Ørneblikket

Seneste Videoer

Videoer fra Ørneblikkets youtube kanalVideoer fra Facebook

Har du ikke en Facebook profil, kan du her se mine seneste videoer fra Facebook


3 hours ago

Ørneblikket
DET ACCELERERER I TO PARALELLE VERDENER! Ateist eller troende - katolik eller baptist - eller bare menneske. Ingen kan fornægte, at udviklingen i denne SYNLIGE verden accelererer, eskalerer og optrappes. Og det meste af det i en NEGATIV retning. Det har intet at gøre med at være optimist eller pessimist. Det har at gøre med at turde se sandheden i øjnene. Som en gruppe videnskabsmænd gør ved at erklære, at klokken er 90 sekunder i midnat - og så er denne verden færdig. Som JESUS-troende kender vi en hemmelighed, Gud har vist os: Der er en SYNLIG og en USYNLIG verden.Når der en voldsom aktivitet i den SYNLIGE verden, er det, fordi der er en voldsom aktivitet i den USYNLIGE verden. Da Jesus forudsagde de voldsomme begivenheder, der ville finde sted i forbindelse med Hans Andet Komme, føjede Han til: “Men det er kun som de første VEER inden en fødsel.” (Mat. 24:8)Når den gravide "SYNLIGT" mærker de tiltagende veer, er det, fordi barnet i den USYNLIGE verden, mors mave, SNART SKAL FØDES.Hvis vi på GLOBAL PLAN lægger det hele sammen: Krigene, flygtningene, hungersnøden, naturkatastroferne, økonomien, lovløsheden, kontrasten mellem de fattige og de overmåde rige, Israels genoprettelse, de konstante trusler og angreb mod Israel, et globalt, religiøst sammenrend, forførelse, falske profeter, frafaldet fra det sande Evangelium m.m. - så peger det i retning af VOLDSOMME VEER og en SNARLIG FØDSEL:AT DEN USYNLIGE VERDEN ÅBNES - OG JESUS KOMMER TIL SYNE FOR AT HENTE SIN BLODKØBTE OG BLODRENSEDE FLOK, SOM HAN MØDER I LUFTEN. <3(1. Tess. 4:13-18)Jeg startede med at skrive, at de fleste begivenheder i verden er negative. Men set i ORDETS FOTOLINSE er det en POSITIV udvikling. For Ordet har forudsagt, at SÅDAN VIL DET GÅ - i tiden før Bortrykkelsen.Så vær ved godt mod og udnyt den tid, vi har tilbage. For PLUDSELIG ER DER IKKE MERE TID.Fotos: Fra en vandretur i skoven lørdag - dog ikke på Aarø.Tryk på billedet forneden for at få spejlingen i søen med. ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

1 day ago

Ørneblikket
KAN DU GENKENDE SITUATIONEN?”Hen imod aften gik disciplene ned til søen. Da Jesus endnu ikke var kommet ved mørkets frembrud, gik de om bord i båden og satte kurs mod Kapernaum. Inden længe begyndte det at blæse op, så de måtte kæmpe mod vinden og bølgerne.” (Johs. 6:16-18)Det havde ellers været en god dag for disciplene. Jesus havde undervist - der havde været en god stemning på bjerget ved Genesaret Sø - og som toppen på kransekagen havde de set Jesus forvandle en madpakke med fem brød og to fisk til et festmåltid, der mættede 5.000 mænd + kvinder og børn. Nu var disciplene gået i båden, uden Jesus - og på vej til Kapernaum. Det var mørkt - det blæste op - bølgerne rejste sig - og Jesus var ikke i båden. Men hvordan lyder løftet i Hebræerne 13:5?Gud har jo sagt: “Jeg vil aldrig svigte dig eller forlade dig.” Det løfte holdt også i denne situation. For der står:”Da de havde roet ca. fem kilometer, fik de pludselig øje på Jesus, der kom gående på vandet hen mod båden, og de blev skrækslagne. ”Det er mig,” råbte Jesus. “I skal ikke være bange!” Så tog de Ham op i båden, og straks efter gik de i land ved deres bestemmelsessted.” Jeg ved ikke hvorfor de var sejlet uden Jesus. Men HAN SVIGTEDE IKKE. Han kom på en anderledes måde og på en anden tid, end de havde forventet - men HAN KOM - og HAN KOMMER ALDRIG FOR SENT!I Job 35:14 står der: ”Også når du siger, at DU IKKE SER HAM - SER HAN DIN SAG - du skal bare vente på Ham.” Vi lever i en verden med masser af storme og mørke. Må vore hjerter være fast forankret i Sandheden, at ….JESUS SVIGTER IKKE - DU SER MÅSKE IKKE HAM - MEN HAN SER DIG - OG HAN KOMMER IKKE FOR SENT!“Det er næsten for godt til at være sandt.
Jeg fatter ikke din uendelige godhed.Jeg når aldrig uden for din rækkevidde,
hvor jeg end er, er du nær hos mig.Farer jeg op til Himlen, da møder du mig dér.
Stiger jeg ned i dødsriget, da møder du mig dér.”Salme 139:6-8 - og læs gerne hele Salmen - igen og igen. <3 ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

2 days ago

Ørneblikket
SER DU, HVOR DET BÆRER HEN? Indledningsvis vil jeg nævne, at uden min vilje forsvinder navne fra den liste, der modtager andagten pr. mail. Hvis det er dig, så skriv, og jeg prøver at få din mail adresse installeret igen. SER DU, HVOR DET BÆRER HEN?Videnskabsmændenes bud på, at uret for menneskehedens udslettelse står på 90 sekunder i midnat, kan være en hilsen fra Gud, som udnytter alle muligheder for at få mennesker i tale. Ser du hvor det bærer hen i Ukraine? Grænsen for Europas og USA´s involveren flytter sig hele tiden. Det startede med hjelme, veste, varmeapparater og nødhjælp. Nu er 100 af verdens dyreste og meste effektive kampvogne på vej til Ukraine.Zelenskyj takker; men han vil gerne have 300 kampvogne sammen med kampfly og langdistance missiler. Vesten foretager et historisk gearskifte - og ikke overraskende reagerer Rusland - og Kina.Er vi nået så langt frem i tiden, at vi ser SKYGGEN af Jesu forudsigelse i Mat. 24:21-22,”Det bliver så forfærdeligt, som det ikke har været siden verdens begyndelse og heller aldrig vil blive igen. Hvis ikke Gud afkortede den periode, ville intet menneske overleve. Men nu bliver den afkortet for de udvalgtes skyld.”Så langt jeg forstår Ordet, beskriver Jesus “Den Store Trængsel” på syv år - efter Bortrykkelsen. Og Jesus standser den periode ved sit Andet Komme.Men begivenhederne NU kan være en SKYGGE af det, der KOMMER. Og begivenhederne NU lægger mere og mere op til en verden i KAOS, der gerne byder en leder velkommen, som for en kort tid synes at have løsningen. Ordet kalder ham for Antikrist, som kommer i Satans kraft med al løgnens magt og tegn og undere.Ham dræber Jesus med et åndepust, når Han kommer Anden Gang. (2. Tess. 2:8-9) ”Derfor må I nøje overveje, hvad det er, I gør. Opfør jer ikke som de uvise, men lev klogt og besindigt. Udnyt enhver chance for at gøre det gode, for I lever i en ond verden. Vær derfor ikke tankeløse, men prøv at forstå, hvad der til enhver tid er Herrens vilje.” (Ef. 5:15-17) ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

3 days ago

Ørneblikket
DER ER ALTID NOK PÅ GUDS KONTO!Et ungt britisk par spillede på de samme lottotal i flere uger. Deres bankkonto var sat op til automatisk at betale for lodsedlen hver uge.Efter fem uger gav det pote, da netop deres tal blev trukket, og gevinsten var på 1,5 milliarder kroner. Glæden var stor, og de så for sig drømmehuset, drømmebilen og meget mere. De ringede til lottoselskabet, som bekræftede, at deres numre var trukket - og at præmien var på 1,5 milliarder kroner. MEN, der var et problem: Der havde ikke været nok penge på kontoen til at betale for den uges lodseddel. Jeg formoder, de aldrig glemmer det chok og den skuffelse. Jeg vil opmuntre jer Brødre og Søstre til at huske, at DER ALTID ER MERE END NOK PÅ GUDS KONTO.Da en rest af jøderne vendte hjem fra deres eksil i Babylon, skulle de genopbygge Templet, hvilket så håbløst ud. Hvor fra skulle de få alle de midler, der var brug for?Profeten Haggaj fik det ærinde at opmuntre dem med bl.a. disse ord: “MIT ER SØLVET, OG MIT ER GULDET!” siger hærskarers Herre. Men Guds konto rummer værdier, som er mere værd end sølv og guld - udtrykt ved bl.a. 1. Peter 1:18-19,“I ved, hvor meget det kostede Gud at købe jer fri fra det indholdsløse liv, I arvede fra jeres forfædre. Løsesummen var ikke forgængelige, materielle værdier som guld eller sølv. Nej, I blev købt med KRISTI DYREBARE BLOD, BLODET FRA GUDS USKYLDIGE OFFERLAM.” <3 Det var en høj pris, men der var nok på Guds konto til at løskøbe os fra syndens og satans magt. For “hvad Kristus har gjort for os, vil for altid være en demonstration af GUDS FANTASTISKE NÅDE OG GODHED.” (Efeserne 5:7)Der står NÅDE OG GODHED på Guds konto. Mere end nok til, at Han sørger for os HER - og kommer og henter os til det sted, hvor Han ER. (Johs. 14:1-6).Må det britiske ægtepar få kontakt med Guds konto. ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

4 days ago

Ørneblikket
90 SEKUNDER I MIDNAT! Hvis du kan, så lyt til den direkte udsendelse her under. Det er en opmuntring til dig, der ikke synes, du ser frugten af det, du gør og siger. Men hvor Herren siger:Hvad du gør for og med mig, er ALDRIG forgæves eller spildt - ALDRIG uden formål - ALDRIG uden betydning.Organisationen “Bulletin of the Atomic Scientists”, “Atomforskernes Bulletin”, er en gruppe af de klogeste videnskabsmænd, inkl. 11 nobelpristagere. De kommer hvert år med en vurdering af, hvor tæt menneskeheden er på udslettelse. Deres vurdering er 90 sekunder i midnat.Den bedste visning har været 17 minutter i midnat. Det var i 1991, da den kommunistiske østblok kollapsede, og den kolde krig var slut.90 sekunder i midnat er det tætteste, menneskeheden nogensinde har været på en global katastrofe i henhold til deres bedømmelse.Det er tankevækkende, at verden er mere bevidst om verdens afslutning end størstedelen af kirken. Her er en gruppe kloge mænd og kvinder, der på basis af deres forståelse af verdens udvikling kommer frem til, at vi er tættere på menneskehedens udslettelse end nogen sinde før.Når de ser, hvad der sker, forstår de, uden at vide det, at de proklamerer profetien fra 1. Peter 4:7, ”VERDENS ENDE ER NÆR!”Og så siger vi AMEN til resten af profetien: “Vær derfor fornuftige og mådeholdne, så I kan bede!”Men som studenter af det Profetiske Ord må vi naturligvis korrigere deres udsagn. For menneskeheden nærmer sig IKKE en udslettelse. Men vi nærmer os BORTRYKKELSEN - med det TOTALE KAOS der følger i kølvandet af, at millioner, måske milliarder, forsvinder og møder Herren i luften - mens verden og de efterladte kommer i kløerne på Satan, Antikrist og den falske profet de næste syv år. Da vil “Atomforskernes Bulletin” ikke sige “90 sekunder i midnat” - men MIDNAT - SORT, HÅBLØS MIDNAT!MEN I DAG ER FRELSENS DAG!GIV DIT LIV TIL JESUS - OG DU VIL IKKE OPLEVE DEN SORTE, HÅBLØSE MIDNAT - MEN EN NY HIMMEL OG JORD - OG GUDS OMSORG FOR DIG INDTIL DA. <3 <3 <3 ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

5 days ago

Ørneblikket
DIREKTE UDSENDELSE I AFTEN TIRSDAG KL. 20 - på min facebook, Moses Hansen. Jeg tror, emnet bliver: DIN MØJE ER IKKE FORGÆVES!Et forhåbentlig opmuntrende ord for 2023. Nu da Danmark har sagt farvel til to store personligheder, Lise Nørgaard og Ritt Bjerregaard, er der også blevet skrevet om døden.Bl.a. udtalte Lise Nørgaard i et interview med Kristeligt Dagblad: “Når du læser dødsannoncer, kan du se, at stort set ingen mennesker dør i Danmark. Man sover ind. Man går bort, eller forlader os. Der er ikke et ord om, at folk er døde. Men når jeg dør, så er jeg død, og det må De gerne skrive. Hvad er der galt med det?”Ritt Bjerregaard sagde i et interview: “Jeg er jo ikke troende, og jeg tror heller ikke på, at jeg kommer i Himlen eller nogle andre steder hen, når jeg dør. Jeg tror på, at det liv, jeg har, er det, jeg lever nu. Og en dag er det slut.”Nu handler det jo ikke om, hvad vi MENER om Gud og døden, men hvad Gud siger om os - og om døden. Vore MENINGER, og dem har vi mange af, er uden betydning ind for Gud. For det første siger Gud, at “den, der HAR SØNNEN, HAR LIVET; den, der IKKE HAR GUDS SØN, har IKKE LIVET.” (1. Johs. 5:12) Hvis nogen er i tvivl, er Sønnen GUDS SØN, JESUS KRISTUS.Jesus siger i Johs. 11:25, “JEG ER OPSTANDELSEN OG LIVET. De, der tror på mig, SKAL LEVE, SELV OM DE DØR.” Al tale om, at når vi dør, så er det SLUT - er usand tale. Det afgørende er, om vi dør I TROEN PÅ KRISTUS - eller UDEN TRO PÅ KRISTUS. Når vi dør, forlader ånd og sjæl vore legemer. Derfor er der et livløst legeme ladt tilbage. Vores ånd/sjæl hentes enten til Paradis - eller til Dødsriget. Forskellen på de to steder kan du læse i Lukas 16:19-31. Her vil jeg nøjes med at sige:FORSKELLEN ER UHYGGELIG STOR!DERFOR: GIV DIT LIV TIL SØNNEN!Foto: Jeg så denne flotte hjort i går. ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

6 days ago

Ørneblikket
HVAD ER DET VIRKELIG VIGTIGE?Når kendte, indflydelsesrige personligheder dør, får vi muligheden for at få et indblik i, hvor de kommer fra, hvad de har bedrevet og hvilken indflydelse, de har haft på samfundet.De to sidste store personligheder, der er døde, er Lise Nørgaard og Ritt Bjerregaard. Det er spændende læsning at følge deres vej fra små kår til den status, de opnåede. Og det som kvinder, der i deres tid måtte kæmpe ekstra hårdt for at blive anerkendt og få indflydelse. Når jeg læser disse flotte livshistorier, kan jeg ikke lade være med at se på mit eget liv. Hvor er JEG henne? Hvor er DU henne? Efterlader VI noget af BETYDNING?I den direkte udsendelse i tirsdags var vi i Lukas 10:38-42: Jesus, Marta og Maria. Det er i den episode, hvor Jesus understreger: LÆR AT PRIORITERE. Samfundet med JESUS omtaler Han som:Det VÆSENTLIGE, det FORNØDNE, det NØDVENDIGE - og på norsk: “Det VIRKELIG VIGTIGE. Så selv om du ikke blev journalist, redaktør, forfatter, minister, EU-kommisær eller overborgmester, så hører du til jordens lykkeligste folk, hvis du har det virkelig vigtige på plads: TROEN PÅ OG LIVET MED JESUS KRISTUS - OG DERVED GUD SOM DIN FAR.At leve GUD nær er den STØRSTE LYKKE - og en succes, der overgår alle menneskelige succeser - og som har EVIGHEDS BETYDNINIG. Plus disse to ting, som også har evigheds betydning: 1. Har du VIDNET for et andet menneske, inkl. din familie, så lyder Guds løfte i Esajas 55:11,“ORDET VIL udføre den opgave, jeg har givet det!”2. Har du BEDT for et andet menneske, inkl. din familie, så lyder Guds løfte i Åb. 5:8,“Guldskåle fulde af røgelse - det er de HELLIGES BØNNER.”Så vær ved godt mod du lille Guds barn. Du får nok ikke en statsbegravelse, men …..1. Du er GUDS BARN.2. ORDET, du har sået, gør sin gerning.3. Dine BØNNER er GEMT og virker stadig.4. Du er med i BORTRYKKELSEN.Foto: En duft af Tusindårsriget. Rådyrene på Aarø er samlet til brunch. ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

1 week ago

Ørneblikket
ET SPØRGSMÅL DER STILLES TIL OS ALLE!Jesus spurgte disciplene: “Hvem tror I, at jeg er?” (Mat. 16:15)Det spørgsmål skal hver enkelt af os også besvare. Blandt folk var der mange forskellige svar, som der er i dag. Men Simon Peter havde et af sine lyse øjeblikke og svarede:“DU ER MESSIAS, GUDS EGEN SØN!”Jesus svarede: “Du er en velsignet mand. For det har du ikke fra mennesker, men min Far i Himlen har ÅBENBARET det for dig!”Evangeliet kan ikke forstås med forstanden. De syv punkter om hvad der er på vej, jeg forkyndte på Shalom, bl.a. “Verden har en ende!” - “Bortrykkelsen!” - “Antikrist kommer!” - “Kristus kommer!” og “Tusindårsriget!” lyder tåbeligt for det IKKE-GENFØDTE menneske.Da Paulus forkyndte Evangeliet til lærde filosoffer i Athen, sagde de om ham: “Sikke dog et snakkehoved!” (Ap.G. 17:18)Det har ikke forandret sig. Vi har via Google, YouTube, AI (kunstig intelligens) m.m. mulighed for på få minutter at erhverve INFORMATION om Gud, Skabelsen, Israel, Profeterne, Jesu Første og Andet Komme og meget, meget mere. Men uden en genfødt ånd forbliver det intellektuel information, som IKKE FORVANDLER os.Derfor bad Paulus denne bøn for de Jesus-troende:“Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, Herlighedens Fader, vil give jer VISDOMS og ÅBENBARINGS ÅND til at KENDE HAM, med jeres HJERTES ØJNE OPLYST, så I FORSTÅR, til hvilket håb Han kaldte jer, hvor rig på herlighed Hans arv til de hellige er.” (Efeserne 1:17-18)Den lille flok, Jesus havde omkring sig, var ikke lærde mænd. Jesus udvalgte dem iflg. 1. Kor. 1:26-29, hvor der står: “Gud valgte det, som var ubetydeligt og ringeagtet i verden, det som intet var, for at gøre det, som var noget, til intet. Altså har mennesker ikke noget at prale af over for Gud.”Derfor Jesu Ord til fiskeren Peter: “Du er en velsignet mand. For det har du ikke fra mennesker, men min Far i Himlen har ÅBENBARET det for dig!”Og DU, der læser dette, og kan sige om Jesus:“DU ER MESSIAS, GUDS EGEN SØN!” - ja, DU ER SANDELIG ET VELSIGNET MENNESKE. <3 ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

1 week ago

Ørneblikket
DET ER UUNDGÅELIGT! MEN LAD JER IKKE SKRÆMME!Som det lød fra Dortea i den direkte udsendelse tirsdag aften, så er SHALOM til salg. Det skønne sted, som tidligere hed MUNKEBO og har været på kristne hænder i langt over hundrede år. Mange af jer kender Leif Munk. Han er født på stedet, hvis forældre drev et gartneri. Grethe og Elin drev stedet i årtier. Dortea har drevet stedet de sidste ca. ti år, de sidste fem sammen med Eva - og de har renoveret stedet utrolig meget. Derfor synes prisen at være overraskende billig: 1,2 millioner. Skulle nogen være interesseret, eller kende nogen der er det, så kontakt Dortea på tlf. 2859 1943. Når vi dagligt følger den voksende oprustning i krigen i Ukraine, står det klart, at dette kan udvikle sig til en endnu større konflikt, da Ukraine får hjælp fra USA og EU. Og selvfølgelig skal enhver mulighed for fred afprøves.Men som Bibel-troende må vi også se tiden i lyset af ORDET. Jesus siger følgende om endetiden i Lukas 21:9-11, ”Når I hører om krig og oprør, så LAD JER IKKE SKRÆMME. Den slags er UUNDGÅELIGT, men afslutningen kommer ikke lige med det samme. Folk og nationer vil bekrige hinanden, og der vil komme store jordskælv og epidemier og hungersnød det ene sted efter det andet.”Krig, oprør, nation mod nation, jordskælv, epidemier og hungersnød. Vi kender det. Meget trist. Men det er, hvad en syndig verden kan få ud af livet. Det er UUNDGÅELIGT - og bliver ikke bedre. Snarere værre. Da er det godt at høre ordene fra Jesus: LAD JER IKKE SKRÆMME. Hvorfor ikke?Fordi løftet lyder: ”Når du går gennem fortvivlelsens dybe vande, er jeg med dig. Når modgangen skyller ind over dig, skal du ikke drukne i sorg. Når du går gennem prøvelsens ild, skal du ikke brænde op, for flammerne vil ikke skade dig.” (Esajas 43:2)Tag imod løftet. Sig: “Tak Himmelske Far, at du tager dig af mig i denne urolige tid. Du fører mig hele vejen hjem. Og brug mig på vejen.” ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

1 week ago

Ørneblikket
HER ER FREMTIDEN!Da jeg ikke kan tilføje en overskrift eller tekst til den direkte video, sendt tirsdag aften fra Shalom, som ses under denne andagt,, kommer der lidt forklaring her. Overskriften er: HER ER FREMTIDEN!Der er ikke noget galt i gerne at ville vide noget om fremtiden,så vi kan forberede os på det, der kommer. Men hvis vi kun lytter til mennesker, hvor kloge og vidende de end er, går vi fejl.Nogle undersøger, hvad lægen og astrologen, Nostradamus, har at sige. Også en fejl vej. Gå dog til bøgernes Bog, Bibelen, hvor Gud gennem Esajas 46:10 siger:“Jeg har fra begyndelsen af sagt jer, HVORDAN det vil gå. Jeg har for længst fortalt jer, HVAD der vil ske. Det vil gå, som JEG HAR PLANLAGT, for jeg gør, hvad JEG HAR BESLUTTET.” Hvorfor kan vi regne med ORDETS Skrifter som mere troværdige end alle andre Skrifter nedfældet gennem tiderne?Fordi “i begyndelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.” (Johs. 1:1) Men mere end det: “Ordet blev menneske og slog sig ned iblandt os.” Jesus var Ordet, der vandrede iblandt os.Og 2. Peter 1:21 fortæller, at ORDETS PROFETIER ikke er opfundet af mennesker. Men HELLIGÅNDEN bragte mennesker de budskaber, de fik fra Gud. Og HELLIGÅNDEN er SANDHEDENS ÅND.Derfor var det ikke gæt eller opspind, at budskabet på Shalom var: HER ER FREMTIDEN! - delt op i 7 afsnit:JESUS VIL ALDRIG SVIGTE DIG!VERDEN HAR EN ENDE!DER KOMMER ET STORT ANGREB PÅ ISRAEL!ANTIKRIST KOMMER!KRISTUS KOMMER!TUSINDÅRSRIGET!NY HIMMEL OG JORD!DET ER VORES FREMTID - med hvert punkt underbygget af Ordet. Jeg anbefaler at se videoen.Og mens vi venter på Bortrykkelsen, eller hvis vi forinden dør i troen på Kristus, som er lig med at “sove ind”, gemmer vi os ikke i huler. For vi har kald til at være forbedere, tilbedere, lys, salt, givere, vidner, Kristi Ambassadører og barmhjertige samaritanere.FREMTIDEN BEGYNDER NU! ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

1 week ago

Ørneblikket
DÆMONERNE SVÆRMER OVER DAVOS!I aften torsdag kl. 19 taler jeg på Shalom, Munkebovej 13, Blenstrup, 8983 Gjerlev. Hjertelig velkommen.Mødet sendes direkte her på min facebook. I disse dage har Klaus Schwab (foto) og World Economic Forum samlet 2.700 ledere fra 130 lande til den årlige samling i Davos, Svejts. Det er den absolutte elite: Mere end 50 stats- og regeringschefer, 19 centralbankchefer, 30 handelsministre, udenrigsministre og ledere fra EU og FN, Den Internationale Valutafond, Verdenshandelsorganisationen m.fl. – alle samlet på ét sted.Temaet er: “Samarbejde i en Fragmenteret Verden”, dvs. “en Opsplittet Verden”.Jeg er sikker på, at en sværm af dæmoner også er i Davos i disse dage. For ALT, hvad der kommer fra WEF, er gennemsyret af en antikristen ånd - en hån mod Gud og Hans Søn, Jesus Kristus. Og den elite, der i privat-jets og luksusbiler er med i Davos, må være af samme ånd som WEF. Ellers ville de ikke deltage og være en del af den MAGT-ELITE, DER BANER VEJ FOR ANTIKRIST I DET, KLAUS SCHWAB KALDER “THE GREAT RESET”. Verden modnes mere og mere for denne plan.I tirsdags talte forkvinden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, Kinas vicepræsident, Liu He og Ukraines førstedame, Olena Zelenska.Sidstnævnte sagde bl.a.: “Tag jer sammen, inden verden kollapser. Vi står over for verdens sammenbrud, som vi kender den. Men vi er ALLE overbevist om, at DER IKKE ER NOGET GLOBALT PROBLEM, SOM MENNESKEHEDEN IKKE KAN LØSE.” Her tager præsidentfruen munden for fuld, når hun siger, at ALLE er overbevist om, at ALLE verdens problemer kan løses. Men det er den DÆMONISKE LØGN, WEF er i gang med at overbevise verdens elite om, at det kan lade sig gøre. Jeg tror det ikke. Gør du?BED OG ARBEJD, MENS VI KAN!For den verdensorden, de arbejder hen imod, bliver med Antikrist som leder. Og inden han kommer, er vi væk.SÅ DET ER NU, VI SKAL OPFYLDE VORES KALD SOM KRISTI AMBASSADØRER. ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

2 weeks ago

Ørneblikket
KÆRE MARTA!Hvis du ikke så den direkte udsendelse i aften tirsdag, anbefaler jeg at gøre det. Jeg tror, Helligånden mindede os om, at der kan være justeringer at gøre for 2023. De fleste kender beretningen om Jesus og de to søstre, Marta og Maria. (Lukas 10:38-42) Maria valgte at sidde ved Jesu fødder og lytte, mens Marta gik i gang i køkkenet for at lave mad til gæsterne.Det førte til en lidt irriterende bemærkning fra Marta over, at Maria ikke hjalp hende. Maria svarede ikke, men Jesus sagde: “KÆRE MARTA! Du er rastløs og gør dig en masse bekymringer! Men noget er vigtigere end andet, og Maria har valgt det væsentlige. Det skal ikke tages fra hende.”Ofte tales der lidt negativt om Marta. Men jeg lægger mærke til Jesu Ord: KÆRE MARTA! Ingen anklage eller fordømmelse. Ingen mobning eller udskamning. Men en kærlig anmodning til Marta om at overveje sin prioritering. Maden kunne have ventet - og når tiden var inde, kunne flere have arbejdet ved siden af Marta i køkkenet, måske også Jesus. Derfor ordene fra Jesus: KÆRE MARTA, noget er VIGTIGERE END ANDET, som med forskellige oversættelser siges sådan:Det VÆSENTLIGE!Det FORNØDNE!Det NØDVENDIGE!På norsk: Det som VIRKELIG ER VIGTIGT!Den engelske Amplified oversættelse føjer dette til det nødvendige: DET ER TIL DIN FORDEL!Jamen, er det ikke selvisk at bruge tid med Jesus, fordi det er til MIN FORDEL?JO, hvis det er motivet, at FORDELEN ER FOR MIG ALENE.Men Gud forbyde at det nogen sinde er årsagen til at leve Gud nær. Men når det er til min fordel i form af mere overskud, mere at give af, mere glæde, mere kærlighed osv., så er det, fordi jeg har mere at give til ANDRE.Jeg tror, den KÆRE MARTA justerede sit liv efter den episode.Hvis Gud har en eller flere justeringer for dig for 2023, er jeg sikker på, Han indleder med KÆRE ……..!Sådan er vores Abba Far. <3PS. Vi sender direkte fra mødet på Shalom torsdag aften d. 19. januar kl. 19.00 - her på min facebook: Moses Hansen ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

2 weeks ago

Ørneblikket
DIREKTE UDSENDELSE I AFTEN TIRSDAG KL. 20 - på min facebook: Moses Hansen. Have brød og vin klar til nadver. Per Sanders skrev en kommentar til forrige andagt i form af en sang, han havde oversat. Originaltitlen er: “While you were sleeping!” - “Mens du sov!”Et af versene lyder således:Åh Betlehem, hvad er du gået glip af, mens du sov?For Gud blev en mand og trådte ind i din verden i dag.Åh Betlehem, du vil gå over i historien som en by uden plads til sin konge.Mens du sov. Mens du sov.Mine tanker går da til Jesu undervisning om Hans komme. I den forbindelse siger Han i Markus 13:36-37,”Lad mig ikke finde jer sovende, når jeg pludselig kommer. Hvad jeg siger til jer, det siger jeg til alle: HOLD JER PARATE!”Hvor Paulus underviser om Bortrykkelsen, siger han i 1. Tess. 5:6, “Så skal vi da IKKE SOVE som de andre, men være VÅGNE og ÆDRU.” Forestil dig det chokerende, ulykkelige øjeblik, når milliarder opdager, at på et øjeblik er mange millioner mennesker forsvundet: Slægtninge, naboer, venner og medarbejdere. BORTRYKKELSEN HAR FUNDET STED!Da kan sangen omskrives til:Åh mennesker, hvad er I gået glip af, mens I sov?For Guds Søn trådte ind i vores verden i dag - da Han i skyerne kom for at hente dem, der ventede på Ham.Åh mennesker, I vil gå over i historien som et folk uden plads til kongernes Konge.Mens I sov. Mens I sov.HVORDAN HOLDER VI OS VÅGNE?VED AT TAGE OS SAMMEN?Nej, den løsning er sjælden farbar. Mit forslag er Mattæus 24:46,”Lykkelig den forvalter, som TROFAST ER I GANG med at UDFØRE SIT ARBEJDE, når hans Herre vender tilbage.”Mennesker, uanset alder, køn eller status, der trofast lever med Gud og tjener Ham i de muligheder, der kommer på deres vej, falder ikke i søvn - men er altid rede til at møde Ham, de dagligt har en levende forbindelse med - og tjener. ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

2 weeks ago

Ørneblikket
GÅ IKKE RUNDT I EN ÅNDELIG SØVN! Nogle spørger: Hvorfor overhovedet nævne Antikrist. Han er en fjende - og vi møder ham ikke, da vi bliver Bortrykket, inden han træder frem. Jeg nævner ham, FORDI Guds Ord nævner ham mange gange. Hans karakter er beskrevet i detaljer, men hans navn er ikke nævnt. Derfor er det underligt, at så mange gætter på hans navn.Længden på hans regeringstid er udmålt af Gud - og hans afslutning er beskrevet: Kristus dræber ham med et åndepust og kaster ham i Ildsøen sammen med den falske profet. (Åb. 19:20). Det sker før oprettelsen af Tusindårsriget. Men vi skal være MEGET VÅGNE. For vi er så langt henne i endetiden, at SKYGGERNE fra den kommende Antikrist og Den Store Trængsel rækker ind i vores tid. Læser du 2. Tess. kap 2 møder du noget af Antikrists karakter. Han kaldes for “Lovløshedens Menneske”, “Fortabelsens Søn” og “Modstanderen”. Og så står der, at “Lovløshedens Hemmelighed” allerede er virksom. Det er en af tidens UHYGGELIGE SKYGGER: LOVLØSHEDEN ØDELÆGGER MENNESKER, FAMILIER OG VÆRDIER OVERALT. LOVLØSHEDENS ÅND HAR DRÆBT TITUSINDER I KRIGEN I UKRAINE - MEN ER VIRKSOM I ETHVERT LAND.Og så kommer den Lovløse, Antikrist, med kraft, løgnetegn og løgneundere. Hvilken kraft vil han operere i? I Satans kraft, som fører sig frem som en “Lysets Engel”. (2. Kor. 11:14)Den 7-års periode, hvor Antikrist fører sig frem, omtales af Jesus som så forfærdelig, som der ikke har været siden verdens begyndelse og heller aldrig vil blive igen. (Mat. 24:21)Vi oplever ikke den periode, men vi lever i skyggerne allerede nu - OG SKAL VÆRE VÅGNE. Derfor lyder Himlens instruks til os pilgrimme således:”Lad os derfor IKKE gå rundt i en ÅNDELIG SØVN, som mørkets børn gør; men altid være ÅRVÅGNE og BESINDIGE. For de, der SOVER ÅNDELIGT, LEVER I MØRKET, ligesom dem, der beruser sig. Men lad os, der HØRER LYSET TIL, være ÅRVÅGNE og MÅDEHOLDNE, iført troen og kærligheden som brynje og frelsesvisheden som hjelm.” (1. Tess. 5:6-8) ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

2 weeks ago

Ørneblikket
DET PROFETISKE ORD ER IKKE EN GÆTTELEG!Først og fremmest vil jeg sige tak for forbøn for Buster. Vi undgik en dyrlægeregning ved at erfare Salme 36:7, “HERRE, DU FRELSER FOLK OG FÆ!”Men da Guds indgreb så ofte er forbundet med bøn og omsorg, vil jeg sige TAK for FORBØN. Så længe jeg lever, kommer jeg til at beskæftige mig med det, der fylder ca. en tredjedel af Bibelen: DET PROFETISKE ORD - som forudsiger, hvad der vil ske med Israel, Kirken og Verden - og som beskriver Bortrykkelsen, Den Store Trængsel, Antikrist og den falske profet, Jesu Andet Komme til Oliebjerget, Tusindårsriget, Gog og Magog krigen, Satans endeligt, den endelige dom ved Den Store Hvide Trone, en Ny Himmel og Jord og Det Nye Jerusalem.Gud har enkelt, men suverænt, samlet det hele i Esajas 46:10, “Jeg har fra begyndelsen af sagt jer, HVORDAN det vil gå. Jeg har for længst fortalt jer, HVAD der vil ske. Det vil gå, som JEG HAR PLANLAGT, for jeg gør, hvad JEG HAR BESLUTTET.”DET er sagens kerne i Det Profetiske Ord, at Gud har fortalt os, HVAD der vil ske - FØR det sker - og det VIL GÅ, som GUD HAR SAGT. Angående Israels mirakuløse genoprettelse lød det profetiske ord gennem Ezekiel ca. 2.600 år før genoprettelsen skete: “JEG HERREN HAR TALT - OG JEG FULDBYRDER DET!”(Ezekiel 36:36) … og det med henblik på, at “VI SKAL KENDE, AT HAN ER HERREN!” (Ez. 36:38)Gud har fortalt os, hvad VI HAR BRUG FOR AT VIDE. Og hvad Han IKKE har fortalt os, har vi IKKE brug for at vide - og VI SKAL IKKE STARTE EN GÆTTELEG OM DET, GUD IKKE HAR FORTALT OS. Altså: DET PROFETISKE ORD ER IKKE EN GÆTTELEG!Gud har IKKE givet os navnet på Antikrist. Der er i tidernes løb GÆTTET på hobevis af navne; men det var løgn alt sammen - hvilket svækker vores troværdighed. Så bliv ikke en del af den “gætteleg”. Antikrist kommer, når Gud giver grønt lys - men DA ER VI BORTRYKKET FORINDEN. <3TAK FADER <3 - SØN <3 og HELLIGÅND. <3 ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

2 weeks ago

Ørneblikket
NÅR SVAGHEDEN RAMMER!Jeg så det fra morgenstunden af, da vores hund Buster og jeg cyklede afsted på vores morgentur. Han var flad. Ingen humør - ingen kræfter. Vi ved ikke, hvad der er sket. Han plejer at være fuld af liv og gå-på-mod.Jeg havde flere ærinder at gøre, hvor han var med i bilen og bare lå helt stille på sædet ved siden af mig. Jeg lagde min hånd ved hans side. Han lagde sit lille hoved i hånden, kiggede på mig og lukkede øjnene. Svag - men tryg. Og ja, vi har bedt for ham. Som mennesker oplever vi sådanne situationer. Svage - og med tanken: Hvordan kommer jeg videre?Der er situationer, hvor vi IKKE skal TAGE OS SAMMEN - men FALDE SAMMEN - og bare HVILE I KRISTUS.Salme 91:2, Jeg siger til Herren: “DU er min tilflugt, jeg stoler trygt på DIG, min Gud.”Salme 25:4, Gud, DU frelser dem, som stoler på DIG, DU hjælper de svage i deres nød.”I dag kom det frem, at 85.000 danskere står på ventelister for at blive behandlet - og at patienter dør, mens de venter. En ventetid, der kan føre til frygt, bitterhed og depression. Lad os bede om, at ventetiden i stedet bliver anledningen til at sige: “HERRE, DU ER MIN TILFLUGT, JEG STOLER TRYGT PÅ DIG, MIN GUD!” I disse timer fragter privat-jets, helikoptere og benzinslugende luksusbiler verdens mest magtfulde politikere og erhvervsfolk til World Economic Forums topmøde i Davos i de schweiziske Alper - med Klaus Schwab i spidsen. De mødes den 16. - 20. januar, hvor temaet er: “Samarbejde i en fragmenteret verden.”Jeg vælger at tro, at disse 2.700 magtfulde mennesker vil os det bedste. Men da de fleste er antikristne, omtaler Gud dem således i Rom. 1:22, “De tror, de er så kloge, men i virkeligheden er de det modsatte.”De er i virkeligheden SKYGGER, DER BANER VEJ FOR ANTIKRIST, SOM VIL TILBYDE FRED OG HÅB FOR DENNE FRAGMENTEREDE, DEFEKTE, BESKADIGEDE VERDEN. Kast dig i Frelserens arme -
læg dig til ro ved Hans bryst!
 <3Hør, hvor det stormer derude -
her er der fredfyldt og tyst. <3Foto: Buster i afmagt på bilsædet. Frakke på fordi han ryster. ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

2 weeks ago

Ørneblikket
SKYGGEN OG SUBSTANSEN!Det er muligt, denne andagt ser lidt “tam” og intetsigende ud. Men når vi griber sammenhænget mellem skyggen og substansen, forstår vi, hvor tæt vi er på Bortrykkelsen med den efterfølgende Store Trængsel på syv år, som afsluttes med, at Jesus kommer for Anden Gang til Jerusalem som indledning til Tusindårsriget. Med SUBSTANS mener jeg “DET EGENTLIGE INDHOLD”, som ikke er umiddelbart synligt. Substans er selve ESSENSEN.Paulus skriver i Kol. 2:16-17, “Lad ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på grund af fester eller nymåne eller sabbatter. Det er kun en SKYGGE af det, som skal komme, men legemet selv er KRISTUS.”KRISTUS ER SUBSTANSEN - ESSENSEN.Men før Han kom til verden, levede jøderne med Herrens fester, f.eks. Påsken, hvor de slagtede lammene. Påsken havde for jøderne et dobbelt indhold: De så bagud og mindedes udgangen af Egypten. Og de så fremad mod det Guds Lam, der skulle ofres én gang for alle, og hvis Blod renser os fra al synd. (1. Johs. 1:7)De tusindvis af lam, der gennem århundreder var slagtet i Påsken, var SKYGGER. Da Johannes Døberen mødte Jesus med disse ord: “Se dér! Dér kommer GUDS LAM! Det er HAM, der skal tage hele verdens synd på sig.” (Johs. 1:29) - da stod Johannes over for selve SUBSTANSEN - ESSENSEN. Skyggernes tid var forbi. Selve INDHOLDET var kommet til verden i skikkelse af Jesus.Der er STÆRKE SKYGGER i verden i dag, som fortæller os, at SUBSTANSEN er nær. Og med SUBSTANSEN mener jeg Antikrist. Men når han er nær, så er BORTRYKKELSEN endnu nærmere. For den kommer FØR den endelige Antikrist træder synligt frem. Hvorfor kommer Bortrykkelsen før?“For Gud har IKKE bestemt os til at rammes af Hans vrede, men til at opnå FRELSEN VED VOR HERRE JESUS KRISTUS.” (1. Tess. 5:9)(Fortsætter i næste andagt) ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

2 weeks ago

Ørneblikket
ABBA FADER!Jeg skal undlade at profetere over 2023.Men mit GÆT er, at brikkerne for en GLOBAL leder, en GLOBAL religion og et GLOBALT pengesystem bliver mere og mere synlige for dem, der ser udviklingen i ORDETS LINSE. Dem, der ikke har ORDET som lygten for sin fod, farer vild. Og det uanset deres intelligens, erfaring og uddannelse. Det naturlige menneske formår ikke at se den antikristne plan, der folder sig ud i disse år.Jeg har ikke gået i detaljer endnu; men jeg ser i dag, at den magtfulde WHO, Verdens Sundheds Organisation, foreslår, at der udstedes ET GLOBALT KRAV OM ET VACCINEPAS - FOR AT KUNNE REJSE. En vigtig komité samles i maj 2023, hvor man med stærke argumenter vil overbevise klodens ledere om behovet for et GLOBALT VACCINEPAS - som selvfølgelig er forløberen for Antikrist og dyrets mærke som omtalt i Åb. kap. 13. Uden det mærke kan ingen købe eller sælge - og naturligvis ikke rejse. FRYGT IKKE for denne udvikling. Den MÅ komme. Ellers når vi jo ikke frem til afslutningen. Der er frihedsbevægelser, der tror, de kan standse denne udvikling ved at protestere. Det kan de ikke - uanset hvor hæderligt deres modstand er. Det MÅ komme. Midt i det hele hører jeg Jesus sige i Johs. 14:18, “Jeg vil IKKE efterlade jer FADERLØSE; JEG KOMMER TIL JER!”Og jeg hører Herrens Ord i Rom. 8:15,“I har jo ikke fået en Ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve I FRYGT, men I har fået den Ånd, som giver barnekår, og i den råber vi: ABBA, FADER!”Jeg sendte en lille video på 14 min. i dag med overskriften: “En Barnlig Hilsen!” - som du kan se her på siden.Jeg anbefaler IKKE at blive overoptaget af udviklingen i verden. Den er sørgelig og trist - og det bliver værre. Men se det som et stærkt varsel om, at BORTRYKKELSEN ER NÆR - OG KAN SKE NÅR SOM HELST.I ventetiden skal du styrke dit forhold til GUD SOM DIN FAR - din ABBA FADER, SOM PASSER GODT PÅ DIG. <3LÆG DIN HÅND I HANS HÅND. <3INGEN KAN RIVE DIG UD AF ABBAS HÅND. <3 ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

3 weeks ago

Ørneblikket
DIREKTE UDSENDELSE I AFTEN TIRSDAG KL. 20 - på min facebook: Moses HansenDet er ikke UKÆRLIGT af afsløre falsk lære. For så var Jesus, Paulus og forfatterne til brevene i Det Ny Testamente alle UKÆRLIGE. De advarede alle mod forførelse - og afslørede det. Og det samme gjorde Gud i Den Game Pagt. Da Paulus sagde farvel til lederne i Efesos, vel vidende han aldrig ville se dem igen i denne verden, talte han da om VÆKKELSE, TEGN, UNDERE OG MIRAKLER? Holdt han en POSITIV tone, at alt ville blive godt og hele Efesos ville opleve vækkelse?NEJ, han valgte SANDHEDENS TONE ved at forberede dem på, hvad der ville komme, med disse ord:”Tag derfor vare på jer selv og på de mennesker, som Helligånden har sat jer som ledere for. Vær hyrder for Herrens menighed, som Han købte med sit eget blod. Jeg ved, at når jeg er borte, vil FALSKE LÆRERE dukke op iblandt jer som ulve, og de vil angribe menigheden uden barmhjertighed. Endog mænd fra JERES EGEN KREDS vil være parate til at FORDREJE SANDHEDEN for at hverve tilhængere. VÆR DERFOR PÅ VAGT!” (Ap.G. 20:28-31)Hvorfor er der en nådegave til at BEDØMME ÅNDERNE, 1. Kor. 12:10, hvis alt hvad der sker, sker ved Helligånden?I Mat. kap. 24, Markus kap. 13 og Lukas kap. 21 beskriver Jesus tiden før Hans andet komme: Krige, katastrofer, forfølgelser og ødelæggelser og mere af samme skuffe. Men det FØRSTE, HAN NÆVNER I ALLE TRE KAPITLER, ER FORFØRELSE OG VILDFARELSE. Hvorfor har Jesus FORFØRELSE som topprioritet på listen over tegnene for de sidste tider???Fordi …..FORFØRELSE ER FORFÆRDELIG -FORFØRELSE FØRER TIL FORTABELSE - og FORTABELSE ER FORFÆRDELIG.Krige, katastrofer, forfølgelser og ødelæggelser fører ikke nødvendigvis til FORTABELSE.Men det gør FORFØRELSE. Derfor siger Jesus i Markus 13:22-23, ”Der vil komme falske profeter og folk, der HÆVDER at være Messias, og de vil gøre FORBAVSENDE MIRAKLER for - om muligt - at vildlede endog Guds udvalgte. PAS PÅ! NU HAR JEG ADVARET JER!”(Jeg fortsætter med dette tema i den direkte udsendelse i aften kl. 20) ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

3 weeks ago

Ørneblikket
ER PROFETERNE BLEVET ROCKSTJERNER?Det er med bæven, jeg skriver denne andagt. Men efter at jeg i dag lyttede til adskillige profeter, der forudsagde, hvad der vil ske i 2023 - og en af dem frem til 2028, sad jeg tilbage med indtrykket: USUNDT!Der vil sandsynligvis være noget af det, de profeterer, der sker. Men fælles for dem alle er VÆKKELSE, VÆKKELSE OG MERE VÆKKELSE, hvor nation efter nation bliver nævnt. De “syv bjerge” blev nævnt: Regeringer, militæret, medierne, uddannelsen m.fl., som alle vil komme under Guds Ånds indflydelse.En profet sagde: “Nej, nej! Denne verden vil ikke forsvinde!” Den profeti er direkte falsk. En anden profeterede, at Trump vandt valget i 2020, at han er USA’s præsident i dag - og han vinder det næste valg.Da disse og andre profeter kom med ord for 2020, profeterede alle, at Trump ville blive genvalgt, hvilket ikke skete. Jeg har ikke hørt nogen undskylde for dette. Hvad foregår der? Er 1. Kor. 14:29 revet ud af Bibelen?Lad to eller tre profetere, står der, og DE ANDRE SKAL BEDØMME, HVAD DER BLIVER SAGT!Da jeg lyttede til disse profeter, blev de hyldet som rockstjerner af et skrigende og klappende publikum, som nød at høre om VÆKKELSE, TEGN, UNDERE OG MIRAKLER.Når jeg læser, hvad BIBELENS PROFETER profeterer om de sidste tider, finder jeg ikke, at det er VÆKKELSE, TEGN, UNDERE OG MIRAKLER, der præger tiden - men FORFØRELSE, FRAFALD, FORFØLGELSE, LOVLØSHED og mere af samme skuffe. Selvfølgelig vil Gud vække, frelse, helbrede og gøre mirakler til det sidste. Men det STORE BILLEDE af endetiden, som Jesus maler for vore øjne i bl.a. Lukas 17:22-37 er, at ved Menneskesønnens komme …..bliver det som på Noas dage -og på Lots dage. Pludselig kom vandmasserne - og ild og svovl fra Himlen - og alle blev udslettet. BIBELENS PROFETER blev forfulgt og stenet. TIDENS PROFETER hyldes som rockstjerner. Der er noget, der ikke stemmer. Jeg vælger at lytte til BIBELENS PROFETER - <3og for ikke at vildledes bedømmer jeg TIDENS PROFETER i lyset af ORDET. (Y) ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

3 weeks ago

Ørneblikket
JEG SER FREM TIL VORT SALIGE HÅB! Har du ikke set den lille video fra i går lørdag om ikke at lade sjælens glade pilgrimssang forstumme, anbefaler jeg at se den, synge med og glæde dig over Ordet. Hvis mennesker skal frelses, må vi kristne ikke lade os rive med af de DØDSSYGE begivenheder, der døgnet rundt sker i en bogstavelig talt DØDSSYG VERDEN. For du og jeg som Jesus troende er de eneste, der viser vej til VORT SALIGE HÅB. Hvad er VORT SALIGE HÅB? Det finder du omtalt i Titus 2:13, “Vi venter på, at VORT SALIGE HÅB skal opfyldes og vor store Gud og Frelser, Jesus Kristus, KOMME TIL SYNE I HERLIGHED.”Her er der IKKE tale om Jesu Andet Komme til Oliebjerget. For her kommer JESUS TIL SYNE - I LUFTEN - I SKYERNE - FOR AT RYKKE OS BORT OG OP TIL HAM - FØR DEN STORE TRÆNGSEL. Jeg skammer mig ikke ved at sige, at jeg VENTER - med FORVENTNING - på DET SALIGE HÅB.Abortindustrien er en hån mod Gud!Pornoindustrien kommer fra Helvede!Den sexuelle frigørelse er destruktiv!Krig er forfærdelig!Flygtningestrømmen er tragisk!Hungersnød dræber millioner!Listen er uden ende i en dødssyg verden.De sidste fire dage har givet os et indblik i, at verdens TIDLIGERE supermagt, USA, er et frustreret og splittet folk. Det er ikke set i 164 år, at det har taget så lang tid at finde en ny formand for Repræsentanternes Hus. Men efter 15 afstemninger lykkedes det - på en baggrund af åbenlyse skænderier - og endog håndgemæng. Lovløshedens ånd boltrer sig på alle niveauer. I løbet af 2022, er russiske rigmænd, oligarker, og højtstående militærpersonale, på stribe, og på mærkelig vis, døde. Ser du dagligt frem til, hvad denne verden har at byde dig - og hvor den bevæger sig hen?Eller ser du med forventning frem til, at VORT SALIGE HÅB - vor store GUD og FRELSER, JESUS KRISTUS - KOMMER TIL SYNE I HERLIGHED?JEG ER PÅ DET SIDSTE HOLD! <3 ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

3 weeks ago

Ørneblikket
SELVE FRELSENS FUNDAMENT!Israel er vort store eksempel på, at Gud er trofast - også når vi svigter - og falder.Jeg anbefaler at regelmæssigt at vandre i Ezekiel kapitlerne 36-39. Bed Helligånden lede dig. Streg under - drøvtyg Ordet. Det er profetiske Ord gennem Ezekiel for ca. 2.600 år siden. Tænk over det: Generationer gennem 2.500 år har læst disse kapitler, bedt og troet, men IKKE set noget af det opfyldt.Og så pludselig: NU GÅR DET STÆRKT! Vores generation har oplevet kapitlerne 36 og 37 opfyldt: LANDET er genoprettet fra ørken til frugtbar jord - og FOLKET er vendt hjem fra alle verdens nationer, hvor de har været spredt i ca. to tusind år. Og ikke bare spredt: Satan har forsøgt at udrydde jøderne. Sidste store forsøg var Nazismen; men Iran har erklæret, at hvad Hitler ikke formåede, vil de gøre færdigt - gennem atombomben. Derfor har Netanyahu erklæret, at han spørger ikke FN eller USA om lov. Hvis han finder det nødvendigt, går Israel på vingerne og bomber Irans atomanlæg. Men FUNDAMENTET ER, at det er GUD, SOM GØR DET - til trods for Israels mange svigt. Og i dag, 2023, er der kun en LILLE REST AF JØDERNE, der tror på Jesus som Messias - ligesom der kun er en LILLE REST AF DEM, DER KALDER SIG KRISTNE, der tror på Jesus som Messias.Dette fundament er enkelt, smukt og stærkt udtrykt i Ezekiel 36:36 angående genoprettelsen af landet Israel fra ørken til frodig have:“JEG HERREN står bag genopbygningen af ruinerne og tilplantningen af det hærgede land. Det er et LØFTE FRA MIG, Herren, og DET VIL SKE, SOM JEG HAR SAGT!”Vi venter nu på opfyldelsen af kapitlerne 38 og 39: Rusland og deres allieredes overfald på Israel. Det vil ske - og det er tæt på. (Udfaldet læser du i Ezekiel 39:1-12)Politikere, eksperter, videnskabsmænd og dæmoner har planer og vil være som Gud. De tror, de styrer. Men …. DET VIL SKE, SOM JEG HAR SAGT, SIGER HERREN. Inkl. det enkle, men stærke, løfte fra Romerne 10:13,“ENHVER, SOM PÅKALDER HERRENS NAVN, SKAL FRELSES!”SÅ PÅKALD JESU NAVN! <3Foto: Jeg så disse to for et par dage siden og kalder billedet: To pilgrimme på vej hjem. <3 <3 ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

3 weeks ago

Ørneblikket
KUN GUD ER PERFEKT!På baggrund af reaktioner, og hvad jeg ser kristne skrive om Israel, har jeg brug for at sige noget angående Israels nye regering - Israel generelt - Kirken - og faktisk dig og mig. Israels nye regering bliver kritiseret fra så godt som alle vinkler - også fra kristne.Mine andagter er ALDRIG et forsøg på at forsvare, hvad Israel gør. Det er ALTID et forsøg på at se det, der sker i Israel, og andre steder, i LYSET AF GUDS PROFETISKE ORD - for dermed at få en fornemmelse af, HVOR VI ER I TIDEN.Jesus siger jo: “Sådan skal I også VIDE, når I SER alt dette ske, at HAN står LIGE FOR DØREN.” (Mat. 24:33)Vi er ikke efterladt Faderløse, Blinde eller Uvidende.Men …. “når I SER ALT DETTE SKE …..!” - så er BORTRYKKELSEN OG AFSLUTNINGEN NÆR. Begyndende i 1. Mos. kap. 12 kan jeg henføre til hundredevis af løfter, hvor Gud udtrykker sit valg af jøderne, Israel og Jerusalem som Hans redskab til at skænke os Ordet, Løfterne, Evangeliet og Messias, Verdens Frelser, Jesus Kristus.I Esajas 43:10 siger Herren til Israel: “I ER MINE VIDNER, MIN TJENER, SOM JEG HAR UDVALGT!”Og lad det lyde klart og tydeligt: Israel har aldrig været perfekt - og er det ikke.Kirken er ikke perfekt. Du og jeg er ikke perfekte.KUN GUD ER PERFEKT!Hvis Gud kun kan bruge perfekte mennesker, finder Han ingen. For vi har alle syndet.Men vores Perfekte, Nådige, Kærlige og Almægtige Gud og Far formår at føre sine planer igennem gennem U-perfekte mennesker - gennen et U-perfekt Israel - også gennem Israels nye, U-perfekte regering. Tænk lidt over disse mennesker, som Gud brugte:Noa drak sig fuld.Abraham var for gammel - og løj.Jakob snød og bedrog.Moses stammede - og myrdede et menneske.David begik utugt - og fik kvindens mand myrdet.Rahab var prostitueret. Jonas flygtede. Thomas tvivlede.Peter fornægtede Jesus. Osv. - Listen af U-perfekte mennesker, som den Perfekte Gud brugte - og bruger - er uden ende. Så sig DU, som manden med urene læber, Esajas, sagde det: “HERRE, HER ER JEG, SEND MIG!” (Esajas kap. 6). ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

3 weeks ago

Ørneblikket
EEN JØDE FORÅRSAGER HELE VERDENS VREDE!Israels nye regering med Benjamin Netanyahu i spidsen er indsat, hvilket har forårsaget vrede reaktioner i det internationale samfund.For den kaldes for “stærkt højreorienteret”, hvilket i virkeligheden betyder, at Netanyahu har dannet en regering med religiøse partier, der står for Bibelske værdier hvad angår Israel, Jerusalem, Tempelpladsen, Judæa og Samaria, ægteskab mellem mand og kvinde osv. Lad mig nævne det igen: Ikke Amerika, Rusland, Kina, Europa, Afrika eller andre lande er GUDS PROFETISKE KLOKKE. Den rolle har Gud tildelt ISRAEL, som Gud kalder Jordens Navle - og Jordens Centrum.Første og Anden Verdenskrig er ikke nævnt i Ordet. Ruslands krig med Ukraine er ikke nævnt i Ordet. Men Ruslands kommende angreb på ISRAEL er nævnt i Ordet. (Ezekiel kapitlerne 38 og 39).Denne verdens SIDSTE KRIG læser du om i Åb. 20:7-10, hvor Satan efter at have været bundet i tusind år samler nationerne mod JERUSALEM. Hærene er talrige som havets sand.Der bliver egentlig ikke en krig. For Gud sender ILD FRA HIMLEN og fortærer hærene, hvorefter Satan og den falske profet kastes i Ildsøen - og så skænker Gud os en Ny Himmel og Jord.I tirsdags gik Israels sikkerhedsminister, Itamar Ben-Gvir, op på Tempelbjerget, hvor han var i 15 minutter. EEN JØDES besøg på Tempelbjerget, hvor jødernes to templer har stået, vakte ikke kun oprør og vrede i den muslimske verden, men i Kina og USA, og FN’s Sikkerhedsråd har været indkaldt.Læs Salme 2, hvor verdens ledere gør oprør mod GUD, som i hast sker i vor tid. Men Gud LER - RYSTER PÅ HOVEDET af deres planer - og erklærer i vers 6:“JEG HAR ALLEREDE INDSAT MIN KONGE!HAN SKAL REGERE FRA ZION, MIT HELLIGE BJERG!” Den Konge er JESUS - og det Hellige Bjerg er TEMPELBJERGET I JERUSALEM. Begivenhederne i ISRAEL LIGE NU rykker os tættere på Bortrykkelsen. Netanyahu har erklæret, at om nødvendigt, så BOMBER ISRAEL IRANS ATOMPROGRAM - uden at spørge USA eller andre om lov. Foto: Sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir. (med slips) ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

4 weeks ago

Ørneblikket
DERFOR SKAL VI HAVE EN NY VERDENSORDEN!Men først en invitation fra Dortea og Eva på SHALOM:De har bedt mig tale torsdag den 19. januar kl. 19. Efter mødet er der samvær med kaffebord. Mulighed for overnatning med morgenmad, fællesskab, lovsang og bøn fredag formiddag.Jeg håber, nogle af jer vil være med.Munkebovej 13, Blenstrup, 8983 Gjerlev.Tlf. 2859 1943. (Dortea)Fik du ikke lyttet til den direkte udsendelse, så gør det gerne. Der er håb, tro og mod at hente for et 2023, der ikke ser lyst ud - trods politikernes og eksperternes løfter. Men vi henter vores inspiration, mod, fred og glæde fra HAM, hvis løfter er TROVÆRDIGE og SANDE. (Åb. 21:5)DER VAR ENGANG, hvor Storbritanien var den dominerende handels- og sømagt i verden med et imperium, som strakte sig over en tredjedel af kloden.Men et lille glimt fra dagens England viser en nation I KRISE - som stort set alle nationer oplever - på forskellig vis. Det skønnes, at strejker inden for sundhedsvæsenet og redningstjenesten forårsager, at mellem 300 og 500 patienter dør hver uge som følge af forsinkelser og problemer med akut behandling. I julen løb hospitalerne tør for transportable iltapparater. Patienter fyldte gangene eller sov i plasticstole.I januar 2022 varede det i gennemsnit 20 min. at få en ambulance, hvis man blev ramt af et hjerteanfald. I december var ventetiden fra halvanden til to en halv time, hvilket forårsager dødsfald, der kunne undgås. Vi taler ikke om Afghanistan, Sydsudan, Chad, Burundi eller Mali. Vi taler om et flagskib som England. Og følger du med i nyhederne, ved du, at problemerne HOBER SIG OP ALLE VEGNE: Økonomisk og politisk - lovløsheden vokser - krig i Europa - og hvad gør vi med de millioner af flygtninge, der konstant er i bevægelse? Og hvad med Nordkorea, Kina og Iran?Verden er mere og mere moden for DEN NYE VERDENSORDEN, som World Economic Forum målbevidst har arbejdet hen imod i årtier med bl.a. dette forførende, løgnagtige løfte:DU EJER INTET!OG DU VIL VÆRE LYKKELIG!JESUS SIGER: “KOM OG FØLG MIG - OG DU FÅR EVIGT LIV! <3VALGET ER DIT!HVAD VÆLGER DU? ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

4 weeks ago

Ørneblikket
DIREKTE UDSENDELSE I AFTEN TIRSDAG KL. 20 - på min facebook, Moses Hansen.Når en stærk personlighed som “Matadors mor”, Lise Nørgaard, dør, lægges der mærke til, hvad der skrives og siges om hendes liv - i ord og gerning. For hun var elsket og beundret af lille og stor, ung og gammel.I et interview til Kristeligt Dagblad i 2017 sagde hun følgende om døden: “Når du læser dødsannoncer, kan du se, at stort set ingen mennesker dør i Danmark. Man sover ind, man går bort eller forlader os. Der er ikke ét ord om, at folk er døde. MEN NÅR JEG ER DØD, SÅ ER JEG DØD, og det må de gerne skrive. Hvad er der galt med det?”Jeg kender intet til Lise Nørgaards tro. For i det, jeg har hørt og læst, har troen ikke været nævnt. Så jeg vil generelt kommentere hendes ord om døden.Udtrykket: “NÅR JEG ER DØD, SÅ ER JEG DØD!” er for det meste forstået sådan, at så er der ikke mere. Men det er IKKE hvad Ordet siger i f.eks. Hebræerne 9:27-28,“Ligesom det er menneskenes lod at dø én gang og DEREFTER DØMMES, sådan er Kristus ofret én gang for at bære manges synder og vil anden gang KOMME TIL SYNE, ikke for syndens skyld, men for at FRELSE DEM, DER VENTER PÅ HAM.” Så der er for os alle et DEREFTER - hvor vores evighed bestemmes af vores forhold til Kristus, mens vi havde mulighed for at vælge.Udtrykket “AT SOVE IND” for den afdøde er Bibelsk. For når Jesus BORTRYKKER alle, der tror på Ham, står der i afsnittet 2. Tess. 4:14-18,“For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de HENSOVEDE sammen med Ham. For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og endnu er her, når HERREN KOMMER, skal ikke gå forud for de HENSOVEDE.”Døden er for os alle begyndelsen på evigheden: MED GUD - ELLER BORTE FRA GUD!Vort forhold til Kristus afgør, hvor vi skal tilbringe evigheden.Foto fra i går: En lille smag på Tusindårsriget, hvor vi alle lever i harmoni sammen. ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

4 weeks ago

Ørneblikket
LAD IKKE SJÆLENS PILGRIMSSANG FORSTUMME!Statsministeren nævnte i sin nytårstale, at hun havde været i kirke og var standset ved B.S. Ingemann salmen: DEJLIG ER JORDEN!Det ville have været så godt, hvis Mette Frederiksens fokus havde været på salmens sidste linje: OS ER EN EVIG FRELSER FØDT!Men, ikke endnu. Håber det kommer. Hendes fokus var på “Dejlig er jorden!” - som naturligvis førte til snak om klimakrise, grøn omstilling, grønne arbejdspladser og en ny naturlov, så vores børnebørn kan høre lærkens sang og se sommerfuglen flakse over engen.Det lyder alt sammen godt; men Guds Ord peger ikke i den retning for ENDETIDEN - uanset hvor meget vi tager os sammen og hvor dygtige vi er. For HELE SKABNINGEN er underlagt synden og vrider sig i smerte - og venter på FORLØSNINGEN. Den kommer ikke ved en ny naturlov og CO2-afgifter i landbruget. FORLØSNINGEN KOMMER VED JESU ANDET KOMME. (Romerne 8:19-21)Den begivenhed havde vores statsminister ikke med i sin tale - endnu.I den direkte udsendelse Nytårsaften sang vi DEJLIG ER JORDEN, som Ingemann kaldte “PILGRIMSSANGEN”!I vers 2 synger vi: “Aldrig forstummer tonen fra Himlen i Sjælens glade Pilgrimssang.”Jeg vågnede i morges med denne sætning:LAD IKKE SJÆLENS PILGRIMSSANG FORSTUMME!Lad os både bede om Guds hjælp - men også beslutte os for, at HIMLENS TONER - SJÆLENS PILGRIMSSANG - IKKE FORSTUMMER I 2023 - UANSET HVOR PILGRIMSVANDRINGEN FØRER OS HEN HER PÅ JORDEN.FOR VI KENDER MÅLET:HIMLEN - FADERHUSET - HVOR JESUS ER, OG HVORTIL HAN HENTER OS I BORTRYKKELSEN. (Johs. 14:1-3)Åben din Bibel og kig på overskrifterne for Salmerne 120 - 134. Jeg er ret overbevist om, at der enten står: EN SANG TIL FESTREJSERNE! …. ellerVALFARTSSANG!De er Salmer, som jøderne sang, når de langvejs fra drog til Jerusalem for at fejre festerne - og de synger dem den dag i dag. Start med at læse dem - og evt. sæt toner på. DE ER PILGRIMSSANGE!LAD DEM IKKE FORSTUMME I 2023! “Syng en ny sang for Herren, lad hele jorden synge med!”(Salme 96:1) ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

4 weeks ago

Ørneblikket
VIL DU HAVE ET GODT NYTÅR, SÅ KOM NÆR TIL MIG!Millioner af gange har mennesker de sidste par dage mødt hinanden med denne hilsen: “GODT NYTÅR!” - på mange forskellige sprog.Men vi ved jo godt, at det verdsligt set IKKE bliver et godt nytår. Det bliver kun et godt nytår i fællesskab med Gud. Så lad Jakob 4:8 være lyset på din sti:“Hold dig nær til Gud, så vil Han holde sig nær til dig!Og SÅ BLIVER DET ET GODT NYTÅR - uanset omstændighederne. Guds længsel efter dig og mig kan næppe udtrykkes bedre end i denne norske salme, jeg har oversat, så godt det er muligt. Du kan høre den sunget på norsk her på siden.KOM NÆR TIL MIG du menneskebarn, KOM NÆR TIL MIG.Du finder hvile i min favn, KOM NÆR TIL MIG.Jeg skabte himmel, hav og jord - og dækker nu for dig mit bord.KOM NÆR TIL MIG du sultende, jeg vil mætte dig.KOM NÆR TIL MIG du tvivlende, KOM NÆR TIL MIG.Du som ikke ved, hvor vejen går, KOM NÆR TIL MIG.Et evigt liv jeg skænker dig - til Himlen jeg alene Vejen er.KOM NÆR TIL MIG du tvivlende, KOM NÆR TIL MIG.KOM NÆR TIL MIG du sørgende, KOM NÆR TIL MIG.Du som bærer tunge byrder, KOM NÆR TIL MIG.Jeg bar engang et kors for dig - så inderligt jeg elsker dig. KOM NÆR TIL MIG min ven, og jeg vil bære dig.KOM NÆR TIL MIG du kvæstede, KOM NÆR TIL MIG.Du som synden har ført vild, KOM NÆR TIL MIG.Jeg kender dig og har dig kær - se mine hænder mærker bæ’r. KOM NÆR TIL MIG og jeg vil hele dig.Vil du til Himlen nå engang, KOM NÆR TIL MIG.Vil du ta’ del i Lammets Sang, KOM NÆR TIL MIG.Vil du stå brud i Himmelen - så klæd dig i forsoningen.Da vil du for evigt VÆRE NÆR VED MIG.Fik du ikke set den direkte udsendelse Nytårsaften, finder du den på siden her. www.youtube.com/watch?v=agx9tTObUJA ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

4 weeks ago

Ørneblikket
DIREKTE UDSENDELSE I AFTEN LØRDAG KL. CA. MIDNAT - NYTÅRSAFTEN - PÅ MIN FACEBOOK: MOSES HANSEN.Det bliver primitivt og impulsivt. Vores hund Buster og jeg holder i bilen ved stranden, hvor vi er længst væk fra fyrværkeriet. Jeg vil give ham tryghed og synge højt, så lydene ikke bliver for høje for ham. Men samtidig kan vi i en direkte udsendelse gå ind i det nye år sammenHvis nogen af jer har fået et ord for 2023, så del det gerne i kommentarfeltet på facebook. Hvad der er vigtigt for dig, kan være vigtigt for andre.Nyhederne er fyldt med vismændenes bud på, hvad der venter os i det nye år. Der er ikke mange solstråler. Jo, de taler om, at i 2025 bliver det nogenlunde normalt.Men der er langt til 2025. Og der skal bare én hændelse til for at dominobrikkerne falder igen. Verden var ved at komme sig oven på Coronaen. Men den 24. februar angreb Putin Ukraine - og så var alt anderledes.Men SOM JESUS-TROENDE MENNESKER ER VI PRIVILIGEREDE. 1. Kor. 2:9 siger:“Hvad intet øje har set, hvad intet øre har hørt, og hvad intet menneske har kunnet forestille sig, det har GUD BEREDT FOR DEM, DER ELSKER HAM.”Der står ikke, HVAD Gud har beredt for os. Men er Gud kendt for at berede noget dårligt, halvfærdigt, faldefærdigt og usselt for os?Ikke den kærlige Gud og Far, jeg kender. Ikke Den Gode Hyrde, jeg kender. Tværtimod! Jeg siger med David i Salme 31:20,“Hvor er din godhed dog stor, du velsigner alle, der ærer dig.
Enhver kan se din Nåde over dem, der søger din hjælp.”Og hvordan finder jeg ud af, hvad Gud har beredt for mig?Svaret finder du i 1. Kor. 2:12,“Vi har ikke verdens ånd, men Gud har givet os sin egen Ånd, FOR AT VI KAN FORSTÅ betydningen af alt det, Han i sin Nåde har givet os.”VELSIGNET NYTÅR I JESU NAVN! <3OG MÅSKE “MØDES” VI I AFTEN! <3 Foto fra i morges. ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

4 weeks ago

Ørneblikket
ER DER HÅB FORUDE?Med kun få timer tilbage af 2022 er der rigtig mange, der stiltiende arbejder med det spørgsmål.Vi lytter til nyhederne. Vi kigger på bankkontoen. Vi åbner køleskabet med de halvtomme hylder. Nogle venter på en operation. Andre venter på, at deres barn får en samtale med en psykolog. Vi hører om Coronaen i Kina - og nye varianter på vej til Europa. Vi troede, Rusland og Ukraine havde været i krig siden 24. februar. Men nej, Putin har holdt fast i, at det indtil nu har været en specialoperation. Men NU har han erklæret krig med mulighed for at bruge helt andre våben end hidtil. Jeg kan godt forstå det bævende spørgsmål:ER DER HÅB FORUDE?Og jeg ved, at UDEN JESUS er der INTET HÅB FORUDE. Det siger jeg ikke i en tilstand af pessimisme, men ud fra det klare billede, Gud beskriver ENDETIDEN for os.I Lukas 21:25-26 står der bl.a., at “i HELE verden vil folkeslagene blive grebet af angst og stå rådvilde. Folk vil besvime af rædsel, når de ser, hvad DER ER VED AT SKE MED JORDEN, for himlens kræfter vil komme ud af balance.”I 1954 besøgte den unge Billy Graham Winston Churchill i Downing Street. Churchill spurgte Billy Graham: “Er der håb for morgendagen?”Svaret lød: “JA, KRISTUS KOMMER TILBAGE!” De fleste i den vestlige verden har kun et overbærende smil for sådan et svar. For talen om BORTRYKKELSEN og JESU ANDET KOMME er så godt som slettet fra vort samfund, inkl. de fleste prædikestole.Men midt i ragnarok lyder følgende fra Jesus:“NÅR ALT DET HER BEGYNDER AT SKE, SÅ RET RYGGEN OG LØFT HOVEDET, FOR BEFRIELSENS TIME NÆRMER SIG.” (Lukas 21:28) JA, DER ER HÅB FORUDE - MEN KUN FOR DE GENFØDTE. Og der er HÅB FOR I DAG:For, “NU er det en Nåderig stund! Se, NU er det Frelsens dag.” (2. Kor. 6:2) Gud har jo sagt: “JEG VIL ALDRIG SVIGTE DIG ELLER FORLADE DIG!” (Hebræerne 13:5)DERFOR ER DER HÅB FOR I DAG - OG FORUDE!(Jeg sender direkte på min facebook, Moses Hansen, Nytårsaften kl. ca. midnat). ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

1 month ago

Ørneblikket
EN FORKRØBLET BUSK ELLER ET FRISK TRÆ?Det her kan lyde hårdt, urimeligt, religiøst, ude af trit med virkeligheden og mere af samme skuffe. Men jeg skriver det alligevel. Sundhedsdatastyrelsens tal viser, at selvmordsforsøg blandt børn i alderen 0 - 14 år vokser. Drenge i denne aldersgruppe forsøgte at begå selvmord 111 gange i 2020 - i 2021 var tallet steget til 187. For pigerne i samme periode steg tallet fra 724 gange til 1.267 gange. Det betyder, at der fire gange om dagen er et barn, som forsøger at begå selvmord. Konklusionen er ikke overraskende, at der råbes på politikere og eksperter, at de skal forbedre børns og unges sundhed og trivsel.Nu kommer så det, de fleste ikke regner for noget: GUDS ORD! I Jeremias 17:5-8 står der:Herren siger: “MIN DOM dom vil ramme dem, der sætter deres LID TIL MENNESKER, stoler på deres EGEN STYRKE og i hjertet GØR OPRØR MOD MIG. De er UDEN HÅB og UDEN FREMTID som en forkrøblet enebærbusk i den glødende ørken, på den saltholdige og golde jord, hvor ingen ville drømme om at bosætte sig.MEN VELSIGNEDE er de mennesker, som har TILLID TIL MIG og SØGER HJÆLP HOS MIG. De er som et træ, der er plantet ved floden, og som strækker sine rødder mod vandet. Det er ikke bange for den brændende sol, men har altid friske og grønne blade. Det visner ikke i tørketider, men FORTSÆTTER MED AT BÆRE FRUGT.”Danmark på vej mod 2023 sætter nok som aldrig før sin lid til mennesker og egen styrke - og gør oprør mod Gud. INGEN LOVGIVNING OM SUNDHED OG BEDRE TRIVSEL KAN ERSTATTE GUDSFRYGTEN OG RESPEKTEN FOR GUDS ORD SOM LYGTEN FOR VORES FOD.Danmarks eneste og sidste håb er, at GENFØDTE FAMILIER, BØRN OG UNGE SKINNER SOM LYS I MØRKET - SÅ AT DE “FORKRØBLEDE ENEBÆRBUSKE” GRIBER LYSET OG FORVANDLES TIL TRÆER, DER ER PLANTET VED FLODEN MED FRISKE GRØNNE BLADE OG MEGEN FRUGT.“GUD! VI HAR KORT TID TILBAGE!SE I NÅDE TIL OS!I JESU NAVN, AMEN!”Ps. Jeg sender direkte Nytårsaften fra midnat. ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

1 month ago

Ørneblikket
HVAD EKSPERTER IKKE KAN - DET KAN DU! Jo, du læser rigtigt. Man kan opnå meget ved at studere. Så det er helt fint at studere for at dygtiggøre sig til gavn for mennesker og samfundet. I aftenens direkte udsendelse, du finder på siden her, kommer jeg ind på en sygdom, som måske ikke er at finde på den officielle liste over sygdomme.Efter mange år blandt de fattigste og mest forhutlede mennesker udtalte Moder Teresa, at den værste sygdom, hun havde stødt på, var det at være UØNSKET - at være FRAVALGT.Måske du på livets vandring har oplevet at være UØNSKET som barn, FRAVALGT i skolen, UØNSKET i hjemmet, FRAVALGT af familien, FRAVALGT som ægtefælle, UØNSKET i nabolaget, FRAVALGT ved jobansøgningen, FRAVALGT på arbejdspladsen, UØNSKET som ven, FRAVALGT som legekammerat, FRAVALGT på sportsholdet og meget, meget mere. En sygdom der har drevet mennesker ind i den dybeste depression - og mange i døden.Dog kræves der ingen doktorgrad for at finde lægedom for den tilstand. Den er:GUDS ALT FAVNENDE KÆRLIGHED og UFORBEHOLDNE ACCEPT.På min livsbane oplevede jeg til sidst at være så UØNSKET og FRAVALGT, at jeg forsøgte selvmord.Selvmordsadfærd er ikke noget, man finder på. Det er en tilstand, hvor man er så psykisk forpint, at det bliver den eneste udvej, man kan se. Det gælder for alle aldre.Men et møde med Jesus Kristus var et møde med GUDS ALT FAVNENDE KÆRLIGHED, NÅDE, TILGIVELSE OG UFORBEHOLDNE ACCEPT. Og det møde blev formidlet af et kristent ægtepar i New Zealand. Lyt gerne til udsendelsen om “Den Fortabte Søn” og “Den Barmhjertige Samaritan” - og du vil forstå, hvorfor du ikke behøver en doktorgrad for at formidle liv og helse til et forslået og forhutlet menneske, der ligger blødende i vejkanten. For har DU mødt JESUS som “Den Barmhjertige Samaritan” - så vil DU være i stand til at bringe lægedom til mennesker, der oplever sig UØNSKET og FRAVALGT. Og ingen andre kan gøre det så godt som dig. ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

1 month ago

Ørneblikket
DIREKTE UDSENDELSE I AFTEN TIRSDAG KL. 20 -på min facebook Moses Hansen.Emnet bliver to spørgsmål:HVAD ER DEN VÆRSTE SYGDOM?ER DER EN KUR MOD DEN SYGDOM?Hvis du vil forberede dig lidt på udsendelsen, så læs Lukas 10:25-37 om “Den Barmhjertige Samaritan”. Lad os forblive ved emnet fra forrige andagt. Rekord mange børn og unge har psykiske problemer og det, der er værre. Men lad os være ærlige: Problemerne har ikke kun ramt børn og unge. Også vi voksne er ramt. Inflationen, frygten og usikkerheden har holdt sit skadelige indtog hos rekord mange.Uden at ville være overlegen, bedre vidende eller overåndelig vil jeg vove den påstand, at en nation, der i årtier bevidst har fjernet Gud, Hans Ord, Hans Frelse og Hans værdier fra vort samfund, begyndende i skolerne, vil betale en uhyggelig høj pris for den kurs. Samfundet og regeringen kan tilbyde nok så meget andet, som er moderne, spændende og tids aktuelt. Men som skrevet i forrige andagt:INTET, INGEN, INTET KAN SÆTTES I STEDET FOR LIVET MED DEN KORSFÆSTEDE OG OPSTANDNE HERRE JESUS KRISTUS - HELLER IKKE I 2023.I Johs. 15:4-5 siger Jesus:”AFBRYD IKKE forbindelsen til mig, så vil jeg HELLER IKKE AFBRYDE forbindelsen til jer!Ligesom grenene på en vinstok KUN kan bære frugt, hvis de BLIVER på stokken, sådan kan I KUN bære frugt, hvis I BLIVER I MIG og henter jeres kraft FRA MIG. DE, DER BLIVER I MIG, BÆRER MEGEN FRUGT.MEN UDEN MIG KAN I INTET UDRETTE.”Så kan World Economic Forum og deres Jesus-fornægtende og Guds-bespottende profet, Yuval Noah Harari, komme med alle deres vanvittige, intellektuelle teorier, som f.eks. denne:“HISTORIEN BEGYNDTE, DA MENNESKER OPFANDT GUDER - OG VIL ENDE, NÅR MENNESKER BLIVER GUDER.”Med satanisk hilsen fra Antikrist. (det er min tilføjelse)“DE, DER BLIVER I MIG, BÆRER MEGEN FRUGT!”Med kærlig hilsen fra Jesus Kristus, Guds Søn.Hvor mange børn, unge og voksne i Danmark gør sig tanker om at BLIVE I KRISTUS? ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

1 month ago

Ørneblikket
SELV DE UNGE KAN BLIVE TRÆTTE!Følger du bare lidt med i NATIONENS TILSTAND for vore børn og unge, ved du, at det står forbavsende dårligt til i et land som Danmark, der altid ligger i TOP 3 i verden hvad angår lykke og velfærd. Ventelisterne for børn og unge med psykiske problemer er rekord lange. Og den lange ventetid betyder en forværret krise, der endog fører til selvmord.En jurastuderende på 28 år har standset sit studie. Hun har været ked af det, deprimeret og frustreret i otte år, og ingen ved hvorfor. Hun siger selv: “Jeg går rundt med følelsen af, at jeg ville være ligeglad, hvis jeg blev kørt over af en bil i morgen. Jeg er frustreret over at have det sådan.”Hun er blandt det stigende antal af børn og unge, der oplever mistrivsel. Mens ventelisterne for behandling er livsfarlige lange, så ER der telefonnumre, de psykisk belastede kan ringe til, som f.eks.:Psykiatrisk Rådgivningstelefon - Livslinjens Telefon - Psykiatrifonden - Børnetelefonen. Som kristen vil jeg minde om Guds advarsel - og tilbud. Advarslen er netop til de unge i Esajas 40:30, “SELV UNGE MÆND kan blive udmattede, SELV DE STÆRKESTE har en grænse.” Så sæt ikke din lid til din ungdom - eller din styrke.Men her er en “Rådgivnings Telefon” direkte til Himlen, hvor Gud giver følgende råd:“De, der søger hjælp hos Herren, får ny styrke, som ørnen får nye svingfjer. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at blive udmattede. Han giver den trætte ny kraft og den svage ny styrke. ALDRIG bliver HAN træt eller udmattet.” (Esajas 40:27-31)Pris ske Gud for alle jordiske telefonnumre, hvor man kan få rådgivning. Men glem aldrig den direkte forbindelse til Himlen gennem Jesus Kristus, hvor vi altid finder frelse, fornyelse, nåde, tilgivelse og gode råd.SELV UNGE KAN BLIVE UDMATTEDE - DE STÆRKESTE HAR EN GRÆNSE - MEN DE, DER SØGER GUD, FÅR NYE SVINGFJER OG NY KRAFT. INTET, INGEN, INTET KAN SÆTTES I STEDET FOR LIVET MED DEN KORSFÆSTEDE OG OPSTANDNE HERRE JESUS KRISTUS - HELLER IKKE I 2023. <3 ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

1 month ago

Ørneblikket
HAN BLEV SOM OS - SÅ VI KUNNE BLIVE SOM HAM! Det er store ord; men jeg tror, der er Bibelsk begrundelse for dette. Det betyder ikke, du eller jeg bliver Guds Søn. Men gennem omvendelse og tro på Kristus bliver vi nye skabninger - Guds børn - og får Hans natur - bliver som Ham. Brug lidt tid på følgende ord fra Ordet:Johannes 1:11-13, ”Han kom til sit eget folk, men de tog ikke imod Ham. Men DEM, der TOG IMOD Ham, DEM, der TROEDE på Ham, DEM gav Han RET TIL AT KALDE SIG GUDS BØRN.De blev FØDT PÅ NY. Det er ikke en almindelig menneskelig fødsel forårsaget af menneskers beslutning og handling. DET ER EN GUDDOMMELIG FØDSEL.”Efeserne 2:1-6 “Engang var I åndeligt set døde på grund af jeres synd og oprør mod Gud. I fulgte strømmen og lod jer lede af tidsånden. I fulgte herskeren over de onde åndsmagter, den ånd, som stadig styrer dem, der lever i oprør mod Gud. Sådan har vi været alle sammen. Vores livsstil afspejlede de lidenskaber, der beherskede os, og vi gjorde alt, hvad vores lyster og tanker lokkede os til. Af natur var vi som alle andre under Guds vrede og dom.MEN GUD er fuld af barmhjertighed. I sin store kærlighed gav Han os, som VAR åndeligt døde midt i vores synder, ET HELT NYT LIV SAMMEN MED KRISTUS. Men husk, at det kun er ved HANS NÅDE, I fik del i det evige liv! Ikke alene har vi fået et NYT LIV gennem KRISTUS, men vi har FÅET PLADS ved siden af HAM i den Himmelske verden.”HAN BLEV SOM OS - SÅ VI KUNNE BLIVE SOM HAM!Må Helligånden skænke os evnen til at gribe denne sandhed: “DET ER IKKE LÆNGERE MIG, DER LEVER - MEN KRISTUS LEVER I MIG!” (Galaterne 2:20)Læs andagten igen - langsomt - og lad Sandheden gribe dit hjerte, som fører til frihed og glæde. HAN BLEV SOM OS - SÅ VI KUNNE BLIVE SOM HAM! <3HAN BLEV SOM OS - SÅ DU KUNNE BLIVE SOM HAM! <3 ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

1 month ago

Ørneblikket
HVAD VAR VORES STØRSTE BEHOV?Hvis vores største behov havde været undervisning, ville Gud have sendt os en professor.Hvis vores største behov havde været information, ville Gud have sendt os en nyhedsformidler. Hvis vores største behov havde været teknologi, ville Gud have sendt os en videnskabsmand.Hvis vores største behov havde været penge, ville Gud have sendt os en økonom.Hvis vores største behov havde været sundhed, ville Gud have sendt os en diætist.Hvis vores største behov havde været underholdning, ville Gud have sendt os en komiker.Men da vores største behov var TILGIVELSE - sendte Gud os en FRELSER - IMMANUEL - som betyder GUD ER MED OS - eller GUD LEDSAGER OS.Denne FRELSER rummede både LAMMET og LØVEN.Det USKYLDIGE, RENE og PLETFRI LAM, som Johannes Døberen omtalte med disse ord: “SE DET GUDS LAM, SOM BÆRER VERDENS SYND!” (Johs. 1:19)Men samtidig være LØVEN, der knuste slangens hoved, beskrevet således i 1. Johs. 3:8, “DERFOR BLEV GUDS SØN ÅBENBARET: FOR AT TILINTETGØRE DJÆVELENS GERNINGER!”Og da den samme Johannes senere på øen Patmos var bortrykket til Himlen, hørte han følgende om Jesus: “LØVEN AF JUDAS STAMME, RODSKUDDET FRA DAVIDS SLÆGT, HAR SEJRET, OG HAN ER VÆRDIG TIL AT BRYDE DE SYV SEGL OG ÅBNE BOGRULLEN!”“JESUS blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved Hans sår blev vi helbredt.” (Esajas 53:5)Hvad der var vores største behov dengang, TILGIVELSE OG SYNDERNES FORLADELSE, ER STADIG VORT STØRSTE BEHOV OG VIL VÆRE DET INDTIL JESU ANDET KOMME. Glædelig Jul! Tak din Gud og Fader for, at Han sendte det, du havde aller mest brug for: EN TILGIVENDE FRELSER!ÆRE VÆRE GUD I DET HØJESTE! <3 <3 <3 ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

1 month ago

Ørneblikket
GENKENDER VI TIDEN?Selv om vi skriver Lillejuleaften, vil jeg ikke her beskæftige mig med hyrder, krybbe, engle og vise mænd, der nævnes i forbindelse med JESU FØRSTE KOMME. Når vi af hele vort hjerte har takket Jesus for Hans første komme og fuldbragte værk, tror jeg, Han sætter pris på, vi er optaget af BORTRYKKELSEN og HANS ANDET KOMME. Præcis for 81 år siden, den 22. december 1941, ankom Winston Churchill til Washington for at mødes med Franklin Roosevelt. Det møde cementerede deres partnerskab og førte i sidste ende til deres fælles sejr i Anden Verdenskrig. Den 22. december i går fik Ukraines præsident, Zelenskyj, en heltemodtagelse i magtens centrum, Washington, hvor han lagde en begejstret Kongres ned med en af sine store taler. Han var for ikke mange måneder siden et nærmest ukendt kort på den internationale scene. I dag er han en stjerne - for nogle en slags Messias for Ukraine.I Åbenbaringen kap. 13 omtales Antikrist som et uhyre, men som gennem sin karisma får “magt over ALLE folkeslag og nationer, så ALLE de, der bor på jorden, bøjer sig for uhyret og HYLDER DET, undtagen dem, der fra verdens grundlæggelse har haft deres navne skrevet i Livets Bog.”NEJ, jeg peger ikke på Zelenskyj som Antikrist, for Gud har ikke udpeget for os, hvem Antikrist er. Men JA, jeg peger på tiden, vi lever i, hvorledes et forholdsvis ukendt menneske på kort tid er der, hvor ALLE HYLDER ham.Jeg vover den påstand, at vi i 2022 er nærmere JESU ANDET KOMME END HANS FØRSTE KOMME.Jeg tror ikke, der går to tusind år, før BORTRYKKELSEN finder sted - og godt syv år senere HANS ANDET KOMME.Til trods for, at jøderne var i besiddelse af det Profetiske Ord, var der skræmmende få, der genkendte Jesus som Messias ved HANS FØRSTE KOMME.Vi har det Profetiske Ord, der beskriver BORTRYKKELSEN og JESU ANDET KOMME. HVOR MANGE GENKENDER DEN PROFETISKE TID, VI LEVER I?HVOR MANGE BORTRYKKES?HVOR MANGE LADES TILBAGE? ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

1 month ago

Ørneblikket
ADAM, HVOR ER DU?Jeg vil igen henføre til tirsdag aftens direkte udsendelse om, HVORFOR JESUS KOM TIL JORDEN.Da menneskehedens største katastrofe var sket, SYNDEFALDET, mistede Adam og Eva, og alle mennesker efter dem, fællesskabet med Gud. 🙁Gud havde advaret dem: Spiser I af det træ, DØR I. Bedrageren, forføreren og løgnens far, Satan, lokkede dem med tilbuddet: I dør ikke. Men spiser I af det træ, BLIVER I SOM GUD. Hvad skete? De døde. Ikke fysisk i første omgang - men åndeligt. Deres forhold til deres Gud og Skaber, døde, hvilket klart beskrives i 1. Mosebog 3:8-9,“Henimod aften, da luften blev kølig, hørte Adam og kvinden, at Gud kom gående i haven, og de GEMTE sig inde mellem træerne. Gud kaldte: „ADAM, HVOR ER DU?”Adam og Eva var vant til at vandre med Gud ved aftentid; men efter syndefaldet var fælleskabet brudt - og de GEMTE sig. Og det var ikke Adam, der spurgte: “Gud, hvor er du?”Det var Gud, der spurgte: “Adam, hvor er du?”Vi har siden syndefaldet GEMT os for Gud - og syet figenblade for at dække vores skam. (vers 7)Men Gud lavede skindtøj til Adam og Eva. (vers 21) En handling der pegede på, at synden ikke kan dækkes med figenblade. Der var dyr, der måtte ofre livet for at lave skindtøj. Og ca. fire tusinde år senere ville satan hugge kvindens afkom i hælen, men til gengæld ville det GUDS LAM, DER BÆRER VERDENS SYND, KNUSE SLANGENS HOVED. 🙂For, “derfor blev GUDS SØN åbenbaret: For at TILINTETGØRE DJÆVELENS GERNINGER.” (y)(1. Johs. 3:8)Og derfor kalder Gud stadig os syndere ved navn: Adam, hvor er du? <3Eva, hvor er du? <3 For ”Menneskesønnen er jo netop kommet for at OPSØGE og FRELSE de FORTABTE.” (Lukas 19:10)DERFOR FEJRER JEG JESUS - IKKE BARE DENNE JUL - MEN HVER DAG.HAN ØNSKER OGSÅ AT FYLDE DIG MED HANS FRED, DER OVERGÅR AL FORSTAND - OG HANS GLÆDE, DER ER EN STYRKE FOR DIG. <3 <3 <3 ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

1 month ago

Ørneblikket
DA TIDENS FYLDE VAR INDE!Aftenens direkte udsendelse handler om årsagen til, at Jesus kom til jorden. Går du i Kirke juleaften, eller lytter til en prædiken på radio eller tv, vil du sandsynligvis høre Juleevangeliet læst fra Lukas kapitel 2, at “DET SKETE i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Og mens de var dér, KOM TIDEN, da hun skulle føde; og hun fødte sin Søn, den førstefødte, og svøbte Ham og lagde Ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.”Måske også Galaterne 4:4 bliver læst:“DA TIDENS FYLDE KOM, sendte Gud sin Søn, født af en kvinde, født under loven.”Det er også fantastiske beskrivelser af miraklet, at Gud kom til jorden i kød og blod i Jesus - DA TIDENS FYLDE VAR INDE. Dvs. Han kom i GUDS TID - og Han ventede ikke på bedre tider. Da GUDS TIME VAR INDE, KOM HAN TIL ISRAEL - til trods for at landet var besat af et brutalt, antikristent romerrige. Men Gud spørger ikke om lov. Gud leder ikke efter gode og nemme tider til at udføre sine planer. Men NÅR TIDENS FYLDE ER INDE, HANDLER HAN. Da Jesus kom, var det en opfyldelse af den ca. fire tusinde år gamle profeti fra Edens Have, efter at syndefaldet havde fundet sted. Forbindelsen mellem Gud og mennesket var afbrudt. Og havde Gud ikke gjort noget, ville alle kommende generationer være endt i fortabelse.Men Gud elskede os så højt, at Han på stedet sagde følgende til Satan:”Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, og mellem dit afkom og hendes afkom. Du skal hugge Ham i hælen, men Han skal knuse dit hoved!” (1. Johs. 3:15)Det er JULE-EVANGELIET - forkyndt af Gud i Edens Have for ca. 6.000 år siden. I 2023 vil nye, DRAMATISKE TIDSFYLDER LØBE AF STABELEN. FRYGT IKKE! ER DIT HUS BYGGET PÅ KLIPPEN KRISTUS, VIL DIT HUS IKKE STYRTE SAMMEN. (Mat. 7:24-27)Ørneblikkets Nyhedsbrev kan bestilles hos:Merete Breimoenpost@lilledanmark.no ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook

1 month ago

Ørneblikket
DERFOR KOM JESUS TIL JORDEN!Det bliver vort fokus i den …….DIREKTE UDSENDELSE I AFTEN TIRSDAG KL. 20 - på min facebook, Moses Hansen.Du må gerne skrive din forståelse af, hvorfor Jesus kom til jorden. Det kan inspirere mig i min forberedelse til udsendelsen. Og tilsammen får vi et mere fyldigt billede.En skrev til mig: “Inderlig tak, fordi du sender Ord fra Skriften!”Tak for denne hilsen. At jeg igen og igen henfører til ORDET skyldes, at den verden, vi lever i, er på RANDEN AF SAMMENBRUD. Ordene i 1. Peter 4:7, “ALLE TINGS ENDE ER NÆR!” - er ikke ligegyldige ord fra en gammel bog, som intet har at gøre med vores moderne tid, hvor en elite med teknologiens hjælp forsøger at gøre sig til Gud, der har styr på alt - og som vil gøre mennesker til robotter. Gud siger om dem, der ikke regner Ham for noget, men selv vil være Gud, at “de tror, de er så kloge, men i virkeligheden er de det modsatte.” (Rom. 1:22). Fulgt op af 1. Kor. 1:19-20, “De vises visdom vil jeg sætte til side,
de kloges klogskab vil jeg gøre til intet.”Jamen, hvad så med alle verdens vismænd? Hvad med alle de lærde, alle filosofferne? Ved I ikke, at Gud har afsløret DENNE VERDENS VISDOM som det, den i virkeligheden er - TÅBELIGHED?”Lyt til medierne, hvor denne verdens vismænd udtaler sig:Løftebrud på løftebrud. Nye forklaringer. Vi lovede sådan, men nu mener vi noget andet. Ingen løsning på ventelisterne, men vi kan flyve til Mars. OSV! Verdens ord er FLAGRENDE, USTABILE, UTROVÆRDIGE! 🙁Her er årsagen til, hvorfor jeg elsker ORDET:Salme 119:89, “I EVIGHED, Herre, står DIT ORD FAST i Himlen!” (y)Johannes 17:17, “DIT ORD ER SANDHED!” (y)Esajas 40:8, “Græsset tørrer ind, blomsterne visner, men vor GUDS ORD FORBLIVER TIL EVIG TID!” (y)Mattæus 24:35, “Himmel og jord skal forgå, men MINE ORD SKAL ALDRIG FORGÅ!” (y)Guds Ord er FASTE, STABILE OG TROVÆRDIGE! <3DERFOR ER GUDS ORD LYGTEN FOR MIN FOD OG LYSET PÅ MIN STI. (Salme 119:105) <3Fotos: Fra en stille vandretur i går i skovens dybe, stille ro. ... See MoreSee Less
Se mere på Facebook
%d bloggers like this: