TEKNOLOGIEN i det 2.100 århundrede gør det ligeså nemt som 2 + 2 =4.

“Når disse ting begynder at ske, så RET JER op og LØFT jeres hoved, for jeres FORLØSNING NÆRMER SIG.” (Lukas 21:28)

2 weeks ago

Ørneblikket

DET VAR KVINDEN!

Vi mennesker har holdt godt fast i en gammel taktik i trængte situationer. Den gælder oprydningen af Herlufsholm, i politik,
i ægteskabet, i enhver konflikt - den gælder mig.

Det lille kneb stammer fra Edens Have.
Det handler ganske enkelt om at unddrage sig ansvar.

Efter syndefaldet spurgte Gud Adam:
“Du har vel ikke spist frugt fra det træ, jeg sagde,
du ikke måtte spise af?”

Jo, Adam havde spist af træet; men han svarede:
“DET VAR KVINDEN, DU satte ved min side, der gav mig den.”

Så han gav ikke kun kvinden ansvaret for, hvad der var sket,
men også Gud. Det var hende, DU gav mig, der var årsagen.

Så spurgte Gud Eva: “Hvor kunne du gøre det?”
Hun svarede: “DET VAR SLANGEN, der lokkede mig!”
(Læs 1. Mos. kap. 3)

Er vi født på ny, bør vi have den standard, Esajas havde.
Da han havde haft en åbenbaring af Herren, var hans første reaktion: “Ve MIG, det er ude med MIG, for JEG er en mand med urene læber!”
Først derefter sagde han: “Og jeg bor i et folk med urene læber!”

Esajas kunne have sagt: “Årsagen til mine urene læber er IKKE MIG - men skyldes, at DE ANDRE har urene læber!”
Men han sagde: “Ve MIG! JEG har urene læber!”

Læs Esajas kapitel 5. Så snart erkendelsen var der, rensede Gud Esajas - og sendte ham som profet.

Synden er ikke et problem. Problemet er den MANGLENDE ERKENDELSE AF SYND. Og at påstå, vi ikke har syndet, er det samme som at kalde Gud en løgner.

Men når vi erkender og bekender synden i os, tilgiver Gud og fjerner AL vores skyld. Det var derfor, Jesus led og døde.
Derfor: JESU KRISTI, GUDS SØNS, BLOD RENSER OS
FRA AL SYND.
Renser DIG fra AL SYND!
Hvor meget? AL SYND!

Det får du bekræftet ved at læse 1. Johannes kap. 1.
Derfor er der INGEN FORDØMMELSE for dig, som er i Kristus.

“Se dig glad og fri, thi din synd og ve

tog din Frelser og Herre på sig!”
(Sidste to linjer af sangen: “Vend dit blik imod Jesus!")
... Se mereSe mindre

DET VAR KVINDEN!

Vi mennesker har holdt godt fast i en gammel taktik i trængte situationer. Den gælder oprydningen af Herlufsholm, i politik, 
i ægteskabet, i enhver konflikt - den gælder mig. 

Det lille kneb stammer fra Edens Have. 
Det handler ganske enkelt om at unddrage sig ansvar. 

Efter syndefaldet spurgte Gud Adam:
“Du har vel ikke spist frugt fra det træ, jeg sagde, 
du ikke måtte spise af?”

Jo, Adam havde spist af træet; men han svarede:
“DET VAR KVINDEN, DU satte ved min side, der gav mig den.”

Så han gav ikke kun kvinden ansvaret for, hvad der var sket, 
men også Gud. Det var hende, DU gav mig, der var årsagen. 

Så spurgte Gud Eva: “Hvor kunne du gøre det?”
Hun svarede: “DET VAR SLANGEN, der lokkede mig!”
(Læs 1. Mos. kap. 3)

Er vi født på ny, bør vi have den standard, Esajas havde. 
Da han havde haft en åbenbaring af Herren, var hans første reaktion: “Ve MIG, det er ude med MIG, for JEG er en mand med urene læber!”
Først derefter sagde han: “Og jeg bor i et folk med urene læber!”

Esajas kunne have sagt: “Årsagen til mine urene læber er IKKE MIG - men skyldes, at DE ANDRE har urene læber!”
Men han sagde: “Ve MIG! JEG har urene læber!”

Læs Esajas kapitel 5. Så snart erkendelsen var der, rensede Gud Esajas - og sendte ham som profet.

Synden er ikke et problem. Problemet er den MANGLENDE ERKENDELSE AF SYND. Og at påstå, vi ikke har syndet, er det samme som at kalde Gud en løgner. 

Men når vi erkender og bekender synden i os, tilgiver Gud og fjerner AL vores skyld. Det var derfor, Jesus led og døde.
Derfor: JESU KRISTI, GUDS SØNS, BLOD RENSER OS 
FRA AL SYND.
Renser DIG fra AL SYND!
Hvor meget? AL SYND!
 
Det får du bekræftet ved at læse 1. Johannes kap. 1.
Derfor er der INGEN FORDØMMELSE for dig, som er i Kristus. 

“Se dig glad og fri, thi din synd og ve 

tog din Frelser og Herre på sig!”
(Sidste to linjer af sangen: “Vend dit blik imod Jesus!)

2 weeks ago

Ørneblikket

KULTUREN PÅ HERLUFSHOLM KOSTSKOLE!

Indholdet i denne andagt gælder til enhver tid - og ind i hvert eneste hjørne af vort samfund.

Men efter en tv-udsendelse med barske afsløringer, er der stærkt fokus på netop den skole, hvis rektor blev fyret i dag.
Deres opgave er nu at ændre KULTUREN.

KULTUREN er som et mantra. Det gentages hele tiden:
Ændre KULTUREN i indvandrermiljøet.
Ændre KULTUREN i bandemiljøet.
Ændre KULTUREN i de unges drikkevaner.
Ændre KULTUREN i Jomfru Ane Gade miljøet.
Ændre KULTUREN inden for klimaet.
ME-TOO bevægelsen handler om at ændre KULTUREN.
Osv.

Det handler IKKE om kulturen. For kulturen ændres ikke ved love, paragraffer og regler - eller ny rektor. Endog ikke ved god vilje.

Det handler ikke om nattevagter i Jomfru Ane Gade og havnefronten i Aalborg, så fulde mennesker ikke myrdes eller drukner - selv om disse initiativer kan gøre en forskel for nogle.

Det handler om HJERTET- som Jer. 17:9 beskriver således:
“DET ER FORRÆDERISK OG ONDT HELT IGENNEM!”

Uden genfødte hjerter vil kulturen også være forræderisk og ond helt igennem. Sagt således i 2. Tim. 3:1-5,

“Du skal vide, Timoteus, at den sidste tid, før Herren kommer igen, bliver en meget vanskelig tid.
Folk vil kun tænke på sig selv og deres penge.
De vil være arrogante og store i munden.
De vil håne Gud og gøre oprør mod deres forældre.
De vil være utaknemmelige og respektløse, afstumpede og hårdhjertede.
De vil være anklagende, hæmningsløse, brutale, uden ønske om at gøre godt, forræderiske, fremfusende og hovmodige.
De vil være mere opsat på at søge fornøjelser end på at søge Gud.
De vil have en overfladisk religiøsitet, men vil ikke have noget med Guds kraft at gøre.
Hold dig fra den slags mennesker.”

Vi skal naturligvis ikke undlade at fortælle dem Evangeliet;
men vi skal holde os fra den livsstil.

Og den kultur og livsstil ændres kun ved åndelig hjerte kirurgi, hvilket er lig med at FØDES PÅ NY gennem omvendelse og overgivelse til Jesus Kristus.
... Se mereSe mindre

KULTUREN PÅ HERLUFSHOLM KOSTSKOLE!

Indholdet i denne andagt gælder til enhver tid - og ind i hvert eneste hjørne af vort samfund. 

Men efter en tv-udsendelse med barske afsløringer, er der stærkt fokus på netop den skole, hvis rektor blev fyret i dag. 
Deres opgave er nu at ændre KULTUREN. 

KULTUREN er som et mantra. Det gentages hele tiden: 
Ændre KULTUREN i indvandrermiljøet. 
Ændre KULTUREN i bandemiljøet.
Ændre KULTUREN i de unges drikkevaner. 
Ændre KULTUREN i Jomfru Ane Gade miljøet. 
Ændre KULTUREN inden for klimaet. 
ME-TOO bevægelsen handler om at ændre KULTUREN.
Osv. 

Det handler IKKE om kulturen. For kulturen ændres ikke ved love, paragraffer og regler - eller ny rektor. Endog ikke ved god vilje. 

Det handler ikke om nattevagter i Jomfru Ane Gade og havnefronten i Aalborg, så fulde mennesker ikke myrdes eller drukner - selv om disse initiativer kan gøre en forskel for nogle. 

Det handler om HJERTET- som Jer. 17:9 beskriver således: 
“DET ER FORRÆDERISK OG ONDT HELT IGENNEM!”

Uden genfødte hjerter vil kulturen også være forræderisk og ond helt igennem. Sagt således i 2. Tim. 3:1-5,

“Du skal vide, Timoteus, at den sidste tid, før Herren kommer igen, bliver en meget vanskelig tid. 
Folk vil kun tænke på sig selv og deres penge. 
De vil være arrogante og store i munden. 
De vil håne Gud og gøre oprør mod deres forældre. 
De vil være utaknemmelige og respektløse, afstumpede og hårdhjertede. 
De vil være anklagende, hæmningsløse, brutale, uden ønske om at gøre godt, forræderiske, fremfusende og hovmodige. 
De vil være mere opsat på at søge fornøjelser end på at søge Gud. 
De vil have en overfladisk religiøsitet, men vil ikke have noget med Guds kraft at gøre. 
Hold dig fra den slags mennesker.”

Vi skal naturligvis ikke undlade at fortælle dem Evangeliet; 
men vi skal holde os fra den livsstil. 

Og den kultur og livsstil ændres kun ved åndelig hjerte kirurgi, hvilket er lig med at FØDES PÅ NY gennem omvendelse og overgivelse til Jesus Kristus.

2 weeks ago

Ørneblikket

HVORDAN HÆNGER DET SAMMEN?

Uden at være ekspert vil jeg forsøge at svare to spørgsmål fra gårsdagens andagt, som må have alles interesse, der har Himlen som sit hjem.

Maja nævner Hebræerne 9:27, hvor der står, det er menneskenes lod at dø én gang og derefter dømmes.

Hvordan hænger det sammen med, at dem, der lever, når Bortrykkelsen sker, ikke dør.

Maja, jeg har ikke andet svar, end at GUD ER SUVERÆN.
Dvs., at der bliver en flok på mange, mange millioner, der ikke oplever den fysiske død, men som Paulus skriver i
1. Tess. 4: v17,
“Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften.”

Der er to tidligere personer, der heller ikke oplevede døden:
Enok og Elias. Læs 1. Mos. 5:23 og 2. Kongebog 2:11.
Gud tog Enok, står der - og en ildvogn hentede Elias.
De var begge levende, da Gud tog dem.

Troels spørger:
Hvor er de hensovede - dem der er døde i troen på Kristus?

Igen, dette er ikke noget ekspertsvar, men som jeg læser Ordet. 2. Kor. 5:8 siger, at
“BORTE FRA LEGEMET ER HJEMME HOS HERREN!”

Når døden indtræffer for et genfødt menneske, lægges kroppen i jorden eller kremeres. Men ånden er hjemme hos Gud.

I hvad tilstand og hvordan, ved jeg ikke Troels. Her hviler jeg trygt i, at det har Gud styr på. Men VI ER HJEMME HOS HERREN -
DET SIGER ORDET.

Ved Bortrykkelsen sker miraklet, at vi alle får nye legemer.
De hensovede først - og så vi, der lever.

Det er øjeblikket, hvor 1. Kor. 15:43-44 opfyldes:
”Det, der lægges i jorden, er værdiløst; det, der opstår, er herligt. Det, der lægges i jorden, er magtesløst; det, der opstår, er fuldt af kraft. Der lægges et fysisk legeme ned, men der opstår et åndeligt legeme.”

“NU ERKENDER JEG STYKKEVIS;
MEN DA SKAL JEG KENDE FULDT UD!” (1. Kor. 13:12)

“VI LEVER I TRO, IKKE I DET, SOM KAN SES!”
(2. Kor. 5:7)
... Se mereSe mindre

HVORDAN HÆNGER DET SAMMEN?

Uden at være ekspert vil jeg forsøge at svare to spørgsmål fra gårsdagens andagt, som må have alles interesse, der har Himlen som sit hjem. 

Maja nævner Hebræerne 9:27, hvor der står, det er menneskenes lod at dø én gang og derefter dømmes.

Hvordan hænger det sammen med, at dem, der lever, når Bortrykkelsen sker, ikke dør. 

Maja, jeg har ikke andet svar, end at GUD ER SUVERÆN. 
Dvs., at der bliver en flok på mange, mange millioner, der ikke oplever den fysiske død, men som Paulus skriver i 
1. Tess. 4: v17, 
“Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften.”

Der er to tidligere personer, der heller ikke oplevede døden: 
Enok og Elias. Læs 1. Mos. 5:23 og 2. Kongebog 2:11.
Gud tog Enok, står der - og en ildvogn hentede Elias. 
De var begge levende, da Gud tog dem.

Troels spørger: 
Hvor er de hensovede - dem der er døde i troen på Kristus?

Igen, dette er ikke noget ekspertsvar, men som jeg læser Ordet. 2. Kor. 5:8 siger, at 
“BORTE FRA LEGEMET ER HJEMME HOS HERREN!”

Når døden indtræffer for et genfødt menneske, lægges kroppen i jorden eller kremeres. Men ånden er hjemme hos Gud. 

I hvad tilstand og hvordan, ved jeg ikke Troels. Her hviler jeg trygt i, at det har Gud styr på. Men VI ER HJEMME HOS HERREN - 
DET SIGER ORDET. 

Ved Bortrykkelsen sker miraklet, at vi alle får nye legemer. 
De hensovede først - og så vi, der lever.

Det er øjeblikket, hvor 1. Kor. 15:43-44 opfyldes:
”Det, der lægges i jorden, er værdiløst; det, der opstår, er herligt. Det, der lægges i jorden, er magtesløst; det, der opstår, er fuldt af kraft. Der lægges et fysisk legeme ned, men der opstår et åndeligt legeme.”

“NU ERKENDER JEG STYKKEVIS; 
MEN DA SKAL JEG KENDE FULDT UD!” (1. Kor. 13:12) 

“VI LEVER I TRO, IKKE I DET, SOM KAN SES!”
(2. Kor. 5:7)

2 weeks ago

Ørneblikket

BORTRYKKELSE - OPRYKKELSE - CAUGHT UP - RAPTURO - HARPAZO!

Kært barn har mange navne. Det gælder også BORTRYKKELSEN - som er Guds KÆRLIGE - og måske SNARLIGE - indgreb i historien.

Paulus havde plantet menigheden i Tessaloniki.
Skønt det var en meget ung menighed, havde Paulus undervist dem om Bortrykkelsen.

Men da de kristne begyndte at dø, opstod spørgsmålet:
Hvad med de troende, der er døde?
Kommer de ikke med i BORTRYKKELSEN?

Paulus svarede dem således i 1. Tess. 4:14-18,
“For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de HENSOVEDE sammen med Ham.
For det siger vi jer MED ET ORD FRA HERREN:
Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de HENSOVEDE.
For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er
DØDE I KRISTUS, SKAL FØRST OPSTÅ.
Så skal vi, der lever og endnu er her, RYKKES BORT i skyerne sammen med dem FOR AT MØDE HERREN I LUFTEN, og så skal vi ALTID VÆRE SAMMEN MED HERREN! .
TRØST DERFOR HINANDEN MED DISSE ORD!”
(De “hensovede” er dem, der døde i troen på Kristus).

Rikke skriver i en kommentar, at hun foretrækker ordet OPRYKKELSEN, fordi vi rykkes OP.

Det er helt fint Rikke. På norsk står der i 1. Tess. 4:17,
.... "derefter skal vi, som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer OP I LUFTEN for å møte Herren.”

King James siger: "Then we which are alive and remain shall be CAUGHT UP together with them IN THE CLOUDS.”

Den engelsk sprogede kristne verden kalder denne enestående, historiske begivenhed for THE RAPTURE, som kommer fra den latinske oversættelse: RAPTURO.
Den græske oversættelse er: HARPAZO.

Begge disse ord betyder:
AT GØRE KRAV PÅ - AT RIVE BORT MED MAGT!

DET ER NETOP BORTRYKKELSEN - ELLER OPRYKKELSEN:
KRISTUS GØR KRAV PÅ SIN BLODKØBTE BRUD - <3
OG RIVER HENDE (os) BORT MED MAGT - <3
FØR HAN DØMMER DEN EFTERLADTE VERDEN. (y)
... Se mereSe mindre

BORTRYKKELSE - OPRYKKELSE - CAUGHT UP - RAPTURO - HARPAZO!

Kært barn har mange navne. Det gælder også BORTRYKKELSEN - som er Guds KÆRLIGE - og måske SNARLIGE - indgreb i historien.

Paulus havde plantet menigheden i Tessaloniki. 
Skønt det var en meget ung menighed, havde Paulus undervist dem om Bortrykkelsen. 

Men da de kristne begyndte at dø, opstod spørgsmålet: 
Hvad med de troende, der er døde? 
Kommer de ikke med i BORTRYKKELSEN?

Paulus svarede dem således i 1. Tess. 4:14-18,
“For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de HENSOVEDE sammen med Ham. 
For det siger vi jer MED ET ORD FRA HERREN: 
Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de HENSOVEDE. 
For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er 
DØDE I KRISTUS, SKAL FØRST OPSTÅ. 
Så skal vi, der lever og endnu er her, RYKKES BORT i skyerne sammen med dem FOR AT MØDE HERREN I LUFTEN, og så skal vi ALTID VÆRE SAMMEN MED HERREN! . 
TRØST DERFOR HINANDEN MED DISSE ORD!”
(De “hensovede” er dem, der døde i troen på Kristus).

Rikke skriver i en kommentar, at hun foretrækker ordet OPRYKKELSEN, fordi vi rykkes OP. 

Det er helt fint Rikke. På norsk står der i 1. Tess. 4:17,
.... derefter skal vi, som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer OP I LUFTEN for å møte Herren.”

King James siger: Then we which are alive and remain shall be CAUGHT UP together with them IN THE CLOUDS.”

Den engelsk sprogede kristne verden kalder denne enestående, historiske begivenhed for THE RAPTURE, som kommer fra den latinske oversættelse: RAPTURO. 
Den græske oversættelse er: HARPAZO. 

Begge disse ord betyder: 
AT GØRE KRAV PÅ - AT RIVE BORT MED MAGT!

DET ER NETOP BORTRYKKELSEN - ELLER OPRYKKELSEN:
KRISTUS GØR KRAV PÅ SIN BLODKØBTE BRUD -

3 weeks ago

Ørneblikket

MØDET I LUFTEN!

Analytikere og eksperter kommer daglig med forudsigelser om fremtiden - og håbet er naturligvis fred og forsoning og én stor lykkelig, global familie.

Fromt og forståeligt håb, som Gud dog punkterer meget eftertrykkeligt med disse ord fra Jesus i Mat. 24:21-22,
“Det bliver så forfærdeligt, SOM DET IKKE HAR VÆRET SIDEN VERDENS BEGYNDELSE og heller aldrig vil blive igen. Hvis ikke Gud afkortede den periode, ville intet menneske overleve. Men nu bliver den AFKORTET for de udvalgtes skyld.”

Nogle tænker, at hvis Jesus taler sandt, så må det have været
2. Verdenskrig med frygtelige lidelser og ødelæggelser og omkring 70 millioner døde.

For det første: JESUS TALER SANDT - HAN ER SANDHEDEN!
For det andet: Jeg er næsten ked af at skrive det; men
2. Verdenskrig, og alle de andre krige, katastrofer og pandemier, som verden har erfaret, blegner i forhold til, hvad venter verden - måske om ikke så længe.

Denne periode på godt syv år kaldes både for “Den Store Trængsel” og “Jakobs Trængsel”. Jakob er Israel. For det bliver i den periode, Israel gennem Antikrist’s bedrag og store trængsler kollektivt indser, at Jesus er deres Messias - og naturligvis vores.

Det er dér, GUDS 21 retfærdige domme rammer en total frafalden, lovløs og antikristen verden. Alene den fjerde dom dræber ca. 2 MILLIARDER mennesker. (Åb. 6:7-8).

Denne periode blev allerede beskrevet af profeten Daniel for ca. 2.600 år siden - og apostlen Johannes på øen Patmos fik af Gud vist detaljer om disse år som beskrevet i Bibelens sidste bog.

DE GODE NYHEDER er, iflg. min forståelse af ORDET, at de JESUS-TROENDE IKKE oplever den periode.

For i BORTRYKKELSEN kommer JESUS EFTER sin flok FØR
“Den Store Trængsel”, hvor vi møder Ham i luften - og ved
JESU ANDET KOMME kommer Han MED sin flok -
til Oliebjerget i Jerusalem - for at oprette Tusindårsriget.

Lad os være BORTRYKKELSES klar - og bede og arbejde
for at få andre med til MØDET I LUFTEN. (1. Tess. 4:13-18)
... Se mereSe mindre

MØDET I LUFTEN!

Analytikere og eksperter kommer daglig med forudsigelser om fremtiden - og håbet er naturligvis fred og forsoning og én stor lykkelig, global familie. 

Fromt og forståeligt håb, som Gud dog punkterer meget eftertrykkeligt med disse ord fra Jesus i Mat. 24:21-22,
“Det bliver så forfærdeligt, SOM DET IKKE HAR VÆRET SIDEN VERDENS BEGYNDELSE og heller aldrig vil blive igen. Hvis ikke Gud afkortede den periode, ville intet menneske overleve. Men nu bliver den AFKORTET for de udvalgtes skyld.”

Nogle tænker, at hvis Jesus taler sandt, så må det have været 
2. Verdenskrig med frygtelige lidelser og ødelæggelser og omkring 70 millioner døde. 

For det første: JESUS TALER SANDT - HAN ER SANDHEDEN!
For det andet: Jeg er næsten ked af at skrive det; men 
2. Verdenskrig, og alle de andre krige, katastrofer og pandemier, som verden har erfaret, blegner i forhold til, hvad venter verden - måske om ikke så længe. 

Denne periode på godt syv år kaldes både for “Den Store Trængsel” og “Jakobs Trængsel”. Jakob er Israel. For det bliver i den periode, Israel gennem Antikrist’s bedrag og store trængsler kollektivt indser, at Jesus er deres Messias - og naturligvis vores.

Det er dér, GUDS 21 retfærdige domme rammer en total frafalden, lovløs og antikristen verden. Alene den fjerde dom dræber ca. 2 MILLIARDER mennesker. (Åb. 6:7-8).

Denne periode blev allerede beskrevet af profeten Daniel for ca. 2.600 år siden - og apostlen Johannes på øen Patmos fik af Gud vist detaljer om disse år som beskrevet i Bibelens sidste bog. 

DE GODE NYHEDER er, iflg. min forståelse af ORDET, at de JESUS-TROENDE IKKE oplever den periode.
 
For i BORTRYKKELSEN kommer JESUS EFTER sin flok FØR 
“Den Store Trængsel”, hvor vi møder Ham i luften - og ved 
JESU ANDET KOMME kommer Han MED sin flok - 
til Oliebjerget i Jerusalem - for at oprette Tusindårsriget. 

Lad os være BORTRYKKELSES klar - og bede og arbejde 
for at få andre med til MØDET I LUFTEN. (1. Tess. 4:13-18)

3 weeks ago

Ørneblikket

HVILKEN DAG BLIVER DU EN DEL AF?

Selv om jeg havde svært ved at rumme budskabet i den direkte udsendelse tirsdag aften - så var det et vigtigt budskab.

For nok var det om profeten Zefanias og kong Josias i Judæa for 2.600 år siden; men profeten har klare henvisninger til vor tid og den “Vredens Dag”, der venter denne lovløse verden.

Folket var afgudsdyrkere dengang - og det samme er vi i 2022. For hvis vi ikke tilbeder den levende Gud, tilbeder vi noget andet. For vi er skabt til tilbedelse.
Og helt ærligt:
Hvor mange tilbeder den levende Gud i dag?

Folket var arrogante og selvsikre dengang og regnede ikke med, at der var nogen Gud at stå til regnskab over for.
Helt ærligt:
Hvor mange i dag regner med at skulle stå til regnskab
over for Gud?

Profetens budskab til Judæa for 2.600 år siden er 100% det samme for os i 2022. Det lyder således i Zefanias 2:2-3,

“Kom til fornuft, I frafaldne folk,
FØR I blæses væk som avner i vinden,
FØR I rammes af Herrens vrede,
FØR den afsagte dom bliver udført.
Søg Herren, alle I, som er ydmyge og oprigtigt ønsker at adlyde Ham. Ydmyg jer for Herren og gør, hvad der er ret. Måske vil Herren skåne jer på dommens dag.”

Denne verden er på vej til at blive blæst væk som avner.
Denne verden er på vej til at rammes af Herrens vrede.
Denne verden er på vej til, at Guds afsagte dom udføres.

“Jamen, jeg troede da, at Gud er Kærlighed!”
Det har du ret i. Og netop fordi GUD ER KÆRLIGHED …
dømmer Han uretfærdighed -
men advarer dig, FØR det sker -
så du kan komme til fornuft og omvende dig -
og give dit liv til Jesus, som har betalt for din synd.

Da vil du erfare, at “Vredens Dag” ombyttes til “FESTENS DAG” - hvor Herren SYNGER AF GLÆDE over, at også du vendte om og fandt livet i Jesus Kristus. <3
... Se mereSe mindre

HVILKEN DAG BLIVER DU EN DEL AF? 

Selv om jeg havde svært ved at rumme budskabet i den direkte udsendelse tirsdag aften - så var det et vigtigt budskab. 

For nok var det om profeten Zefanias og kong Josias i Judæa for 2.600 år siden; men profeten har klare henvisninger til vor tid og den “Vredens Dag”, der venter denne lovløse verden. 

Folket var afgudsdyrkere dengang - og det samme er vi i 2022. For hvis vi ikke tilbeder den levende Gud, tilbeder vi noget andet. For vi er skabt til tilbedelse. 
Og helt ærligt: 
Hvor mange tilbeder den levende Gud i dag?

Folket var arrogante og selvsikre dengang og regnede ikke med, at der var nogen Gud at stå til regnskab over for. 
Helt ærligt: 
Hvor mange i dag regner med at skulle stå til regnskab 
over for Gud?

Profetens budskab til Judæa for 2.600 år siden er 100% det samme for os i 2022. Det lyder således i Zefanias 2:2-3, 

“Kom til fornuft, I frafaldne folk, 
FØR I blæses væk som avner i vinden, 
FØR I rammes af Herrens vrede, 
FØR den afsagte dom bliver udført. 
Søg Herren, alle I, som er ydmyge og oprigtigt ønsker at adlyde Ham. Ydmyg jer for Herren og gør, hvad der er ret. Måske vil Herren skåne jer på dommens dag.”

Denne verden er på vej til at blive blæst væk som avner. 
Denne verden er på vej til at rammes af Herrens vrede.
Denne verden er på vej til, at Guds afsagte dom udføres.

“Jamen, jeg troede da, at Gud er Kærlighed!”
Det har du ret i. Og netop fordi GUD ER KÆRLIGHED …
dømmer Han uretfærdighed - 
men advarer dig, FØR det sker - 
så du kan komme til fornuft og omvende dig - 
og give dit liv til Jesus, som har betalt for din synd. 

Da vil du erfare, at “Vredens Dag” ombyttes til “FESTENS DAG” - hvor Herren SYNGER AF GLÆDE over, at også du vendte om og fandt livet i Jesus Kristus.

3 weeks ago

Ørneblikket

DIREKTE UDSENDELSE I AFTEN TIRSDAG KL. 20 -
på min facebook: Moses Hansen.

Emne: Zefanias’ Bog - som har tre aktører:
Folket -
Profeten -
og en konge på 8 år.
Profeten taler både om hans samtid - og om endens tid.

I forrige andagt skrev jeg om den kæmpe fordel, vi Jesus-troende har ved at kende det Profetiske Ord - og således vide, hvor det bærer hen.

Det gælder også vore legemer. Vi lever i et seksualiseret samfund, hvor kroppen for mange er en AFGUD. Butikkerne og nettet bugner med produkter, der lover at give mennesker ungdommen og den indre glød tilbage.

Men uanset hvor meget vi investerer i kosmetik, sunde produkter og motion, er det en kendsgerning, at hver eneste krop på denne klode er døende.

Anden Kor. 4:16-18 siger det således:
“Selvom vores KROP efterhånden bliver NEDSLIDT, bliver vores INDRE LIV FORNYET DAG FOR DAG. Vi kan bære vores nuværende trængsler, fordi de fører os frem til en evig, umådelig herlighed. Vi satser ikke på det, der hører den synlige verden til, men på det, der hører den usynlige verden til.
Den SYNLIGE VERDEN ER JO SNART FORBI,
men den USYNLIGE VARER EVIGT.”

Trængsler kommer også i form af alder og sygdom; men vi går ikke i panik - og investerer ikke summer i et forsøg på at købe os til evig ungdom. Men vi sørger for, at vores INDRE MENNESKE fornyes dag for dag.

Og så ser vi med forventning og tak frem til Bortrykkelsen, hvor følgende sker for alle Jesus-troende, både for dem, der lever, når Jesus kommer i skyen - og for dem der er døde i troen på Ham:

“Vi skal ikke alle sove ind, men alle vil få et NYT LEGEME.
Det vil ske i et nu, i et øjeblik. Når trompeten lyder, vil alle de døde kristne opstå med NYE, UFORGÆNGELIGE LEGEMER,
og vi andre, som stadig lever, vil blive TOTALT FORVANDLET.”
(Læs 1. Kor. kap. 15).

TAK GUD FOR DEN INDSIGT OG DET EVIGE OG SIKRE HÅB, DIT ORD GIVER OS PÅ ALLE OMRÅDER AF LIVET -
BÅDE I MED- OG MODGANG.

PS. Hvis dette er en opmuntring for dig, så skriv en
TAKKEBØN TIL GUD. <3
... Se mereSe mindre

DIREKTE UDSENDELSE I AFTEN TIRSDAG KL. 20 - 
på min facebook: Moses Hansen.

Emne: Zefanias’ Bog - som har tre aktører: 
Folket - 
Profeten - 
og en konge på 8 år. 
Profeten taler både om hans samtid - og om endens tid. 

I forrige andagt skrev jeg om den kæmpe fordel, vi Jesus-troende har ved at kende det Profetiske Ord - og således vide, hvor det bærer hen. 

Det gælder også vore legemer. Vi lever i et seksualiseret samfund, hvor kroppen for mange er en AFGUD. Butikkerne og nettet bugner med produkter, der lover at give mennesker ungdommen og den indre glød tilbage. 

Men uanset hvor meget vi investerer i kosmetik, sunde produkter og motion, er det en kendsgerning, at hver eneste krop på denne klode er døende. 

Anden Kor. 4:16-18 siger det således: 
“Selvom vores KROP efterhånden bliver NEDSLIDT, bliver vores INDRE LIV FORNYET DAG FOR DAG. Vi kan bære vores nuværende trængsler, fordi de fører os frem til en evig, umådelig herlighed. Vi satser ikke på det, der hører den synlige verden til, men på det, der hører den usynlige verden til. 
Den SYNLIGE VERDEN ER JO SNART FORBI, 
men den USYNLIGE VARER EVIGT.” 

Trængsler kommer også i form af alder og sygdom; men vi går ikke i panik - og investerer ikke summer i et forsøg på at købe os til evig ungdom. Men vi sørger for, at vores INDRE MENNESKE fornyes dag for dag. 

Og så ser vi med forventning og tak frem til Bortrykkelsen, hvor følgende sker for alle Jesus-troende, både for dem, der lever, når Jesus kommer i skyen - og for dem der er døde i troen på Ham:

“Vi skal ikke alle sove ind, men alle vil få et NYT LEGEME. 
Det vil ske i et nu, i et øjeblik. Når trompeten lyder, vil alle de døde kristne opstå med NYE, UFORGÆNGELIGE LEGEMER, 
og vi andre, som stadig lever, vil blive TOTALT FORVANDLET.” 
(Læs 1. Kor. kap. 15).

TAK GUD FOR DEN INDSIGT OG DET EVIGE OG SIKRE HÅB, DIT ORD GIVER OS PÅ ALLE OMRÅDER AF LIVET - 
BÅDE I MED- OG MODGANG. 

PS. Hvis dette er en opmuntring for dig, så skriv en 
TAKKEBØN TIL GUD.

3 weeks ago

Ørneblikket

OPSLIDENDE ELLER OPBYGGENDE?

Lad os tage et 1. maj citat med fra vores Statsminister, som sagde: “Verden befinder sig i en SKÆBNESTUND!”

Mette Frederiksen taler profetisk uden at vide det - og SKÆBNESTUNDEN er langt mere omfattende end hun,
og vi andre, aner.

Men som Jesus-troende ved vi, at verdens SKÆBNESTUND er så omfattende, at DENNE VERDEN FORGÅR - og at
en NY VERDEN er på vej - for alle som er født på ny.

For de vantro må det være uhyggelig OPSLIDENDE at følge udviklingen. To år med Corona, nedlukninger, restriktioner, børnene hjemme fra skolen, mundbind, afstand, sygdom og dødsfald. Og nu er der daglige rapporter om krig, flygtninge, vold, dødsfald m.m. - og stigende priser på næsten alt.
Og hvor længe bliver det ved? Manglende svar på det spørgsmål er også OPSLIDENDE. Og det næste spørgsmål lyder:
Hvad bliver det næste? For der kommer jo mere.

Men er det ikke ligeså opslidende for os Jesus-troende?
Det bør det ikke være. For vi er ved Profetierne advaret på forhånd, at sådan bliver det. I stedet for opslidende bør det for os være OPBYGGENDE.

Nej, vi har ikke behag i lovløshed og krig. Men vi OPBYGGES ved kendsgerningen, at Guds Ord ikke er 90% troværdigt -
men 100%.

Vi OPBYGGES & TRØSTES ved Efeserne 1:21,
“KRISTUS er nu HERRE over ALLE myndigheder, autoriteter, magter og herskere, ja over enhver autoritet i DENNE VERDEN - såvel som i DEN KOMMENDE.”

Ja, Mette Frederiksen.
Det er en skæbnestund for DENNE VERDEN.

Men vi er trygge - selv i DENNE FALDNE VERDEN, fordi Kristus er HERRE OVER ALLE MYNDIGHEDER - I DEN SYNLIGE OG USYNLIGE VERDEN - og DEN KOMMENDE VERDEN ER PÅ VEJ, HVOR KRISTUS NATURLIGVIS OGSÅ ER HERRE.

Men skæbnestunden er ikke kun for verden, men for
DET ENKELTE MENNESKE, hvor Amos 4:12 bør tages alvorligt:
“GØR DIG KLAR TIL AT MØDE DIN GUD!” (y)

Og det samme med 1. Peter 4:7,
“VERDENS ENDE ER NÆR!
VÆR DERFOR FORNUFTIGE OG MÅDEHOLDNE, SÅ I KAN BEDE!”
... Se mereSe mindre

OPSLIDENDE ELLER OPBYGGENDE?

Lad os tage et 1. maj citat med fra vores Statsminister, som sagde: “Verden befinder sig i en SKÆBNESTUND!”

Mette Frederiksen taler profetisk uden at vide det - og SKÆBNESTUNDEN er langt mere omfattende end hun, 
og vi andre, aner. 

Men som Jesus-troende ved vi, at verdens SKÆBNESTUND er så omfattende, at DENNE VERDEN FORGÅR - og at 
en NY VERDEN er på vej - for alle som er født på ny.

For de vantro må det være uhyggelig OPSLIDENDE at følge udviklingen. To år med Corona, nedlukninger, restriktioner, børnene hjemme fra skolen, mundbind, afstand, sygdom og dødsfald. Og nu er der daglige rapporter om krig, flygtninge, vold, dødsfald m.m. - og stigende priser på næsten alt. 
Og hvor længe bliver det ved? Manglende svar på det spørgsmål er også OPSLIDENDE. Og det næste spørgsmål lyder: 
Hvad bliver det næste? For der kommer jo mere. 

Men er det ikke ligeså opslidende for os Jesus-troende?
Det bør det ikke være. For vi er ved Profetierne advaret på forhånd, at sådan bliver det. I stedet for opslidende bør det for os være OPBYGGENDE. 

Nej, vi har ikke behag i lovløshed og krig. Men vi OPBYGGES ved kendsgerningen, at Guds Ord ikke er 90% troværdigt - 
men 100%.

Vi OPBYGGES & TRØSTES ved Efeserne 1:21, 
“KRISTUS er nu HERRE over ALLE myndigheder, autoriteter, magter og herskere, ja over enhver autoritet i DENNE VERDEN - såvel som i DEN KOMMENDE.”

Ja, Mette Frederiksen. 
Det er en skæbnestund for DENNE VERDEN. 

Men vi er trygge - selv i DENNE FALDNE VERDEN, fordi Kristus er HERRE OVER ALLE MYNDIGHEDER - I DEN SYNLIGE OG USYNLIGE VERDEN - og DEN KOMMENDE VERDEN ER PÅ VEJ, HVOR KRISTUS NATURLIGVIS OGSÅ ER HERRE. 

Men skæbnestunden er ikke kun for verden, men for 
DET ENKELTE MENNESKE, hvor Amos 4:12 bør tages alvorligt: 
“GØR DIG KLAR TIL AT MØDE DIN GUD!” (y)

Og det samme med 1. Peter 4:7,
“VERDENS ENDE ER NÆR!
VÆR DERFOR FORNUFTIGE OG MÅDEHOLDNE, SÅ I KAN BEDE!”

3 weeks ago

Ørneblikket

SANDHEDEN ER FORFÆRDELIG OG FORNØJELIG!

FADER! DIT ORD ER SANDHED! (Johs. 17:17)
Det står evigt fast uanset hvor meget mennesket forsøger at lege Gud og omgøre Sandheden til noget, de føler.

SANDHEDEN er, at Gud skabte mennesket som mand og kvinde.
Hvis du googler køn (gender), så påstår det faldne menneske,
at der er 72 forskellige køn.

SANDHEDEN er, at Guds ægteskab består af mand og kvinde.
Hvis du googler “Regnbue-familien”, så har det faldne menneske omgjort familien til et virvar af kombinationer.

Antikrists ånd er ikke blot IMOD Kristus - men vil bringe alt muligt “spændende” på banen, som er I STEDET FOR Kristus.

Som Jesus-troende skal vi frasige os alt, som er IMOD Kristus - eller I STEDET FOR Kristus. For det kommer fra en ånd, hvis speciale er FORFØRELSE - endog bakket op af
TEGN OG UNDERE. (2. Tess. 2:9-12 og Åb. kap. 13)

SANDHEDEN er, at vi alle har SYNDET og er SKYLDIGE,
hvilket er en FORFÆRDELIG SANDHED.

Men SANDHEDEN er også, at vi alle er erklæret SKYLDFRIE og RETFÆRDIGE, hvilket er en FORNØJELIG SANDHED, for hvilket vi takker Gud vor Far og Hans Søn Jesus Kristus - og siger tak til Helligånden for at åbenbare det for os.
For uden Helligåndens virke kan vi ikke gribe Sandheden.

Det FORFÆRDELIGE og FORNØJELIGE er samlet i Rom. 3:23-24,

Først det FORFÆRDELIGE:
“Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud!”
Og så det FORNØJELIGE:
Ufortjent GØRES VI RETFÆRDIGE af Hans nåde ved FORLØSNINGEN I KRISTUS JESUS!"

Hverdagsdansk udtrykker det således:
“GAVEN BESTÅR I, AT JESUS KRISTUS PÅTOG SIG DEN STRAF, VI SKULLE HAVE HAFT!”

Anden Kor. 5:21,
“HAM, DER IKKE KENDTE TIL SYND, HAR HAN GJORT
TIL SYND FOR OS, FOR AT VI KUNNE BLIVE
GUDS RETFÆRDIGHED I HAM!”

Det er SANDHEDEN og så GODE NYHEDER, at jeg tilføjer løftet på Hverdagdansk:

“KRISTUS VAR SYNDFRI, MEN GUD LAGDE VORES SYND PÅ HAM, SÅ VI DERIGENNEM KUNNE BLIVE FRIKENDT OG ACCEPTERET AF GUD!”

Vil du dele denne vidunderlige SANDHED med andre?
“FADER! DIT ORD ER SANDHED!”

Foto: Fra vores morgentur. Buster er uberørt af tre tyrekalve.
Som han er tryg i sin kurv og med mig ved styret, sådan kan vi være trygge i Kristus - med Ham ved roret.
... Se mereSe mindre

SANDHEDEN ER FORFÆRDELIG OG FORNØJELIG!

FADER! DIT ORD ER SANDHED! (Johs. 17:17)
Det står evigt fast uanset hvor meget mennesket forsøger at lege Gud og omgøre Sandheden til noget, de føler. 

SANDHEDEN er, at Gud skabte mennesket som mand og kvinde. 
Hvis du googler køn (gender), så påstår det faldne menneske, 
at der er 72 forskellige køn.

SANDHEDEN er, at Guds ægteskab består af mand og kvinde. 
Hvis du googler “Regnbue-familien”, så har det faldne menneske omgjort familien til et virvar af kombinationer. 

Antikrists ånd er ikke blot IMOD Kristus - men vil bringe alt muligt “spændende” på banen, som er I STEDET FOR Kristus. 

Som Jesus-troende skal vi frasige os alt, som er IMOD Kristus - eller I STEDET FOR Kristus. For det kommer fra en ånd, hvis speciale er FORFØRELSE - endog bakket op af 
TEGN OG UNDERE. (2. Tess. 2:9-12 og Åb. kap. 13)         

SANDHEDEN er, at vi alle har SYNDET og er SKYLDIGE, 
hvilket er en FORFÆRDELIG SANDHED.

Men SANDHEDEN er også, at vi alle er erklæret SKYLDFRIE og RETFÆRDIGE, hvilket er en FORNØJELIG SANDHED, for hvilket vi takker Gud vor Far og Hans Søn Jesus Kristus - og siger tak til Helligånden for at åbenbare det for os. 
For uden Helligåndens virke kan vi ikke gribe Sandheden.

Det FORFÆRDELIGE og FORNØJELIGE er samlet i Rom. 3:23-24,

Først det FORFÆRDELIGE: 
“Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud!”
Og så det FORNØJELIGE: 
Ufortjent GØRES VI RETFÆRDIGE af Hans nåde ved FORLØSNINGEN I KRISTUS JESUS! 

Hverdagsdansk udtrykker det således: 
“GAVEN BESTÅR I, AT JESUS KRISTUS PÅTOG SIG DEN STRAF, VI SKULLE HAVE HAFT!”

Anden Kor. 5:21,
“HAM, DER IKKE KENDTE TIL SYND, HAR HAN GJORT 
TIL SYND FOR OS, FOR AT VI KUNNE BLIVE 
GUDS RETFÆRDIGHED I HAM!”

Det er SANDHEDEN og så GODE NYHEDER, at jeg tilføjer løftet på Hverdagdansk:

“KRISTUS VAR SYNDFRI, MEN GUD LAGDE VORES SYND PÅ HAM, SÅ VI DERIGENNEM KUNNE BLIVE FRIKENDT OG ACCEPTERET AF GUD!” 

Vil du dele denne vidunderlige SANDHED med andre?
“FADER! DIT ORD ER SANDHED!”

Foto: Fra vores morgentur. Buster er uberørt af tre tyrekalve. 
Som han er tryg i sin kurv og med mig ved styret, sådan kan vi være trygge i Kristus - med Ham ved roret.

3 weeks ago

Ørneblikket

BARE FIRE ORD ER VORES FYRTÅRN!

Midt i en forvirret verden, hvor analytikere og eksperter kommer med skiftende meninger hver eneste dag, er vi Jesus- og Bibel-troende yderst priviligerede.

Vi læner os 100% op af fire ord - sagt af Jesus i Johs. 17:17 i Hans bøn til Hans og Vores Himmelske Far:
“DIT ORD ER SANDHED!”

Jeg vil gå så langt som at sige:
BØJ DINE KNÆ FOR DISSE FIRE ORD.
For derved bøjer du knæ for Kristus, som ER ORDET -
og ER SANDHEDEN.

Vor generations ulykke er, at stort set ingen kender Sandheden og ikke søger Sandheden. Sandheden er for de fleste, at hvad JEG regner for Sandt, det er Sandt.

Men Jesus skar igennem alle vore meninger og idéer og sagde - og siger:
“HIMMELSKE FAR! DIT ORD ER SANDHED!”

Hvor farligt er det ikke at kende Sandheden?
Det er ikke kun farligt. Det er DØDSENS FARLIGT.

Gør dig selv den tjeneste at grunde ekstra godt over
2. Tess. 2:9-12. Og kender du nogle, der har et overfladisk forhold til Sandheden, så del dette med dem.
For IKKE at kende Sandheden er DØDSENS FARLIGT.
Der står:

”Når Det onde Menneske træder frem, vil han få magt fra Satan til at forføre mennesker med alle mulige løgne og tegn og undere. Han vil i sin ondskab forføre alle dem, der er på vej til fortabelse, FORDI de TOG AFSTAND fra den SANDHED, som ellers kunne frelse dem.
Derfor OVERGIVER GUD DEM til at blive forført, så de tror på løgnen. ALLE, som IKKE TROEDE PÅ SANDHEDEN, men besluttede at leve i oprør mod Gud, bliver dømt.”

Når vi år efter år, årti efter årti, tager afstand fra Sandheden, ender vi til sidst i den forfærdelige, uhyggelige, dødsens farlige situation, hvor Gud respekterer vores valg og siger:
“OK! JEG HAVDE HELT ANDRE OG BEDRE PLANER FOR DIG. MEN NÅR DU VIL LØGNEN - SÅ FÅR DU LØGNEN - OG DENS KONSEKVENSER.

Rom. 1:18-32 forklarer den uhyggelige konsekvens af ikke at tro på disse fire ord: “DIT ORD ER SANDHED!”
... Se mereSe mindre

BARE FIRE ORD ER VORES FYRTÅRN!

Midt i en forvirret verden, hvor analytikere og eksperter kommer med skiftende meninger hver eneste dag, er vi Jesus- og Bibel-troende yderst priviligerede.

Vi læner os 100% op af fire ord - sagt af Jesus i Johs. 17:17 i Hans bøn til Hans og Vores Himmelske Far:
“DIT ORD ER SANDHED!”

Jeg vil gå så langt som at sige: 
BØJ DINE KNÆ FOR DISSE FIRE ORD. 
For derved bøjer du knæ for Kristus, som ER ORDET - 
og ER SANDHEDEN. 

Vor generations ulykke er, at stort set ingen kender Sandheden og ikke søger Sandheden. Sandheden er for de fleste, at hvad JEG regner for Sandt, det er Sandt. 

Men Jesus skar igennem alle vore meninger og idéer og sagde - og siger: 
“HIMMELSKE FAR! DIT ORD ER SANDHED!”

Hvor farligt er det ikke at kende Sandheden? 
Det er ikke kun farligt. Det er DØDSENS FARLIGT. 

Gør dig selv den tjeneste at grunde ekstra godt over 
2. Tess. 2:9-12. Og kender du nogle, der har et overfladisk forhold til Sandheden, så del dette med dem. 
For IKKE at kende Sandheden er DØDSENS FARLIGT.
Der står:

”Når Det onde Menneske træder frem, vil han få magt fra Satan til at forføre mennesker med alle mulige løgne og tegn og undere. Han vil i sin ondskab forføre alle dem, der er på vej til fortabelse, FORDI de TOG AFSTAND fra den SANDHED, som ellers kunne frelse dem. 
Derfor OVERGIVER GUD DEM til at blive forført, så de tror på løgnen. ALLE, som IKKE TROEDE PÅ SANDHEDEN, men besluttede at leve i oprør mod Gud, bliver dømt.”

Når vi år efter år, årti efter årti, tager afstand fra Sandheden, ender vi til sidst i den forfærdelige, uhyggelige, dødsens farlige situation, hvor Gud respekterer vores valg og siger: 
“OK! JEG HAVDE HELT ANDRE OG BEDRE PLANER FOR DIG. MEN NÅR DU VIL LØGNEN - SÅ FÅR DU LØGNEN - OG DENS KONSEKVENSER. 

Rom. 1:18-32 forklarer den uhyggelige konsekvens af ikke at tro på disse fire ord: “DIT ORD ER SANDHED!”

3 weeks ago

Ørneblikket

EN KRIG I DET 2.100 ÅRHUNDREDE ER UACCEPTABEL!

Det var dagens vise ord fra FN’s Generalsekretær, henførende til krigen i Ukraine, hvis skadelige virkninger spreder sig som ringe i vandet til hele kloden - nøjagtig som Coronaen gjorde.

Hvad der sker nu og fremover har et GLOBALT mål:
GLOBAL leder, GLOBAL religion og GLOBAL økonomi.
Det er ORDETS klare forudsigelse - og vi ser det ske.

EN KRIG I DET 2.100 ÅRHUNDREDE ER UACCEPTABEL!
Pæne ord; men det viser også den totale manglende forståelse for menneskehedens tilstand.

FN, EU, World Economic Forum m.fl. - og den styrtende rige elite som Elon Musk og Bill Gates ud af mange tror, at penge, teknologi og magt kan forvandle verden til noget godt. Og bryder man sig ikke om denne verden, så regner verdens rigeste mand, Musk, med at have en koloni på Mars klar i 2040
med en befolkning på 80.000.

Ja, EN KRIG I DET 2.100 ÅRHUNDREDE ER UACCEPTABEL -
MEN DET NORMALE.
FOR VERDEN GENERELT ØNSKER IKKE JESUS.
DERFOR HERSKER SYNDEN -
OG DERFOR ER LOVLØSHED OG KRIG DET NORMALE!

Romerne 5:18 forklarer verdens tilstand med disse få ord:
“Eet menneskes (Adam) forkerte handling førte til fordømmelse og DØD FOR ALLE MENNESKER.
Men det var også ét menneskes (Kristus) rigtige handling, der førte til FRIKENDELSE OG LIV FOR ALLE MENNESKER.”

Som skrevet i forrige andagt:
Verdens tro og håb har fokus på det FALDNE MENNESKE.
Derfor er der krig og meget andet ulykkeligt i
det 2.100 århundrede.

Hvis vores tro og håb har fokus på DET KORSFÆSTEDE, OPSTANDNE OG SEJRENDE MENNESKE, KRISTUS, erfarer vi, at Han dækker bord for os for øjnene af vore fjender - også i det 2.100 århundrede.
 Han fylder vort bæger til randen.
Hans godhed og trofaste Nåde følger os livet igennem.

Og vi skal bo i Hans hus til evig tid. (Salme 23:5-6)

Det er den velsignelse, der følger dig, som siger:
HERREN ER MIN HYRDE!
(Læs gerne Salme 23).

Kære FN Generalsekretær!
De besidder et af klodens højeste embeder -
men kender De den Levende Gud??? 😲
... Se mereSe mindre

EN KRIG I DET 2.100 ÅRHUNDREDE ER UACCEPTABEL!

Det var dagens vise ord fra FN’s Generalsekretær, henførende til krigen i Ukraine, hvis skadelige virkninger spreder sig som ringe i vandet til hele kloden - nøjagtig som Coronaen gjorde. 

Hvad der sker nu og fremover har et GLOBALT mål: 
GLOBAL leder, GLOBAL religion og GLOBAL økonomi. 
Det er ORDETS klare forudsigelse - og vi ser det ske.

EN KRIG I DET 2.100 ÅRHUNDREDE ER UACCEPTABEL!
Pæne ord; men det viser også den totale manglende forståelse for menneskehedens tilstand. 

FN, EU, World Economic Forum m.fl. - og den styrtende rige elite som Elon Musk og Bill Gates ud af mange tror, at penge, teknologi og magt kan forvandle verden til noget godt. Og bryder man sig ikke om denne verden, så regner verdens rigeste mand, Musk, med at have en koloni på Mars klar i 2040 
med en befolkning på 80.000.

Ja, EN KRIG I DET 2.100 ÅRHUNDREDE ER UACCEPTABEL - 
MEN DET NORMALE. 
FOR VERDEN GENERELT ØNSKER IKKE JESUS.
DERFOR HERSKER SYNDEN - 
OG DERFOR ER LOVLØSHED OG KRIG DET NORMALE!

Romerne 5:18 forklarer verdens tilstand med disse få ord:
“Eet menneskes (Adam) forkerte handling førte til fordømmelse og DØD FOR ALLE MENNESKER. 
Men det var også ét menneskes (Kristus) rigtige handling, der førte til FRIKENDELSE OG LIV FOR ALLE MENNESKER.”

Som skrevet i forrige andagt:
Verdens tro og håb har fokus på det FALDNE MENNESKE. 
Derfor er der krig og meget andet ulykkeligt i 
det 2.100 århundrede. 

Hvis vores tro og håb har fokus på DET KORSFÆSTEDE, OPSTANDNE OG SEJRENDE MENNESKE, KRISTUS, erfarer vi, at Han dækker bord for os for øjnene af vore fjender - også i det 2.100 århundrede.
 Han fylder vort bæger til randen.
Hans godhed og trofaste Nåde følger os livet igennem.

Og vi skal bo i Hans hus til evig tid. (Salme 23:5-6)

Det er den velsignelse, der følger dig, som siger: 
HERREN ER MIN HYRDE!
(Læs gerne Salme 23).

Kære FN Generalsekretær!
De besidder et af klodens højeste embeder - 
men kender De den Levende Gud??? 😲

4 weeks ago

Ørneblikket

TROENS FOKUS!

Det var den røde tråd i udsendelsen tirsdag aften. Men emnet er så vigtigt i denne endetid, at jeg vil spinde lidt videre på denne tråd: TROENS FOKUS!

Verdens ledere har STOR TRO - men TROENS FOKUS er dem selv i form af humanisme og teknologi. De ved det ikke, men vi ved det: Verdens STORE TROS-PROJEKT slutter med et brag, når Gud dømmer det Babyloniske verdens system -
omtalt i Åb. 16:19-20,

“Det store Babylon blev ikke glemt af Gud; men Han gav det bægeret med sin harmes og vredes vin. Hver ø forsvandt,
og bjergene var ikke mere til.”

I Åb. 18:10 står der om denne dom, som finder sted i Den Store Trængsel: “Ve, ve, du store by, Babylon, du mægtige by! Dommen er kommet over dig på en eneste time.”

Selv om vi Jesus-troende i min forståelse af Ordet er Bortrykket FØR Den Store Trængsel, så kommer vi mere og mere til at opleve, at vi er udlændinge og fremmede på denne jord.
(1. Peter 2:11)

Vi vil ofte undre os og tænke: Klarer jeg det? Vil min tro slå til?
Svarene på disse spørgsmål finder vi i Jesu Ord i Johannes 14:1: “TRO PÅ GUD - OG TRO PÅ MIG!”

DIT LIV ER SKJULT I KRISTUS!
DIN TRO, UANSET STØRRELSE, HAR KRISTUS SOM FOKUS. DERFOR OVERVINDER DIN TRO VERDEN.

KRISTUS HAR AL MAGT I HIMMEL OG PÅ JORD -
HAN HAR BEGYNDT SIN GODE GERNING I DIG -
OG HAR HAN LOVET AT FULDFØRE DEN.

Verdens tro og håb har fokus på det FALDNE MENNESKE.
Din tro og dit håb har fokus på DET OPSTANDNE MENNESKE, KRISTUS.

Lad din bekendelse være denne fra Salme 61:4-5,
“DU er min Klippeborg og min Fæstning.
DU beskytter mig mod fjendens angreb.
Lad mig altid bo i DIN Helligdom,
være tryg i ly af DINE vinger.”

….. og du vil erfare GUDS KRAFT, KÆRLIGHED OG SUNDE FORNUFT MIDT I EN FALDEN, FRYGTSOM, FORVILDET OG NÆSTEN FÆRDIG VERDEN.
(2. Tim. 1:7).
... Se mereSe mindre

TROENS FOKUS!

Det var den røde tråd i udsendelsen tirsdag aften. Men emnet er så vigtigt i denne endetid, at jeg vil spinde lidt videre på denne tråd: TROENS FOKUS!

Verdens ledere har STOR TRO - men TROENS FOKUS er dem selv i form af humanisme og teknologi. De ved det ikke, men vi ved det: Verdens STORE TROS-PROJEKT slutter med et brag, når Gud dømmer det Babyloniske verdens system - 
omtalt i Åb. 16:19-20,

“Det store Babylon blev ikke glemt af Gud; men Han gav det bægeret med sin harmes og vredes vin. Hver ø forsvandt, 
og bjergene var ikke mere til.”

I Åb. 18:10 står der om denne dom, som finder sted i Den Store Trængsel: “Ve, ve, du store by, Babylon, du mægtige by! Dommen er kommet over dig på en eneste time.”

Selv om vi Jesus-troende i min forståelse af Ordet er Bortrykket FØR Den Store Trængsel, så kommer vi mere og mere til at opleve, at vi er udlændinge og fremmede på denne jord. 
(1. Peter 2:11)

Vi vil ofte undre os og tænke: Klarer jeg det? Vil min tro slå til? 
Svarene på disse spørgsmål finder vi i Jesu Ord i Johannes 14:1: “TRO PÅ GUD - OG TRO PÅ MIG!”

DIT LIV ER SKJULT I KRISTUS!
DIN TRO, UANSET STØRRELSE, HAR KRISTUS SOM FOKUS. DERFOR OVERVINDER DIN TRO VERDEN.

KRISTUS HAR AL MAGT I HIMMEL OG PÅ JORD - 
HAN HAR BEGYNDT SIN GODE GERNING I DIG -
OG HAR HAN LOVET AT FULDFØRE DEN.

Verdens tro og håb har fokus på det FALDNE MENNESKE. 
Din tro og dit håb har fokus på DET OPSTANDNE MENNESKE, KRISTUS.

Lad din bekendelse være denne fra Salme 61:4-5, 
“DU er min Klippeborg og min Fæstning. 
DU beskytter mig mod fjendens angreb. 
Lad mig altid bo i DIN Helligdom,
være tryg i ly af DINE vinger.”

….. og du vil erfare GUDS KRAFT, KÆRLIGHED OG SUNDE FORNUFT MIDT I EN FALDEN, FRYGTSOM, FORVILDET OG NÆSTEN FÆRDIG VERDEN. 
(2. Tim. 1:7).

4 weeks ago

Ørneblikket

HVORNÅR HAR JEG TRO NOK???

Det var tirsdag aftens budskab i den direkte udsendelse. Et spørgsmål der gennem tiderne har martret mennesker. Fik du ikke lyttet til det hele, så venter der forhåbentligt et trosstyrkende budskab, som gerne må deles med andre.

Glem det ikke: ISRAEL ER ENDETIDENS SUPER TEGN.
Den 14. maj 1948 var et vendepunkt i verdenshistorien,
hvor den 2.800 år gamle profeti i Esajas 66:8 opfyldtes:

”Hvem har nogen sinde oplevet, hvad I nu ser med egne øjne? Fødes en nation på en enkelt dag? Fødes et folk på et øjeblik? Men sådan føder Jerusalem. Pludselig får hun veer og føder straks sine børn.”

Siden da er alt gået stærkt - og alt accelerer med en fart, som ingen anden periode har oplevet siden Jesu Første Komme. Sandelig, Bortrykkelsen og Jesu Andet Komme til Jerusalem er begivenheder, der meget vel kan ske i vor tid.

Satans mål er stadig Israels udslettelse, og han har gode medarbejdere i Rusland, Iran og den alliance af nationer,
der er nævnt i Ezekiel 38 og 39.

Selv fra PLO’s officielle tv-station er der bedt hadefulde bønner under islams ramadan, som opfordrer til at slagte jøderne.

En imam bad:
“Allah, glæd os med udryddelsen af de onde jøder, oh Universets Mester. Og udryd deres hykleriske støtter, som har ondskab i deres hjerter.”

Hvis nogle er hyklere hvad angår Jerusalem, er det muslimerne. De gør krav på Jerusalem som deres by. Jerusalem er nævnt NUL gange i Koranen, men ca. 800 gange i Bibelen.

I Mat. 5:35 omtaler Jesus Jerusalem som “Den Store Konges By”.
Jerusalem har været belejret 23 gange, angrebet 52 gange og ødelagt to gange.

Men byen har ikke oplevet det værste endnu. Jesus bekræfter i Mat. 24:15 Daniels profeti, at Ødelæggelsens Vederstyggelighed, skal stå på hellig grund i Jerusalem, hvor han ophæver ofringerne. Dvs. der kommer et Tredje Tempel - og alt er GJORT KLAR klar til dette Tempel.

ALT PEGER I RETNING AF,
AT ALLE TINGS ENDE ER NÆR.
KOM SNART HERRE JESUS!
... Se mereSe mindre

HVORNÅR HAR JEG TRO NOK???

Det var tirsdag aftens budskab i den direkte udsendelse. Et spørgsmål der gennem tiderne har martret mennesker. Fik du ikke lyttet til det hele, så venter der forhåbentligt et trosstyrkende budskab, som gerne må deles med andre. 

Glem det ikke: ISRAEL ER ENDETIDENS SUPER TEGN. 
Den 14. maj 1948 var et vendepunkt i verdenshistorien, 
hvor den 2.800 år gamle profeti i Esajas 66:8 opfyldtes:

”Hvem har nogen sinde oplevet, hvad I nu ser med egne øjne? Fødes en nation på en enkelt dag? Fødes et folk på et øjeblik? Men sådan føder Jerusalem. Pludselig får hun veer og føder straks sine børn.”

Siden da er alt gået stærkt - og alt accelerer med en fart, som ingen anden periode har oplevet siden Jesu Første Komme. Sandelig, Bortrykkelsen og Jesu Andet Komme til Jerusalem er begivenheder, der meget vel kan ske i vor tid. 

Satans mål er stadig Israels udslettelse, og han har gode medarbejdere i Rusland, Iran og den alliance af nationer, 
der er nævnt i Ezekiel 38 og 39. 

Selv fra PLO’s officielle tv-station er der bedt hadefulde bønner under islams ramadan, som opfordrer til at slagte jøderne. 

En imam bad:
“Allah, glæd os med udryddelsen af de onde jøder, oh Universets Mester. Og udryd deres hykleriske støtter, som har ondskab i deres hjerter.” 

Hvis nogle er hyklere hvad angår Jerusalem, er det muslimerne. De gør krav på Jerusalem som deres by. Jerusalem er nævnt NUL gange i Koranen, men ca. 800 gange i Bibelen. 

I Mat. 5:35 omtaler Jesus Jerusalem som “Den Store Konges By”.
Jerusalem har været belejret 23 gange, angrebet 52 gange og ødelagt to gange. 

Men byen har ikke oplevet det værste endnu. Jesus bekræfter i Mat. 24:15 Daniels profeti, at Ødelæggelsens Vederstyggelighed, skal stå på hellig grund i Jerusalem, hvor han ophæver ofringerne. Dvs. der kommer et Tredje Tempel - og alt er GJORT KLAR klar til dette Tempel.

ALT PEGER I RETNING AF, 
AT ALLE TINGS ENDE ER NÆR.
KOM SNART HERRE JESUS!

Comment on Facebook HVORNÅR HAR JEG TRO...

hej Moses jeg har lyst til at anbefale did et par bøger som er skrevet af en jøde ved navn Leon Uris. den ene bog heder Exodus och handler om den tid hvor israel får deres land tilbage, med alle de genvordigheder de måtte igennem den er skrevet som roman hvor man følger nogle personer igennem denne tid. den næste bog er også skrevet af Leon Uris og heder Hadji her følger man en araber igennem den samme tid og beskriver hvad de arabere måtte igennem da de mistede Palestina. jeg har selv læst bøgerne flere gange.

4 weeks ago

Ørneblikket

DIREKTE UDSENDELSE I AFTEN TIRSDAG KL. 20 -
på min facebook: Moses Hansen.
Emnet bliver nok: Hvornår har jeg tro nok?

Her vil jeg gerne gøre mig nogle tanker om
TEKNOLOGIEN I HIMLENS OG HELVEDES HÆNDER!

Penge er ikke onde. Men “KÆRLIGHED TIL PENGE er roden til alt ondt; drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter.” (1. Tim. 6:10)

Teknologi er heller ikke ondt. Men når teknologien er i de gudløses hænder, går det ad Helvede til.

Det bliver nemt at få mennesker til at forstå det BEKVEMMELIGE i teknologiens muligheder. Ikke flere kontanter, visakort eller MobilePay - men en chip i hånden. Og så længe teknologien er i Gudfrygtige hænder, kan den komme mennesker til gode.

Men verdens tidsånd er så dominerende, at teknologien mere og mere er i gudløses hænder - og baner vej for det
Lovløse menneske, som er Antikrist.

Det starter BEKVEMMELIGT - men ender FORFÆRDELIGT! “Eliten” gør teknologien til en afgud. Antikrist betyder ikke kun IMOD Kristus - men I STEDET for Kristus.

Klaus Schwab’s top rådgiver, Yuval Noah Harari, udtaler:
“Mennesker er nu som dyr, der kan hackes.
Tanken om at mennesker har en sjæl eller ånd, at ingen ved,
hvad der sker i dem, og at de har en fri vilje, ER SLUT.”
(Klaus Schwab er stifter af World Economic Forum, som har GLOBAL INDFLYDELSE).

Det er ikke konspiration, at der arbejdes på at gøre mennesker til computere, der kan styres af eliten.
Det er ikke konspiration, når der siges, at det er SLUT med vores frie vilje.

Både Kina og USA arbejder med en teknologi, der skal ændre asteroiders, himmellegemers, baner. Før hen hørte den slags hjemme i Hollywood film. Nu er tiden kommet, hvor mennesket spiller med musklerne og vil være Gud.

Jeg er meget overbevist om, at Guds reaktion er Salme 2:4,
“HAN, SOM TRONER I HIMLEN, LER.
HAN RYSTER PÅ HOVEDET AD DERES PLANER.”

Salmen slutter med disse ord:
“VELSIGNEDE ER DE, DER SØGER TILFLUGT HOS HERREN!”
(Jeg vil gerne være i den flok, der søger tilflugt hos Herren).

Foto:
Illustration af teknologien, der skal ændre asteroiders baner.
... Se mereSe mindre

DIREKTE UDSENDELSE I AFTEN TIRSDAG KL. 20 - 
på min facebook: Moses Hansen.
Emnet bliver nok: Hvornår har jeg tro nok?

Her vil jeg gerne gøre mig nogle tanker om 
TEKNOLOGIEN I HIMLENS OG HELVEDES HÆNDER! 

Penge er ikke onde. Men “KÆRLIGHED TIL PENGE er roden til alt ondt; drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter.” (1. Tim. 6:10)

Teknologi er heller ikke ondt. Men når teknologien er i de gudløses hænder, går det ad Helvede til. 

Det bliver nemt at få mennesker til at forstå det BEKVEMMELIGE i teknologiens muligheder. Ikke flere kontanter, visakort eller MobilePay - men en chip i hånden. Og så længe teknologien er i Gudfrygtige hænder, kan den komme mennesker til gode. 

Men verdens tidsånd er så dominerende, at teknologien mere og mere er i gudløses hænder - og baner vej for det 
Lovløse menneske, som er Antikrist. 

Det starter BEKVEMMELIGT - men ender FORFÆRDELIGT! “Eliten” gør teknologien til en afgud. Antikrist betyder ikke kun IMOD Kristus - men I STEDET for Kristus. 

Klaus Schwab’s top rådgiver, Yuval Noah Harari, udtaler:
“Mennesker er nu som dyr, der kan hackes. 
Tanken om at mennesker har en sjæl eller ånd, at ingen ved, 
hvad der sker i dem, og at de har en fri vilje, ER SLUT.”
(Klaus Schwab er stifter af World Economic Forum, som har GLOBAL INDFLYDELSE).

Det er ikke konspiration, at der arbejdes på at gøre mennesker til computere, der kan styres af eliten. 
Det er ikke konspiration, når der siges, at det er SLUT med vores frie vilje. 

Både Kina og USA arbejder med en teknologi, der skal ændre asteroiders, himmellegemers, baner. Før hen hørte den slags hjemme i Hollywood film. Nu er tiden kommet, hvor mennesket spiller med musklerne og vil være Gud. 

Jeg er meget overbevist om, at Guds reaktion er Salme 2:4,
“HAN, SOM TRONER I HIMLEN, LER.
HAN RYSTER PÅ HOVEDET AD DERES PLANER.”

Salmen slutter med disse ord:
“VELSIGNEDE ER DE, DER SØGER TILFLUGT HOS HERREN!”
(Jeg vil gerne være i den flok, der søger tilflugt hos Herren).

Foto: 
Illustration af teknologien, der skal ændre asteroiders baner.

Comment on Facebook DIREKTE UDSENDELSE I...

Ja, det vil vi også være. Kom Herre Jesus, kom snart.

4 weeks ago

Ørneblikket

BARNABAS = TRØSTENS SØN!

Det blev en hektisk, men velsignet, søndag, da vi var med til den sidste Gudstjeneste i “Åben Kirke” i Herning, som var Kristent Center i 1978, da Joy og jeg ankom med fire børn til byen, og hvor yderligere to børn blev lagt til flokken.

Jeg overdriver ikke ved at sige, at titusinder har haft stærke møder med Gud gennem de tjenester, der er udgået fra
Kristent Center.

At disse tjenester fødtes skyldtes i høj grad daværende forstander, Jens Peter Larsen. Han var en Barnabas, som betyder “Trøstens og Opmuntringens Søn”. Det kan du læse i Ap.G. 4:36.

Selv om Saul fra Tarsus havde haft et mægtigt møde med Jesus, var apostlene bange for ham, da han jo tidligere havde forfulgt de Jesus-troende.

Hvem banede vej for ham, de var bange for? Det gjorde Barnabas. Han tog sig af ham og forklarede de andre, hvad der var sket - og således fandt de sammen. (Ap.G. 9:26-27)

Radioprogrammet “Den Varme Linje” og Korstogene fødtes i Kristent Center, fordi der var en Barnabas i skikkelse af Jens Peter, der turde gå nye og anderledes veje - i stille og ydmyg tillid til Gud. Må Gud rejse mange Barnabas’er i den tid, vi har tilbage, som løfter andre ind i virksom tjeneste.

Vi fik som familie 20 herlige og spændende år i Herning. Desværre var det kun vores ældste datter, Maria, der kunne være til stede ved den sidste gudstjeneste i bygningen, vi indviede i 1980. Men det var til gengæld en stærk påmindelse om GUDS NÅDE. For 42 år siden sad hun otte år gammel sammen med sine fire søskende ved indvielsen. I dag sad hun, bevaret i troen, som hustru til Lars, mor til tre og bedstemor til to, ved det sidste møde i den sal.

Slip aldrig bønnen og troen for din familie, uanset hvor håbløst det ser ud. Guds løfte er, at DU OG DIT HUS SKAL FRELSES.

Fotos: For 42 år siden: Maria (tv), Moses Jr., Kristina, David og Rebekka. (Thomas havde ikke set dagens lys endnu).
Foto fra i dag: Maria og Lars. <3 <3
... Se mereSe mindre

BARNABAS = TRØSTENS SØN!

Det blev en hektisk, men velsignet, søndag, da vi var med til den sidste Gudstjeneste i “Åben Kirke” i Herning, som var Kristent Center i 1978, da Joy og jeg ankom med fire børn til byen, og hvor yderligere to børn blev lagt til flokken. 

Jeg overdriver ikke ved at sige, at titusinder har haft stærke møder med Gud gennem de tjenester, der er udgået fra 
Kristent Center.

At disse tjenester fødtes skyldtes i høj grad daværende forstander, Jens Peter Larsen. Han var en Barnabas, som betyder “Trøstens og Opmuntringens Søn”. Det kan du læse i Ap.G. 4:36. 

Selv om Saul fra Tarsus havde haft et mægtigt møde med Jesus, var apostlene bange for ham, da han jo tidligere havde forfulgt de Jesus-troende. 

Hvem banede vej for ham, de var bange for? Det gjorde Barnabas. Han tog sig af ham og forklarede de andre, hvad der var sket - og således fandt de sammen. (Ap.G. 9:26-27)

Radioprogrammet “Den Varme Linje” og Korstogene fødtes i Kristent Center, fordi der var en Barnabas i skikkelse af Jens Peter, der turde gå nye og anderledes veje - i stille og ydmyg tillid til Gud. Må Gud rejse mange Barnabas’er i den tid, vi har tilbage, som løfter andre ind i virksom tjeneste. 

Vi fik som familie 20 herlige og spændende år i Herning. Desværre var det kun vores ældste datter, Maria, der kunne være til stede ved den sidste gudstjeneste i bygningen, vi indviede i 1980. Men det var til gengæld en stærk påmindelse om GUDS NÅDE. For 42 år siden sad hun otte år gammel sammen med sine fire søskende ved indvielsen. I dag sad hun, bevaret i troen, som hustru til Lars, mor til tre og bedstemor til to, ved det sidste møde i den sal. 

Slip aldrig bønnen og troen for din familie, uanset hvor håbløst det ser ud. Guds løfte er, at DU OG DIT HUS SKAL FRELSES. 

Fotos: For 42 år siden: Maria (tv), Moses Jr., Kristina, David og Rebekka. (Thomas havde ikke set dagens lys endnu).
Foto fra i dag: Maria og Lars. Image attachment

4 weeks ago

Ørneblikket

BEHØVER JEG SIGE UNDSKYLD?

Du må gerne komme med dit eget svar; men hvis jeg selv skal svare, bliver det et NEJ. Jeg behøver ikke sige undskyld for ofte at beskæftige mig med Endetiden, Israel, Bortrykkelsen, den kommende Store Trængsel og Jesu Andet Komme.

David Vøler skrev flg. i forbindelse med forrige andagt:
“Det triste er de mange kirkers stilhed omkring emnet.
Men tak at du bliver ved og tør tale/råbe op om det Moses.”

Tak for det David. Jeg ved, at jeg ofte lyder som en grammofonplade, der er kørt fast i én rille og spiller de samme toner. Men indtil videre kommer jeg ikke ud af den rille af
fem årsager:

For det første, fordi Kirken, som du skriver, generelt er meget stille omkring emnet.

For det andet, fordi Guds Ord taler utrolig meget om Endetiden, Israel, Bortrykkelsen, den kommende Store Trængsel og
Jesu Andet Komme.

For det tredje, fordi det fascinerer og begejstrer mig, at hvad profeter som Esajas, Jeremias, Daniel, Ezekiel, Zakarias m.fl. så og nedskrev for ca. 2.700 siden -
OPFYLDES I VORES GENERATION.
HVAD DER VAR FREMTID FOR DEM - ER NUTID FOR OS!

Daniel fik at vide, at synes gjaldt en FJERN FREMTID - og han var grebet af undren over synet, HAN IKKE FORSTOD.
(Daniel 8:26-27)

DANIELS FJERNE FREMTID er blevet VORES NUTID.
Og efterhånden som brikkerne falder på plads FORSTÅR VI
MERE OG MERE, AT VI ER TÆT PÅ AFSLUTNINGEN.

For det fjerde, fordi det er så vildt, at hvad Jesus, apostlene og ikke mindst Johannes i hans fangenskab på øen Patmos så for ca. 2.000 år siden - OPFYLDES I VORES GENERATION.

For det femte, fordi Jesus siger om de mange varsler, at når vi SER ALT DETTE, DA STÅR HAN LIGE FOR DØREN.
(Mat. 24:33)

Jeg synes ikke, nogen af os skal sige undskyld fordi vi er begejstret og taknemlige over, at …..
ALLE TINGS ENDE ER NÆR -
BORTRYKKELSEN KAN SKE NÅR SOM HELST -
DERFOR ER JESU ANDET KOMME NÆR.
MARANATHA! HERREN KOMMER - HAN ER NÆR! <3
... Se mereSe mindre

BEHØVER JEG SIGE UNDSKYLD?

Du må gerne komme med dit eget svar; men hvis jeg selv skal svare, bliver det et NEJ. Jeg behøver ikke sige undskyld for ofte at beskæftige mig med Endetiden, Israel, Bortrykkelsen, den kommende Store Trængsel og Jesu Andet Komme. 

David Vøler skrev flg. i forbindelse med forrige andagt:
“Det triste er de mange kirkers stilhed omkring emnet. 
Men tak at du bliver ved og tør tale/råbe op om det Moses.”

Tak for det David. Jeg ved, at jeg ofte lyder som en grammofonplade, der er kørt fast i én rille og spiller de samme toner. Men indtil videre kommer jeg ikke ud af den rille af 
fem årsager: 

For det første, fordi Kirken, som du skriver, generelt er meget stille omkring emnet. 

For det andet, fordi Guds Ord taler utrolig meget om Endetiden, Israel, Bortrykkelsen, den kommende Store Trængsel og 
Jesu Andet Komme. 

For det tredje, fordi det fascinerer og begejstrer mig, at hvad profeter som Esajas, Jeremias, Daniel, Ezekiel, Zakarias m.fl. så og nedskrev for ca. 2.700 siden - 
OPFYLDES I VORES GENERATION. 
HVAD DER VAR FREMTID FOR DEM - ER NUTID FOR OS!

Daniel fik at vide, at synes gjaldt en FJERN FREMTID - og han var grebet af undren over synet, HAN IKKE FORSTOD. 
(Daniel 8:26-27)

DANIELS FJERNE FREMTID er blevet VORES NUTID. 
Og efterhånden som brikkerne falder på plads FORSTÅR VI 
MERE OG MERE, AT VI ER TÆT PÅ AFSLUTNINGEN. 

For det fjerde, fordi det er så vildt, at hvad Jesus, apostlene og ikke mindst Johannes i hans fangenskab på øen Patmos så for ca. 2.000 år siden - OPFYLDES I VORES GENERATION. 

For det femte, fordi Jesus siger om de mange varsler, at når vi SER ALT DETTE, DA STÅR HAN LIGE FOR DØREN.
(Mat. 24:33)

Jeg synes ikke, nogen af os skal sige undskyld fordi vi er begejstret og taknemlige over, at …..
ALLE TINGS ENDE ER NÆR - 
BORTRYKKELSEN KAN SKE NÅR SOM HELST - 
DERFOR ER JESU ANDET KOMME NÆR.
MARANATHA! HERREN KOMMER - HAN ER NÆR!

4 weeks ago

Ørneblikket

HVORFOR?

Ja, hvorfor tale om den kommende syv års trængsel,
når vi er Bortrykket forinden?

Det skal vi, fordi det, der kommer med FULD STYRKE styrke
efter Bortrykkelsen, BYGGES OP MENS VI ER HER.

Jo mere vi ser opbygningen af den kommende syv års periode med Antikrist, jo nærmere er vi BORTRYKKELSEN.
Opbygningen af det antikristelige system er så langt fremme, at BORTRYKKELSEN KAN SKE NÅR SOM HELST.

For verden er MEGET LANGT FREMME, hvad angår …
GLOBAL LEDELSE -
GLOBAL RELIGION -
GLOBAL ØKONOMI (dyrets mærke) -
GLOBAL OVERVÅGNING.


“Uhyret (Antikrist) sørgede for, at alle mennesker, høj og lav, rige og fattige, slaver og frie, fik dets mærke på deres højre hånd eller på panden. Ingen kunne købe eller sælge noget, medmindre de havde det mærke på sig.” (Åb. 13:16-17)

Da Apostlen Johannes var fange på øen Patmos, gav Gud ham, hvad vi kender som Johannes’ Åbenbaring.
Det var ca. år 95 efter Kristus.

Han har ikke fattet meget af det, han nedskrev. Heller ikke hvordan ALLE MENNESKER, PÅ HELE KLODEN, ville være afhængig af et mærke for at kunne købe eller sælge.

Hvad Johannes så som FREMTID -
er vores NUTID.
TEKNOLOGIEN GØR DET MULIGT I DAG.

Hvad Ezekiel så for 2.600 år siden angående Israel og jødernes hjemvendelse i kapitlerne 36 og 37 er FORTID for os.
Og hvad han så i kapitlerne 38 og 39 angående Gogs angreb på Israel kan blive NUTID når som helst.
Brikkerne er faldet på plads i vores generation.

Da Daniel for 2.600 år siden så Antikrist træde frem og gå ind i Det Tredje Tempel i Jerusalem, var det FJERN FREMTID (8:26)
for ham. Det gjaldt ENDENS TID (8:17), som han skrev.
Men for os er det ved at være NUTID.
For brikkerne er faldet på plads i vores generation.

Derfor taler vi om disse ting.
For det er en påmindelse om, at ….
DEN FJERNE FREMTID ER BLEVET NUTID FOR OS -
AT VI LEVER I ENDENS TID -
OG DERFOR KAN BORTRYKKELSEN SKE NÅR SOM HELST!
KOM SNART HERRE JESUS! <3
... Se mereSe mindre

HVORFOR?

Ja, hvorfor tale om den kommende syv års trængsel, 
når vi er Bortrykket forinden?

Det skal vi, fordi det, der kommer med FULD STYRKE styrke 
efter Bortrykkelsen, BYGGES OP MENS VI ER HER.

Jo mere vi ser opbygningen af den kommende syv års periode med Antikrist, jo nærmere er vi BORTRYKKELSEN. 
Opbygningen af det antikristelige system er så langt fremme, at BORTRYKKELSEN KAN SKE NÅR SOM HELST.

For verden er MEGET LANGT FREMME, hvad angår …
GLOBAL LEDELSE - 
GLOBAL RELIGION - 
GLOBAL ØKONOMI (dyrets mærke) - 
GLOBAL OVERVÅGNING.


“Uhyret (Antikrist) sørgede for, at alle mennesker, høj og lav, rige og fattige, slaver og frie, fik dets mærke på deres højre hånd eller på panden. Ingen kunne købe eller sælge noget, medmindre de havde det mærke på sig.” (Åb. 13:16-17)

Da Apostlen Johannes var fange på øen Patmos, gav Gud ham, hvad vi kender som Johannes’ Åbenbaring. 
Det var ca. år 95 efter Kristus.

Han har ikke fattet meget af det, han nedskrev. Heller ikke hvordan ALLE MENNESKER, PÅ HELE KLODEN, ville være afhængig af et mærke for at kunne købe eller sælge. 

Hvad Johannes så som FREMTID - 
er vores NUTID. 
TEKNOLOGIEN GØR DET MULIGT I DAG.

Hvad Ezekiel så for 2.600 år siden angående Israel og jødernes hjemvendelse i kapitlerne 36 og 37 er FORTID for os. 
Og hvad han så i kapitlerne 38 og 39 angående Gogs angreb på Israel kan blive NUTID når som helst. 
Brikkerne er faldet på plads i vores generation. 

Da Daniel for 2.600 år siden så Antikrist træde frem og gå ind i Det Tredje Tempel i Jerusalem, var det FJERN FREMTID (8:26) 
for ham. Det gjaldt ENDENS TID (8:17), som han skrev. 
Men for os er det ved at være NUTID. 
For brikkerne er faldet på plads i vores generation. 

Derfor taler vi om disse ting. 
For det er en påmindelse om, at ….
DEN FJERNE FREMTID ER BLEVET NUTID FOR OS -
AT VI LEVER I ENDENS TID - 
OG DERFOR KAN BORTRYKKELSEN SKE NÅR SOM HELST!
KOM SNART HERRE JESUS!

Comment on Facebook HVORFOR? Ja, ...

Ja, kom Herre Jesus, kom snart.❤️❤️🙏🙏

I de sidste tider skal de www.bitchute.com/video/lzT4jwohOQyn/?fbclid=IwAR04ulZf39S0I4yy-qTEs2GNpCIRzqM1uSEnyV-1QxcEuJoYSpW... Navne tages i brug, den falske profet der kommer efter bortrykkelsen vil kalde sig Jesus. måske derfor at de sande Navne har været tilladt holdt skjult helt hen til endetiden , PDF links under denne forklarende video. www.bitchute.com/video/lzT4jwohOQyn/?fbclid=IwAR04ulZf39S0I4yy-qTEs2GNpCIRzqM1uSEnyV-1QxcEuJoYSpW...

1 month ago

Ørneblikket

HVOR BEGEJSTRET ER VI?

Jeg opfordrer ikke til at være begejstret over en verden i frit fald med alle de lidelser, der følger med.

Men det er den naturlige følge af, at verdens ledere lever i
Salme 2: De gør oprør mod Gud - og derfor lægger de nytteløse planer, hvis frugter er ødelæggelse og død.

I det 21. århundrede er vi dér, hvor vi igen råber:
KORSFÆST KRISTUS - OG LØSLAD BARABBAS!
(Lukas 23:18)
Verden vil få deres Barabbas i form af Antikrist.

Hvad kan vi kristne så begejstres over?
Vi kan og bør begejstres over GUDS ALMAGT - SOM SÅ KLART KOMMER TIL SYNE VED, AT DE GAMLE PROFETISKE LØFTER OPFYLDES TIL PUNKT OG PRIKKE.

Hvad profeterne så som FREMTID for dem -
er for os enten FORTID -
eller NUTID -
eller snarlig FREMTID!
VI LEVER I EN ABSOLUT VILD PERIODE I
MENNESKEHEDENS HISTORIE.

Israel, Jerusalem og Tempelpladsen spiller HOVEDROLLERNE i denne yderste endetid.

Ruslands krig mod Ukraine er ikke nævnt i Ordet.
Men Ruslands kommende angreb på Israel nævnes deltaljeret i Ordet: Ezekiel kapitlerne 38 og 39.
Israel når ikke at forsvare sig - og ingen kommer dem til hjælp. Men Gud griber ind og tilintetgør Ruslands hær og
deres allierede.
Det vil tage Israel 7 måneder at begrave alle ligene.

Ezekiel så for 2.600 år siden landet Israel blive forvandlet fra en gold ødemark til Edens Have. (kap. 36)
Han så jøderne vende hjem og forvandle ruiner til smukke byer. (kap. 37)
Det var lang FREMTID for Ezekiel!
Det er både FORTID og NUTID for os!

Ruslands angreb på Israel kan først ske nu.
For det er først nu, der er et Israel at angribe.

Om angrebet, og Det Tredje Tempel, kommer før eller efter Bortrykkelsen, er der delte meninger om.
MEN DET KOMMER -
OG VI BEGEJSTRES OVER ORDETS TROVÆRDIGHED!
IKKE BLOT HVAD ANGÅR DE STORE BEGIVENHEDER!
MEN OGSÅ OVER, AT GUD PASSER PÅ OS -
AT HAN FULDENDER, HVAD HAN BEGYNDER -
AT HAN HAR SEJRET OVER SATAN OG DØDEN -
AT EN NY JORD OG HIMMEL ER PÅ VEJ!

HIMMELSKE FAR OG JESUS KRISTUS: VI PRISER DIG!
HELLIGÅND, VI TAKKER DIG FOR DIT NÆRVÆR -
TAK AT DU GØR ORDET LEVENDE FOR OS!
LAD OS BEGEJSTRES OVER DEN TREENIGE GUD,
FADER OG SKABER! <3 <3 <3
... Se mereSe mindre

HVOR BEGEJSTRET ER VI?

Jeg opfordrer ikke til at være begejstret over en verden i frit fald med alle de lidelser, der følger med. 

Men det er den naturlige følge af, at verdens ledere lever i 
Salme 2: De gør oprør mod Gud - og derfor lægger de nytteløse planer, hvis frugter er ødelæggelse og død.

I det 21. århundrede er vi dér, hvor vi igen råber:
KORSFÆST KRISTUS - OG LØSLAD BARABBAS!
(Lukas 23:18) 
Verden vil få deres Barabbas i form af Antikrist. 

Hvad kan vi kristne så begejstres over?
Vi kan og bør begejstres over GUDS ALMAGT - SOM SÅ KLART KOMMER TIL SYNE VED, AT DE GAMLE PROFETISKE LØFTER OPFYLDES TIL PUNKT OG PRIKKE. 

Hvad profeterne så som FREMTID for dem - 
er for os enten FORTID - 
eller NUTID - 
eller snarlig FREMTID!
VI LEVER I EN ABSOLUT VILD PERIODE I 
MENNESKEHEDENS HISTORIE.

Israel, Jerusalem og Tempelpladsen spiller HOVEDROLLERNE i denne yderste endetid. 

Ruslands krig mod Ukraine er ikke nævnt i Ordet. 
Men Ruslands kommende angreb på Israel nævnes deltaljeret i Ordet: Ezekiel kapitlerne 38 og 39. 
Israel når ikke at forsvare sig - og ingen kommer dem til hjælp. Men Gud griber ind og tilintetgør Ruslands hær og 
deres allierede. 
Det vil tage Israel 7 måneder at begrave alle ligene. 

Ezekiel så for 2.600 år siden landet Israel blive forvandlet fra en gold ødemark til Edens Have. (kap. 36)
Han så jøderne vende hjem og forvandle ruiner til smukke byer. (kap. 37)
Det var lang FREMTID for Ezekiel!
Det er både FORTID og NUTID for os!

Ruslands angreb på Israel kan først ske nu. 
For det er først nu, der er et Israel at angribe. 

Om angrebet, og Det Tredje Tempel, kommer før eller efter Bortrykkelsen, er der delte meninger om. 
MEN DET KOMMER - 
OG VI BEGEJSTRES OVER ORDETS TROVÆRDIGHED!
IKKE BLOT HVAD ANGÅR DE STORE BEGIVENHEDER! 
MEN OGSÅ OVER, AT GUD PASSER PÅ OS - 
AT HAN FULDENDER, HVAD HAN BEGYNDER - 
AT HAN HAR SEJRET OVER SATAN OG DØDEN - 
AT EN NY JORD OG HIMMEL ER PÅ VEJ!

HIMMELSKE FAR OG JESUS KRISTUS: VI PRISER DIG!
HELLIGÅND, VI TAKKER DIG FOR DIT NÆRVÆR - 
TAK AT DU GØR ORDET LEVENDE FOR OS!
LAD OS BEGEJSTRES OVER DEN TREENIGE GUD, 
FADER OG SKABER!

1 month ago

Ørneblikket

NÅR SMÅ HÆNDELSER BLIVER STORE!

Lærer vi at se de små hændelser i det PROFETISKE LYS,
bliver de STORE.

Da Maria bar baby Jesus ind i Templet, var det en lille, normal begivenhed, som alle andre jødiske familier gjorde.

Men Simeon levede så stærkt med Helligånden, at han var klar over, at denne lille, almindelige begivenhed var noget STORT. Han tog baby Jesus i sine arme og sagde:
“GUD, MINE ØJNE HAR SET DIN FRELSE - som du har beredt for alle folk: Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel!” (Lukas 2:27-32).

Hold øje med “de små ting”, der sker i Israel. I det PROFETISKE LYS varsler de noget STORT og SNARLIGT kommende.

Jøderne har længe været klar til at bygge Det Tredje Tempel.
I år ønskede en gruppe jøder at ofre påskelammet på Tempelpladsen. Men det blev forhindret af israelsk militær. Det var samtidig muslimernes Ramadan. Så det kunne have udløst krig, hvis jøderne havde slagtet påskelammet på Tempelpladsen.

De fleste ænser ikke disse planer og tiltag. Men det gør vi i det PROFETISKE LYS. Jøderne var væk fra landet og Jerusalem
i ca. to tusind år, og menneskelig set burde det jødiske folk have ophørt med at eksistere.

Men NEJ, NEJ OG ATTER NEJ! Israel, Jerusalem og jøderne spiller HOVEDROLLEN i endetiden. Ikke USA eller Kina.
Ikke Rusland eller Europa - men ISRAEL.

Jøderne er hjemme - og efter 6-dages krigen blev Jerusalem, som romerne ødelagde og brændte år 70, forenet den 28. juni, 1967. Platformen er på plads for Det Tredje Tempel, som Antikrist efter tre og et halvt år vil bruge til at erklære sig som Gud.
(2. Tess. 2:1-4)

ALT TIL DET TREDJE TEMPEL ER KLAR!
PRÆSTERNE OG OFFERDYRENE ER KLAR!
SMÅTINGS AFDELINGEN?
NEJ, MEN ET VARSEL OM, AT VI ER LANGT FREMME I TIDEN!

BORTRYKKELSEN KAN SKE NÅR SOM HELST!
DEREFTER TRÆDER ANTIKRIST, MED GUDS TILLADELSE, FREM FRA SIT SKJUL SOM EN FØLGE AF, AT DE JESUS-TROENDE ER BORTRYKKET.

TEMPLET ER ENDNU KUN I “SAMLESÆT FORM” -
MEN DET KAN HURTIGT SÆTTES OP.
VI ER LANGT FREMME!

Foto: For 179,99 US$ kan du købe et samlesæt af
Det Tredje Tempel. På den måde holdes børnene informeret om, at et Tredje Tempel er på vej.
... Se mereSe mindre

NÅR SMÅ HÆNDELSER BLIVER STORE!

Lærer vi at se de små hændelser i det PROFETISKE LYS, 
bliver de STORE. 

Da Maria bar baby Jesus ind i Templet, var det en lille, normal begivenhed, som alle andre jødiske familier gjorde. 

Men Simeon levede så stærkt med Helligånden, at han var klar over, at denne lille, almindelige begivenhed var noget STORT. Han tog baby Jesus i sine arme og sagde: 
“GUD, MINE ØJNE HAR SET DIN FRELSE - som du har beredt for alle folk: Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel!” (Lukas 2:27-32).

Hold øje med “de små ting”, der sker i Israel. I det PROFETISKE LYS varsler de noget STORT og SNARLIGT kommende. 

Jøderne har længe været klar til at bygge Det Tredje Tempel. 
I år ønskede en gruppe jøder at ofre påskelammet på Tempelpladsen. Men det blev forhindret af israelsk militær. Det var samtidig muslimernes Ramadan. Så det kunne have udløst krig, hvis jøderne havde slagtet påskelammet på Tempelpladsen. 

De fleste ænser ikke disse planer og tiltag. Men det gør vi i det PROFETISKE LYS. Jøderne var væk fra landet og Jerusalem 
i ca. to tusind år, og menneskelig set burde det jødiske folk have ophørt med at eksistere. 

Men NEJ, NEJ OG ATTER NEJ! Israel, Jerusalem og jøderne spiller HOVEDROLLEN i endetiden. Ikke USA eller Kina. 
Ikke Rusland eller Europa - men ISRAEL. 

Jøderne er hjemme - og efter 6-dages krigen blev Jerusalem, som romerne ødelagde og brændte år 70, forenet den 28. juni, 1967. Platformen er på plads for Det Tredje Tempel, som Antikrist efter tre og et halvt år vil bruge til at erklære sig som Gud. 
(2. Tess. 2:1-4)

ALT TIL DET TREDJE TEMPEL ER KLAR!
PRÆSTERNE OG OFFERDYRENE ER KLAR!
SMÅTINGS AFDELINGEN?
NEJ, MEN ET VARSEL OM, AT VI ER LANGT FREMME I TIDEN!

BORTRYKKELSEN KAN SKE NÅR SOM HELST!
DEREFTER TRÆDER ANTIKRIST, MED GUDS TILLADELSE, FREM FRA SIT SKJUL SOM EN FØLGE AF, AT DE JESUS-TROENDE ER BORTRYKKET. 

TEMPLET ER ENDNU KUN I “SAMLESÆT FORM” - 
MEN DET KAN HURTIGT SÆTTES OP. 
VI ER LANGT FREMME!

Foto: For 179,99 US$ kan du købe et samlesæt af 
Det Tredje Tempel. På den måde holdes børnene informeret om, at et Tredje Tempel er på vej.

Comment on Facebook NÅR SMÅ HÆNDELSER...

Ja, vi er meget tæt på. 1 dag er som 1000 år, og 1000 år som 1 dag. De 6000 år er ved at være omme og 1000 års riget tæt på. Tak Moses. Kom Herre Jesus, kom snart.🙏🙏

Hvor kan det købes

1 month ago

Ørneblikket

10 UD AF 10 DØR!

Derfor er det godt at lytte til tirsdag aftens udsendelse, hvor tilværelsen efter døden kommer på bane. Det kunne også være en udsendelse at dele med andre, da alle kommer til at stå ansigt til ansigt med dødens vished og evighedens længde.

For Sandhedens skyld bør sætningen, “10 ud af 10 dør”, korrigeres en smule:

Iflg. Guds Ord er der to mennesker, der ikke smagte døden.
Den første var Enok, om hvem der står i 1. Mos. 5:23,
“Han var 365 år gammel, da han pludselig en dag forsvandt,
for Gud tog ham til sig.”

Den anden var Elias, om hvem der står i 2. Kongebog 2:11,
“Mens de gik og talte sammen på vejen, kørte der pludselig en ildvogn med ildheste ind imellem dem. Elias blev taget op i vognen og fór op mod himlen i en hvirvelvind.”

MEN, på et tidspunkt, som kan ske når som helst, vil millioner af Jesus-troende mennesker på ét øjeblik opleve det, Enok og Elias oplevede: At blive BORTRYKKET TIL HIMLEN.

Det står således beskrevet i 1. Tess. 4:15-19,
”Det her siger vi jer fra Herren selv: Vi, som er i live, når Jesus kommer igen, skal ikke gå forud for dem, der er sovet ind.
Herren selv vil stige ned fra Himlen, og der vil lyde et mægtigt kommandoråb, en overengels røst og en fanfare fra Guds trompet. Så vil allerførst de, der er DØDE I TROEN PÅ KRISTUS, genopstå. Derefter skal VI, DER ER I LIVE, her på jorden, BORTRYKKES sammen med dem op i skyerne for at møde Herren i luften. Fra da af skal vi altid være sammen med Herren.
SÅ TRØST HINANDEN MED DETTE BUDSKAB!”

Hvornår hørte du sidst et budskab om BORTRYKKELSEN?
Vær BORTRYKKELSE-BEREDT!

Bestil evt. heftet BREAKING NEWS, hvor jeg skriver om de millioner, der pludselig forsvinder. ‘
Ikke kroner - men mennesker.

Bestilles hos:
Merete Breimoen
post@lilledanmark.no
(Også vores nyhedsbrev bestilles hos Merete)
... Se mereSe mindre

10 UD AF 10 DØR!

Derfor er det godt at lytte til tirsdag aftens udsendelse, hvor tilværelsen efter døden kommer på bane. Det kunne også være en udsendelse at dele med andre, da alle kommer til at stå ansigt til ansigt med dødens vished og evighedens længde. 

For Sandhedens skyld bør sætningen, “10 ud af 10 dør”, korrigeres en smule:

Iflg. Guds Ord er der to mennesker, der ikke smagte døden. 
Den første var Enok, om hvem der står i 1. Mos. 5:23, 
“Han var 365 år gammel, da han pludselig en dag forsvandt, 
for Gud tog ham til sig.”

Den anden var Elias, om hvem der står i 2. Kongebog 2:11,
“Mens de gik og talte sammen på vejen, kørte der pludselig en ildvogn med ildheste ind imellem dem. Elias blev taget op i vognen og fór op mod himlen i en hvirvelvind.” 

MEN, på et tidspunkt, som kan ske når som helst, vil millioner af Jesus-troende mennesker på ét øjeblik opleve det, Enok og Elias oplevede: At blive BORTRYKKET TIL HIMLEN. 

Det står således beskrevet i 1. Tess. 4:15-19,
”Det her siger vi jer fra Herren selv: Vi, som er i live, når Jesus kommer igen, skal ikke gå forud for dem, der er sovet ind. 
Herren selv vil stige ned fra Himlen, og der vil lyde et mægtigt kommandoråb, en overengels røst og en fanfare fra Guds trompet. Så vil allerførst de, der er DØDE I TROEN PÅ KRISTUS, genopstå. Derefter skal VI, DER ER I LIVE, her på jorden, BORTRYKKES sammen med dem op i skyerne for at møde Herren i luften. Fra da af skal vi altid være sammen med Herren. 
SÅ TRØST HINANDEN MED DETTE BUDSKAB!”

Hvornår hørte du sidst et budskab om BORTRYKKELSEN?
Vær BORTRYKKELSE-BEREDT!

Bestil evt. heftet BREAKING NEWS, hvor jeg skriver om de millioner, der pludselig forsvinder. ‘
Ikke kroner - men mennesker.

Bestilles hos:
Merete Breimoen
post@lilledanmark.no
(Også vores nyhedsbrev bestilles hos Merete)

Comment on Facebook 10 UD AF 10 DØR! ...

Hvordan har Joy det kære Moses Hansen 💛💛💛💛💛🐕🤗🤗🤗🤗🇩🇰✝️🇮🇱😎🍀🍀🍀

1 month ago

Ørneblikket

DIREKTE UDSENDELSE I AFTEN TIRSDAG KL. 20 -
på min facebook: Moses Hansen -
hvor vi skal møde Abraham, Lazarus og den rige mand.
Læs gerne Lukas 16:19-31.

Der er flere forståelser af denne begivenhed, fortalt af Jesus, hvor vi møder de tre nævnte personer. Men jeg stoler på, vi er modne nok til at holde fokus på Ham, der samler os.

På min vandretur i dag mødte jeg en kvinde, der sagde:
“Glædelig Påske!”
Jeg svarede:
“I lige måde. JESUS ER OPSTANDEN!”
Hun svarede:
“JA, SANDELIG, HAN ER OPSTANDEN!”

Jeg spurgte: “Kommer du fra Rusland?”
(For der møder man hinanden med denne dobbelte hilsen)

Det gjorde hun ikke. Hun er lokal og kommer med sin mand i LM i Haderslev. Så havde vi valgt at sætte fokus på dåben, kunne vi nemt have fundet et emne at diskutere.

Jeg siger ikke, at dåben er ligegyldig. Heller ikke at det er ligegyldigt, hvad Jesus underviser i Lukas 24. Men når alt kommer til alt, handler det om OMVENDELSE OG TRO PÅ JESUS.

Når Bortrykkelsen sker, er det ikke Pinsekirken, Baptistkirken, Folkekirken og alle de andre Kirkesamfund, Jesus møder i luften. (1. Tess. 4:13-18)

En cykel bliver ikke til en bil ved at være parkeret på P-pladsen. Et menneske bliver ikke en kristen, ved at gå i Kirke.
Kirken i Laodikea (Åb. 3:14-22) omtales som Kirke.
Men Jesus var ikke iblandt dem.

Hvem er med i Bortrykkelsen? Det svarer Hebræerne 9:28 hel klart på: Jesus kommer anden gang for at FRELSE DEM,
SOM VENTER PÅ HAM.

Hvem venter på Jesus?
Det gør de, der takker Jesus for Hans fuldbragte værk på Korset - og som med overbevisning siger:
“SANDELIG, HAN ER OPSTANDEN!”

INGEN, INGEN POLITISK ELLER RELIGIØS GRUPPE I HELE VERDEN KAN SIGE DET OM DERES LEDER:
“Han er opstanden!”

MEN DET KAN VI -
OG GØR DET MED BEGEJSTRING -
SOM MANGEDOBLES, NÅR VI MØDER JESUS I LUFTEN!
VI SES! <3
... Se mereSe mindre

DIREKTE UDSENDELSE I AFTEN TIRSDAG KL. 20 - 
på min facebook: Moses Hansen - 
hvor vi skal møde Abraham, Lazarus og den rige mand.
Læs gerne Lukas 16:19-31.

Der er flere forståelser af denne begivenhed, fortalt af Jesus, hvor vi møder de tre nævnte personer. Men jeg stoler på, vi er modne nok til at holde fokus på Ham, der samler os. 

På min vandretur i dag mødte jeg en kvinde, der sagde: 
“Glædelig Påske!”
Jeg svarede: 
“I lige måde. JESUS ER OPSTANDEN!”
Hun svarede: 
“JA, SANDELIG, HAN ER OPSTANDEN!”

Jeg spurgte: “Kommer du fra Rusland?”
(For der møder man hinanden med denne dobbelte hilsen)

Det gjorde hun ikke. Hun er lokal og kommer med sin mand i LM i Haderslev. Så havde vi valgt at sætte fokus på dåben, kunne vi nemt have fundet et emne at diskutere. 

Jeg siger ikke, at dåben er ligegyldig. Heller ikke at det er ligegyldigt, hvad Jesus underviser i Lukas 24. Men når alt kommer til alt, handler det om OMVENDELSE OG TRO PÅ JESUS. 

Når Bortrykkelsen sker, er det ikke Pinsekirken, Baptistkirken, Folkekirken og alle de andre Kirkesamfund, Jesus møder i luften. (1. Tess. 4:13-18)

En cykel bliver ikke til en bil ved at være parkeret på P-pladsen. Et menneske bliver ikke en kristen, ved at gå i Kirke. 
Kirken i Laodikea (Åb. 3:14-22) omtales som Kirke. 
Men Jesus var ikke iblandt dem. 

Hvem er med i Bortrykkelsen? Det svarer Hebræerne 9:28 hel klart på: Jesus kommer anden gang for at FRELSE DEM, 
SOM VENTER PÅ HAM.

Hvem venter på Jesus? 
Det gør de, der takker Jesus for Hans fuldbragte værk på Korset - og som med overbevisning siger: 
“SANDELIG, HAN ER OPSTANDEN!”

INGEN, INGEN POLITISK ELLER RELIGIØS GRUPPE I HELE VERDEN KAN SIGE DET OM DERES LEDER:
“Han er opstanden!”

MEN DET KAN VI -
OG GØR DET MED BEGEJSTRING - 
SOM MANGEDOBLES, NÅR VI MØDER JESUS I LUFTEN!
VI SES!

1 month ago

Ørneblikket

VI HAR NOGET, DE ANDRE IKKE HAR!

Det er ikke skrevet i hovmod.
Ej heller for at sige, at vi kan noget, andre ikke kan.

Men vi JESUS-TROENDE HAR noget, de andre ikke har. På grund af troen på Jesus HAR vi fået den IBOENDE HELLIGE ÅND.
Læs 1. Johs. 4:3-4.

Allerede for to tusind år siden var Antikrists ånd virksom i verden. Nu, hvor vi nærmer os Bortrykkelsen, er den Lovløses ånd langt mere virksom. Verden er et farligt og vildt sted at leve.

Men det ændrer ikke et milligram ved Sandheden, at STØRRE ER HAN, SOM ER I OS, END HAN, SOM ER I VERDEN.

I næsten to år har vi daglig læst Corona-tal, hørt pressekonferencer og ændret livsstil. Nu sidder vi på kanten af stolen og ser massakrer på tv-skærmene, brændende bygninger, lig på gaden og millioner på flugt.
Og analytikerne lægger ikke skjul på, at det bliver værre.

Mennesker længes efter FRED PÅ JORDEN. Den kommer også, når Antikrist efter Bortrykkelsen stifter “fred” - som dog viser sig at være en FALSK FRED.

Men allerede NU, og HVER DAG, kan vi Jesus-troende opleve Lukas 2:14, “ÆRE VÆRE GUD I DET HØJESTE! PÅ JORDEN FRED I MENNESKER, DER HAR GUDS VELBEHAG!”

IKKE fred på jorden, men fred I MENNESKER, DER HAR GUDS VELBEHAG, som er dem, der har sat deres lid til Guds Søn,
Jesus Kristus.

Selvfølgelig har vi noget, de andre ikke har. Og hvad vi har, er vi kaldet til i liv og ord at dele med dem, der ikke har.

JESUS siger i Johs. 14:27,
“Jeg giver jer MIN FRED, og det er en BEDRE FRED,
end den mennesker kan tilbyde.
I SKAL IKKE VÆRE BANGE ELLER MODLØSE!”

Det er JESU LØFTE TIL DIG!
TRO HAM!
Grib det løfte og lad bange og modløse mennesker møde
GUDS FRED I DIG.
Fortæl dem så, hvordan du FIK DET - og HAR DET, de IKKE HAR - men kan få.

I den direkte udsendelse tirsdag aften kl. 20 skal vi besøge Abraham, Lazarus og den rige mand.
Læs gerne Lukas 16:19-31.
... Se mereSe mindre

VI HAR NOGET, DE ANDRE IKKE HAR! 

Det er ikke skrevet i hovmod. 
Ej heller for at sige, at vi kan noget, andre ikke kan. 

Men vi JESUS-TROENDE HAR noget, de andre ikke har. På grund af troen på Jesus HAR vi fået den IBOENDE HELLIGE ÅND.
Læs 1. Johs. 4:3-4.

Allerede for to tusind år siden var Antikrists ånd virksom i verden. Nu, hvor vi nærmer os Bortrykkelsen, er den Lovløses ånd langt mere virksom. Verden er et farligt og vildt sted at leve.

Men det ændrer ikke et milligram ved Sandheden, at STØRRE ER HAN, SOM ER I OS, END HAN, SOM ER I VERDEN.

I næsten to år har vi daglig læst Corona-tal, hørt pressekonferencer og ændret livsstil. Nu sidder vi på kanten af stolen og ser massakrer på tv-skærmene, brændende bygninger, lig på gaden og millioner på flugt. 
Og analytikerne lægger ikke skjul på, at det bliver værre.

Mennesker længes efter FRED PÅ JORDEN. Den kommer også, når Antikrist efter Bortrykkelsen stifter “fred” - som dog viser sig at være en FALSK FRED.

Men allerede NU, og HVER DAG, kan vi Jesus-troende opleve Lukas 2:14, “ÆRE VÆRE GUD I DET HØJESTE! PÅ JORDEN FRED I MENNESKER, DER HAR GUDS VELBEHAG!”

IKKE fred på jorden, men fred I MENNESKER, DER HAR GUDS VELBEHAG, som er dem, der har sat deres lid til Guds Søn, 
Jesus Kristus. 

Selvfølgelig har vi noget, de andre ikke har. Og hvad vi har, er vi kaldet til i liv og ord at dele med dem, der ikke har.

JESUS siger i Johs. 14:27,
“Jeg giver jer MIN FRED, og det er en BEDRE FRED, 
end den mennesker kan tilbyde. 
I SKAL IKKE VÆRE BANGE ELLER MODLØSE!”

Det er JESU LØFTE TIL DIG!
TRO HAM!
Grib det løfte og lad bange og modløse mennesker møde 
GUDS FRED I DIG. 
Fortæl dem så, hvordan du FIK DET - og HAR DET, de IKKE HAR - men kan få.

I den direkte udsendelse tirsdag aften kl. 20 skal vi besøge Abraham, Lazarus og den rige mand. 
Læs gerne Lukas 16:19-31.

Comment on Facebook VI HAR NOGET, DE ...

Det er ingen synd at se om skrifter holder vand, skaber måske en revolution for den som studer`men en nødvendig revolution. når den falske profet kommer vil han føre mange vild, ved at kalde sig selv Jesus. ( måske de sande navne har været tilladt holdt skjult så lang tid af Yahuah for at Satan ikke skulle stjæle det sande Navn Yahusha som er Sønnens sande Navn . i de sidste tider skal vi bruge de sande Navne står også skrevet . "Jeg er Frelseren " Betyder Yahuah Yahusha tilsammen . "Kommer nogen i sin faderes Navn kender I ham ikke " Men nu er det tid at vende om, til at bruge Både Faderens Navn i stedet for diverse Titler. Faderens Navn er Yahuah - hvilket navn synes I der smelter mest sammen med faderens navn Yahuah Jesus eller Yahusha ? Hvis nogen siger at Faderens navn blot er et åndedræt i udtale ( grundet manglende vokaler ) nuvel så er Yahusha måske blot et åndedræt igennem næsen. Men det hindre ikke at Navnene skal kaldes ved Rette Navne. som skrevet står. greennews.dk/wp-content/uploads/2021/11/THE_TRUE_NAME_a_full_discussion.pdf?fbclid=IwAR2S4uGSQFle...

1 month ago

Ørneblikket

HAN ER OPSTANDEN!

Sidste gang Maria Magdalene, Johanna og Maria havde set Jesus, var Hans torturerede, blødende legeme svøbt i et lagen og hurtigt lagt i en klippegrav før sabbatten indtraf.

Tidligt søndag morgen vendte kvinderne tilbage til graven for at vise Jesus den sidste respekt ved at salve liget.
Men stenen var rullet til side - og graven var tom.

De var forvirret og chokeret. Men pludselig stod to mænd
i blændende hvide klæder foran dem og sagde:
“Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde.
Han er ikke her, men HAN ER OPSTANDEN!” (Lukas 24:5)

Den begivenhed ændrede verden for altid.
Men den stillede også hvert eneste menneske på valg:
TROR DU PÅ DEN KORSFÆSTEDE OG OPSTANDNE JESUS -
ELLER GØR DU IKKE?

Læs gerne 1. Kor. kap. 15. I ét kapitel samler Paulus menneskehedens historie fra syndefaldet i Edens Have til det øjeblik, hvor Jesus i ét nu forvandler alle Jesus-troendes
legemer fra forgængelige til U-forgængelige.
Fra jordiske legemer til himmelske legemer.

I blot to vers, 1. Kor. 15:3-4, forkyndes et Himmelsk budskab, der får alle menneskelige budskaber til at falde til jorden som støv.

Der står:
”Kernen i det budskab, jeg gav jer, sådan som jeg selv hørte det og tog imod det, er,
- at KRISTUS DØDE for vores synder i overensstemmelse med, hvad der står i Skrifterne,
- at Han blev BEGRAVET,
- og at Han på den tredje dag blev OPREJST fra de døde,
som der står i Skrifterne.”

Læg mærket til udtrykket:
“SOM DER STÅR I SKRIFTERNE!”

Jesu fødsel, tjeneste, lidelse, død, begravelse og opstandelse
var alt sammen FORUDSAGT af profeterne.
Og alt gik 100% i opfyldelse.

Det samme vil ske med Bortrykkelsen og Jesu Andet Komme.
Det vil ske, SOM DER STÅR I SKRIFTERNE.

JESUS ER OPSTANDEN!
JESUS LEVER!
JESUS KOMMER!
SOM DER STÅR I SKRIFTERNE!

SÅ STUDER SKRIFTERNE DAGLIGT -
FOR AT SE OM DET ER SANDT, HVAD DU FÅR FORTALT!
(Ap.G. 17:11)
... Se mereSe mindre

HAN ER OPSTANDEN!

Sidste gang Maria Magdalene, Johanna og Maria havde set Jesus, var Hans torturerede, blødende legeme svøbt i et lagen og hurtigt lagt i en klippegrav før sabbatten indtraf. 

Tidligt søndag morgen vendte kvinderne tilbage til graven for at vise Jesus den sidste respekt ved at salve liget. 
Men stenen var rullet til side - og graven var tom. 

De var forvirret og chokeret. Men pludselig stod to mænd 
i blændende hvide klæder foran dem og sagde: 
“Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde. 
Han er ikke her, men HAN ER OPSTANDEN!” (Lukas 24:5)

Den begivenhed ændrede verden for altid. 
Men den stillede også hvert eneste menneske på valg: 
TROR DU PÅ DEN KORSFÆSTEDE OG OPSTANDNE JESUS - 
ELLER GØR DU IKKE?

Læs gerne 1. Kor. kap. 15. I ét kapitel samler Paulus menneskehedens historie fra syndefaldet i Edens Have til det øjeblik, hvor Jesus i ét nu forvandler alle Jesus-troendes 
legemer fra forgængelige til U-forgængelige. 
Fra jordiske legemer til himmelske legemer. 

I blot to vers, 1. Kor. 15:3-4, forkyndes et Himmelsk budskab, der får alle menneskelige budskaber til at falde til jorden som støv. 

Der står: 
”Kernen i det budskab, jeg gav jer, sådan som jeg selv hørte det og tog imod det, er, 
- at KRISTUS DØDE for vores synder i overensstemmelse med, hvad der står i Skrifterne, 
- at Han blev BEGRAVET, 
- og at Han på den tredje dag blev OPREJST fra de døde, 
som der står i Skrifterne.”

Læg mærket til udtrykket: 
“SOM DER STÅR I SKRIFTERNE!”

Jesu fødsel, tjeneste, lidelse, død, begravelse og opstandelse 
var alt sammen FORUDSAGT af profeterne. 
Og alt gik 100% i opfyldelse. 

Det samme vil ske med Bortrykkelsen og Jesu Andet Komme. 
Det vil ske, SOM DER STÅR I SKRIFTERNE. 

JESUS ER OPSTANDEN!
JESUS LEVER!
JESUS KOMMER!
SOM DER STÅR I SKRIFTERNE!

SÅ STUDER SKRIFTERNE DAGLIGT - 
FOR AT SE OM DET ER SANDT, HVAD DU FÅR FORTALT! 
(Ap.G. 17:11)

1 month ago

Ørneblikket

HVOR VAR JESUS MELLEM DØD OG OPSTANDELSE?

Endnu et følsomt og omdiskuteret emne med flere meninger. Velkommen til at kommentere - men gør det med respekt for den sandhed, at endnu har vi ikke set Ham ansigt til ansigt.
Indtil det sker, kender vi kun STYKKEVIS.
(1. Kor. 13:12)

Johs. 19:30 siger: “Da Jesus havde smagt på den sure vin,
sagde Han: “DET ER FULDBRAGT!” -
og Han bøjede hovedet og udåndede.”

TAK JESUS! Uanset hvad vi kan mene om tiden mellem din død og opstandelse, så står det fast, at …
FRELSEN ER FULDBRAGT -
DU GENOPSTOD -
DU KOMMER IGEN!

Men én ting ved vi fra den korte ordveksling mellem en af røverne på korset og Jesus. Røveren angrede, og Jesus svarede:
“Det siger jeg dig: I DAG skal du komme med mig til PARADISET.” (Lukas 23:43).

Da Paulus blev rykket bort til Den Tredje Himmel,
var han i Paradis. (2. Kor. 12:1-4).

Men Jesus var i Ånden også på arbejde andet steds mellem Hans død og opstandelse. Der står i Ef. 4:9, at Han, det er Jesus, der er STEGET OP, Han er også STEGET NED til den lave jord.

Jeg tror, vi får et glimt af denne NEDSTIGNING til den lave jord i
1. Peter 3:18-20, hvor der står, at Jesus døde fysisk, men blev levendegjort i Ånden. Og det var i den åndelige skikkelse, at Han besøgte de dødes ånder, der blev holdt i FORVARING, og Han forkyndte budskabet for dem. Der traf Han dem, der døde på Noas tid, fordi de nægtede at bøje sig for Gud, selvom Gud ventede tålmodigt på dem i alle de år, det tog Noa at bygge arken.

For den troende, både før og efter korset, venter LIVETS TRÆ, som står i GUDS PARADIS. (Åb. 2:7)

For den vantro, både før og efter korset, inkl. Noas samtid, er der et FORVARINGSSTED indtil Den Store Hvide Trone i Åb. 20:11-15, hvor alle, der ikke er skrevet op i Livets Bog, kastes i Ildsøen.

TRO PÅ JESUS - OG GUDS PARADIS VENTER DIG! <3
... Se mereSe mindre

HVOR VAR JESUS MELLEM DØD OG OPSTANDELSE?

Endnu et følsomt og omdiskuteret emne med flere meninger. Velkommen til at kommentere - men gør det med respekt for den sandhed, at endnu har vi ikke set Ham ansigt til ansigt. 
Indtil det sker, kender vi kun STYKKEVIS.
(1. Kor. 13:12)

Johs. 19:30 siger: “Da Jesus havde smagt på den sure vin, 
sagde Han: “DET ER FULDBRAGT!” - 
og Han bøjede hovedet og udåndede.”

TAK JESUS! Uanset hvad vi kan mene om tiden mellem din død og opstandelse, så står det fast, at …
FRELSEN ER FULDBRAGT -
DU GENOPSTOD - 
DU KOMMER IGEN!

Men én ting ved vi fra den korte ordveksling mellem en af røverne på korset og Jesus. Røveren angrede, og Jesus svarede: 
“Det siger jeg dig: I DAG skal du komme med mig til PARADISET.” (Lukas 23:43).

Da Paulus blev rykket bort til Den Tredje Himmel, 
var han i Paradis. (2. Kor. 12:1-4). 

Men Jesus var i Ånden også på arbejde andet steds mellem Hans død og opstandelse. Der står i Ef. 4:9, at Han, det er Jesus, der er STEGET OP, Han er også STEGET NED til den lave jord. 

Jeg tror, vi får et glimt af denne NEDSTIGNING til den lave jord i 
1. Peter 3:18-20, hvor der står, at Jesus døde fysisk, men blev levendegjort i Ånden. Og det var i den åndelige skikkelse, at Han besøgte de dødes ånder, der blev holdt i FORVARING, og Han forkyndte budskabet for dem. Der traf Han dem, der døde på Noas tid, fordi de nægtede at bøje sig for Gud, selvom Gud ventede tålmodigt på dem i alle de år, det tog Noa at bygge arken.

For den troende, både før og efter korset, venter LIVETS TRÆ, som står i GUDS PARADIS. (Åb. 2:7)

For den vantro, både før og efter korset, inkl. Noas samtid, er der et FORVARINGSSTED indtil Den Store Hvide Trone i Åb. 20:11-15, hvor alle, der ikke er skrevet op i Livets Bog, kastes i Ildsøen.

TRO PÅ JESUS - OG GUDS PARADIS VENTER DIG!

Comment on Facebook HVOR VAR JESUS ...

TROSBEKENDELSEN: Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens Skaber. Vi tror på Jesus Kristus, Hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra Han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

1 month ago

Ørneblikket

MIN GUD, MIN GUD! HVORFOR HAR DU FORLADT MIG?

Disse første sætninger har intet med Påsken at gøre, men en påmindelse om, hvilken forført og forløjet verden, vi lever i.

Krigsskibet “Moskva” var indtil i går den russiske Sortehavsflådes flagskib, hvor en eksplosion ramte russernes stolthed. Rusland påstår, der skete en eksplosion om bord. Ukraine påstår, det er to ukrainske missiler, der ramte skibet.

Når selv en stor begivenhed som denne har så modsat rettede forklaringer, HVEM KAN VI STOLE PÅ I DENNE FORFØRTE OG FORLØJEDE VERDEN?

Svaret er: VI KAN STOLE PÅ GUDS ORD - og faktisk intet andet. Så TRIST er det - men også så TRYGT er det for dem, der er kommet til tro på Kristus - og derved på Ordet.

Vi kan 100% stole på disse ord fra Markus 15:34,
“Ved den niende time råbte Jesus med høj røst:
“MIN GUD, MIN GUD!
HVORFOR HAR DU FORLADT MIG?”

At Gud Fader forlod Hans Søn skal ikke ses som Fars svigt over for Jesus, som jeg nok fik det til at lyde i forrige andagt. Det skal ses som en konsekvens af, at “KRISTUS VAR SYNDFRI; MEN GUD LAGDE VORES SYND PÅ HAM, SÅ VI DERIGENNEM KUNNE BLIVE FRIKENDT OG ACCEPTERET AF GUD!” (2. Kor. 5:21)

En anden oversættelse siger:
…..”for at vi kunne blive GUDS RETFÆRDIGHED I HAM!”

At være frikendt og accepteret af Gud er STORT; men prikken over i’et er, at …… vi er GJORT RETFÆRDIGE AF GUD -
på grund af KRISTUS.

“HAN BLEV GENNEMBORET FOR VORE SYNDER OG LEMLÆSTET FOR VORES OVERTRÆDELSER. STRAFFEN RAMTE HAM, FOR AT VI KUNNE GÅ FRI!”
Eller som en anden oversættelse siger:
“FOR AT VI KUNNE FÅ FRED!” (Esajas 53:5)

Uanset hvad vi i dette jordiske liv kommer ud for af skuffelser, prøvelser, nederlag, modstand, latterliggørelse, sygdom, smerte, forfølgelse m.m., så rokker det ikke ved verdens bedste nyhed, at I KRISTUS…..
er der ingen fordømmelse -
Han vil aldrig forlade eller svigte os -
og vi har evigt liv i Ham.
GLÆDELIG PÅSKE! <3
... Se mereSe mindre

MIN GUD, MIN GUD! HVORFOR HAR DU FORLADT MIG?

Disse første sætninger har intet med Påsken at gøre, men en påmindelse om, hvilken forført og forløjet verden, vi lever i. 

Krigsskibet “Moskva” var indtil i går den russiske Sortehavsflådes flagskib, hvor en eksplosion ramte russernes stolthed. Rusland påstår, der skete en eksplosion om bord. Ukraine påstår, det er to ukrainske missiler, der ramte skibet. 

Når selv en stor begivenhed som denne har så modsat rettede forklaringer, HVEM KAN VI STOLE PÅ I DENNE FORFØRTE OG FORLØJEDE VERDEN?

Svaret er: VI KAN STOLE PÅ GUDS ORD - og faktisk intet andet. Så TRIST er det - men også så TRYGT er det for dem, der er kommet til tro på Kristus - og derved på Ordet.

Vi kan 100% stole på disse ord fra Markus 15:34,
“Ved den niende time råbte Jesus med høj røst: 
“MIN GUD, MIN GUD! 
HVORFOR HAR DU FORLADT MIG?”

At Gud Fader forlod Hans Søn skal ikke ses som Fars svigt over for Jesus, som jeg nok fik det til at lyde i forrige andagt. Det skal ses som en konsekvens af, at “KRISTUS VAR SYNDFRI; MEN GUD LAGDE VORES SYND PÅ HAM, SÅ VI DERIGENNEM KUNNE BLIVE FRIKENDT OG ACCEPTERET AF GUD!” (2. Kor. 5:21)

En anden oversættelse siger:
…..”for at vi kunne blive GUDS RETFÆRDIGHED I HAM!” 

At være frikendt og accepteret af Gud er STORT; men prikken over i’et er, at …… vi er GJORT RETFÆRDIGE AF GUD - 
på grund af KRISTUS. 

“HAN BLEV GENNEMBORET FOR VORE SYNDER OG LEMLÆSTET FOR VORES OVERTRÆDELSER. STRAFFEN RAMTE HAM, FOR AT VI KUNNE GÅ FRI!”
Eller som en anden oversættelse siger:
“FOR AT VI KUNNE FÅ FRED!” (Esajas 53:5)

Uanset hvad vi i dette jordiske liv kommer ud for af skuffelser, prøvelser, nederlag, modstand, latterliggørelse, sygdom, smerte, forfølgelse m.m., så rokker det ikke ved verdens bedste nyhed, at I KRISTUS…..
er der ingen fordømmelse - 
Han vil aldrig forlade eller svigte os - 
og vi har evigt liv i Ham. 
GLÆDELIG PÅSKE!

Comment on Facebook MIN GUD, MIN GUD! ...

Sidste nyt er: Den russiske sortehavsflådes flagskib, 'Moskva', er sunket. Det bekræfter Ruslands forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Ria. Der er forskellige meldinger fra Rusland og Ukraine om, hvad der forårsagede eksplosionen, som blev kendt natten til torsdag dansk tid. Russiske myndigheder sagde, at eksplosionen var forårsaget af en brand om bord på skibet. Ukraine hævder, at ukrainske styrker beskød det russiske krigsskib med to missiler, og at det var årsag til eksplosionen og den efterfølgende brand. Bedste nyt er: JESUS LEVER - OG KOMMER! ✝✝✝

1 month ago

Ørneblikket

JESUS BLEV SØRGELIG SVIGTET!

Har du oplevet at blive svigtet? Sandsynligvis - og det gør ondt - og kan gøre det i lang tid.

Når du overgiver din sag til JESUS, så møder du fuld forståelse hos din Frelser, fordi Han oplevede svigt på svigt.

Johs. 1:11,
”Han kom til sit eget folk, men de tog IKKE imod Ham!”

Tusind år før det skete, blev der profeteret i Salme 41:10,
“Endog min ven, som jeg stolede på, som spiste mit brød,
har løftet hælen imod mig.”

Profetien opfyldtes ved det sidste Påskemåltid, hvor en af de nærmeste, Judas Iskariot, rejste sig og forlod flokken, for senere på natten at forråde Jesus i Getsemane Have.

Samme sted og nat kom Jesus i en sådan dødsangst, at Hans sved faldt som bloddråber på jorden. (Lukas 22:44).

Jesus bad tre af disciplene om forbøn, men fandt dem sovende og sukkede disse ord: “Kunne I ikke holde jer vågne bare én time for min skyld?” (Mat. 26:40).

Palmesøndag blev Jesus modtaget i Jerusalem med jubelråbet: “HOSIANNA!”
Få dage senere råbte skaren:
“KORSFÆST HAM! KORSFÆST HAM!”

De romerske bødler hånede Jesus og spyttede på Ham.
Samtidig hånede ypperstepræsterne og de øvrige ledere Jesus.
(Mat. kap. 27).

På korset råbte Jesus:
“Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?”

Når vi svigtes, og kommer til Jesus, så kommer vi til en Frelser, der FORSTÅR, fordi Han kendte til SVIGT, hvis dybde ingen af os har erfaret - eller kommer til at erfare. Og så må vi ikke glemme, at vi kommer også til at svigte både Gud og mennesker.

Hvordan tacklede Jesus al den svigt?
Det gjorde Han med disse ord, mens Han blødende, lidende og svigtet hang på korset:

“FAR! TILGIV DEM, FOR DE VED IKKE, HVAD DE GØR!”
(Lukas 23:34)

Når vi svigtes, er TILGIVELSE OGSÅ I DAG NØGLEN TIL FRIHED OG LÆGEDOM - OG BED FOR DEN ELLER DEM,
DER HAR SVIGTET DIG.

GLÆDELIG PÅSKE! <3
... Se mereSe mindre

JESUS BLEV SØRGELIG SVIGTET! 

Har du oplevet at blive svigtet? Sandsynligvis - og det gør ondt - og kan gøre det i lang tid. 

Når du overgiver din sag til JESUS, så møder du fuld forståelse hos din Frelser, fordi Han oplevede svigt på svigt. 

Johs. 1:11, 
”Han kom til sit eget folk, men de tog IKKE imod Ham!”

Tusind år før det skete, blev der profeteret i Salme 41:10,
“Endog min ven, som jeg stolede på, som spiste mit brød, 
har løftet hælen imod mig.” 

Profetien opfyldtes ved det sidste Påskemåltid, hvor en af de nærmeste, Judas Iskariot, rejste sig og forlod flokken, for senere på natten at forråde Jesus i Getsemane Have. 

Samme sted og nat kom Jesus i en sådan dødsangst, at Hans sved faldt som bloddråber på jorden. (Lukas 22:44).

Jesus bad tre af disciplene om forbøn, men fandt dem sovende og sukkede disse ord: “Kunne I ikke holde jer vågne bare én time for min skyld?” (Mat. 26:40).

Palmesøndag blev Jesus modtaget i Jerusalem med jubelråbet: “HOSIANNA!”
Få dage senere råbte skaren: 
“KORSFÆST HAM! KORSFÆST HAM!” 

De romerske bødler hånede Jesus og spyttede på Ham. 
Samtidig hånede ypperstepræsterne og de øvrige ledere Jesus. 
(Mat. kap. 27).

På korset råbte Jesus: 
“Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?”

Når vi svigtes, og kommer til Jesus, så kommer vi til en Frelser, der FORSTÅR, fordi Han kendte til SVIGT, hvis dybde ingen af os har erfaret - eller kommer til at erfare. Og så må vi ikke glemme, at vi kommer også til at svigte både Gud og mennesker. 

Hvordan tacklede Jesus al den svigt?
Det gjorde Han med disse ord, mens Han blødende, lidende og svigtet hang på korset:

“FAR! TILGIV DEM, FOR DE VED IKKE, HVAD DE GØR!”
(Lukas 23:34)

Når vi svigtes, er TILGIVELSE OGSÅ I DAG NØGLEN TIL FRIHED OG LÆGEDOM - OG BED FOR DEN ELLER DEM, 
DER HAR SVIGTET DIG.

GLÆDELIG PÅSKE!

1 month ago

Ørneblikket

HVORNÅR VIL DET SKE?

Det var spørgsmålet fra Paulus til de kristne i Thessaloniki.
Og så fortsætter han med disse ord:
“Det behøver vi vist ikke sige så meget om, kære venner.
I VED UDMÆRKET GODT, at Herrens dag kommer lige så uventet som en tyv om natten.” (1. Tess. 5:1-2)

En fornem hilsen: “I VED UDMÆRKET GODT!”
Hvis de dengang udmærket vidste, hvad der var på vej, så bør vi vide det endnu mere. For vi har siden da oplevet to tusind år, hvor Guds Profetiske Ord har bevist sin troværdighed.

Vi kan sige med Peter i 2. Peter 1:19,
“Vi er nu mere end nogensinde overbeviste om SANDHEDEN I PROFETERNES ORD, og I gør klogt i at værdsætte dem som en lygte, der VISER VEJ gennem mørket, INDTIL JESUS KOMMER og Hans strålende lys oplyser jeres hjerter.”

Har du ikke lyttet til hele udsendelsen tirsdag aften, så opmuntrer jeg til at gøre det. VI VED UDMÆRKET GODT, at der kommer en BORTRYKKELSE - og det kan være når som helst.

VI VED UDMÆRKET GODT, at der derefter følger en 7-årig periode, som bliver så forfærdelig, som det ikke har været siden verdens begyndelse.

VI VED UDMÆRKET GODT, at Jesus derefter kommer til Oliebjerget, og at der på Hans kappe står: HERRERNES HERRE og KONGERNES KONGE.

VI VED UDMÆRKET GODT, at Jesus knuser Antikrist og kaster ham og den falske profet i Ildsøen - og at Satan
bindes i tusind år.

VI VED UDMÆRKET GODT, at Jesus opretter Tusindårsriget - og at Han derefter knuser Satans sidste oprør.

VI VED UDMÆRKET GODT, at der derefter følger en Ny Jord,
en Ny Himmel og et Nyt Jerusalem.

Lyt selv til udsendelsen - og del den med andre.
“VI VED UDMÆRKET GODT!” er IKKE sagt i hovmod eller bedre viden, men med TAK TIL GUD FOR HANS NÅDE OG FOR HELLIGÅNDENS UNDERVISNING.

Mange sunde tjenere forkynder Ordet om Israel, Endetiden, Bortrykkelsen og Jesu Andet Komme. To af dem er norske Gordon Tobiassen og israelske Amir Tsarfati.
Find dem på YouTube.

Vores månedlige Nyhedsbrev bestilles hos:
Merete Breimoen
post@lilledanmark.no
... Se mereSe mindre

HVORNÅR VIL DET SKE? 

Det var spørgsmålet fra Paulus til de kristne i Thessaloniki. 
Og så fortsætter han med disse ord:
“Det behøver vi vist ikke sige så meget om, kære venner. 
I VED UDMÆRKET GODT, at Herrens dag kommer lige så uventet som en tyv om natten.” (1. Tess. 5:1-2)

En fornem hilsen: “I VED UDMÆRKET GODT!”
Hvis de dengang udmærket vidste, hvad der var på vej, så bør vi vide det endnu mere. For vi har siden da oplevet to tusind år, hvor Guds Profetiske Ord har bevist sin troværdighed.

Vi kan sige med Peter i 2. Peter 1:19,
“Vi er nu mere end nogensinde overbeviste om SANDHEDEN I PROFETERNES ORD, og I gør klogt i at værdsætte dem som en lygte, der VISER VEJ gennem mørket, INDTIL JESUS KOMMER og Hans strålende lys oplyser jeres hjerter.”

Har du ikke lyttet til hele udsendelsen tirsdag aften, så opmuntrer jeg til at gøre det. VI VED UDMÆRKET GODT, at der kommer en BORTRYKKELSE - og det kan være når som helst. 

VI VED UDMÆRKET GODT, at der derefter følger en 7-årig periode, som bliver så forfærdelig, som det ikke har været siden verdens begyndelse. 

VI VED UDMÆRKET GODT, at Jesus derefter kommer til Oliebjerget, og at der på Hans kappe står: HERRERNES HERRE og KONGERNES KONGE.

VI VED UDMÆRKET GODT, at Jesus knuser Antikrist og kaster ham og den falske profet i Ildsøen - og at Satan 
bindes i tusind år. 

VI VED UDMÆRKET GODT, at Jesus opretter Tusindårsriget - og at Han derefter knuser Satans sidste oprør.

VI VED UDMÆRKET GODT, at der derefter følger en Ny Jord, 
en Ny Himmel og et Nyt Jerusalem. 

Lyt selv til udsendelsen - og del den med andre.
“VI VED UDMÆRKET GODT!” er IKKE sagt i hovmod eller bedre viden, men med TAK TIL GUD FOR HANS NÅDE OG FOR HELLIGÅNDENS UNDERVISNING.

Mange sunde tjenere forkynder Ordet om Israel, Endetiden, Bortrykkelsen og Jesu Andet Komme. To af dem er norske Gordon Tobiassen og israelske Amir Tsarfati. 
Find dem på YouTube. 

Vores månedlige Nyhedsbrev bestilles hos:
Merete Breimoen
post@lilledanmark.no
Vis noget mere
%d bloggers like this: